Onlangs is de eerste versie van de digitale editie van de brieven van Carolus Clusius online gegaan op http://clusiuscorrespondence.huygens.knaw.nl/edition/. Het persbericht volgt hieronder:

Huygens ING and Leiden University present an online edition-in-progress of the letters of Carolus Clusius
Den Haag, 14 January 2016

Huygens ING and the Scaliger Institute (Leiden University Libraries) present an ‘edition-in-progress’ of the correspondence of Carolus Clusius, using the collaborative editing tool eLaborate. Carolus Clusius (1526-1609) was one of the central figures of the so-called botanical renaissance of the sixteenth century. His vast correspondence has already gained considerable attention from biologists and historians, but a complete edition was never realized.

Huygens ING and the Scaliger Institute made a big step towards a complete digital edition of the Clusius correspondence by assembling and digitizing all existing transcriptions of the letters in eLaborate (an online transcription tool developed by Huygens ING).

Online edition

The edition, under direction of dr. Esther van Gelder (Huygens ING), now includes metadata belonging to all known 1600 letters, scans of 1170 letters and transcriptions at different stages of completion of almost 1000 letters. Most of these are written by Clusius and a range of persons from all social layers with an interest in natural history, gardening, literature, travel, politics, religion and everyday life. Take a look at http://clusiuscorrespondence.huygens.knaw.nl/edition/.

This web edition is not a scholarly edition in the traditional sense. Due to the many different sources of the (published and unpublished) transcriptions, the quality of the edition is not uniform. Furthermore, virtually no annotation has been added (yet). But by publishing this edition as a work-in-progress, we expect to offer an invaluable source that can be searched, improved and elaborated by everyone.

Researchers and students are invited to browse and search the online edition and to join the project with new transcriptions, translations, improvements of existing transcriptions, annotations etc. Those interested are most welcome to join the Clusius Community 2.0 and to contribute to this edition! Contact us via clusius2.0@gmail.com.

Manipulating Flora: Gardens as Laboratories in the Renaissance and Early Modern Europe

This workshop is on the role of botanical studies between the Renaissance and early modernity. The program features speakers of international repute, who will discuss botanical studies in the context of alchemy, medicine and natural philosophy. See the full program.

Enkele foto’s van de Ronde Tafel over Constantijn Huygens (met dank aan Isabelle Buhre en Verena Demoed):

De ronde tafel (v.l.n.r.: Niall Hodson, Ad Leerintveld, Frans Blom, Dirk van Miert, Ineke Huysman). En op de voorgrond een staalkaart van recent verschenen Hugeniana.

Neolatinistendag_Ronde_tafel_Huygens-2image (2)

 

Briefjes van Constantijn Huygens op ware grootte (met dank aan Ineke Huysman):

twitpic_ibuhreimage (3)

 

Anita Traninger in actie tijdens de Erasmus Birthday Lecture: 

image

Onder redactie van Erik De Bom is op 2 december 2015 een bundel verschenen met bijdragen van Hans W. Blom, Erik De Bom, Nicolette Mout, Jan Papy, Piet Steenbakkers en Toon Van Houdt.

Een nieuwe wereld

Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700).

De manier waarop we over politiek denken is bepaald door zes cruciale denkers uit de Lage Landen: Desiderius Erasmus, Juan Luis Vives, Justus Lipsius, Leonardus Lessius, Hugo Grotius en Benedictus de Spinoza. In Een nieuwe wereld worden ze uitgebreid geportretteerd. Elk van hen had een grote impact op het politieke leven van hun tijd, tot ver buiten de Nederlanden. Ze lieten zich inspireren door de geschriften van vroegere denkers, niet het minst uit de oudheid, en ze legden de fundamenten van een ‘politieke wetenschap’ die perfect was afgestemd op de noden van hun eigen tijd. Daarmee drukten ze ook een blijvende stempel op onze cultuur.

Zie http://www.polis.be/boeken/een-nieuwe-wereld

Zojuist verschenen:

HERREZEN uit de as. Verbrande lofgeschriften van Rotger zum Bergen voor Anna Maria van Schurman (1649-1655).

Schurmanniana 4

‘Er zijn geen gebouwen die de stad Utrecht zo beroemd maken als dit huis… ‘ Zo dichtte Rotger zum Bergen uit Riga in 1655 over het huis van Anna Maria van Schurman achter de Dom in Utrecht.

Dit nieuwe deeltje (67 blz.) in de Schurmanniana reeks staat boordevol nieuwe informatie over Anna Maria van Schurman en een verre aanbidder uit Koningsbergen (nu Kaliningrad). De uitgave bevat vier onbekende, nu voor het eerst uit het Latijn vertaalde, lofgeschriften, (ooit verschenen in Koningsbergen, in de WO II verbrand, toen ook in 2004 in Weimar verbrand en nu herrezen). Het bundeltje is prachtig vormgegeven door Jaap Wolters.

Meer informatie: pietjevanbeek[at]hotmail.com

Op zondag 25 oktober overleed Lisa Jardine op 71-jarige leeftijd.

Voor Neo-Latijn was haar betekenis immens. Ze heeft zich gedurende haar buitengewoon veelzijdige carrière intensief bezig gehouden met de familie Huygens en met de intellectuele betrekkingen tussen Engeland en de Nederlandse Republiek.

Het Centre for Early Lives and Letters dat Jardine oprichtte (aanvankelijk aan Queen Mary’s in Londen, maar later overgegaan naar University College London) faciliteert een levendige bestudering van de epistolaire cultuur van de vroegmoderne tijd. Van Jardine ging bovendien een grote inspiratie uit voor het bestuderen van de receptie van boeken door individuele lezers – een onderwerp dat ze samen met Anthony Grafton op de kaart zette in hun baanbrekende artikel over ‘How Gabriel Harvey read his Livy’. Op de annual meeting van de RSA in Berlijn, in maart 2015, spraken zij beiden nog over wat dat artikel allemaal heeft losgemaakt, de afgelopen kwart eeuw.

Jardine’s laatste boek, Temptations in the Archives. Essays in Golden Age Dutch Culture, dat in mei 2015 verscheen, is vrij downloadbaar:

http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/temptation-in-the-archives

Tijdens de ronde tafel discussie over Constantijn Huygens, op de Neolatinistendag op vrijdag 30 oktober, zullen we stilstaan bij Jardine’s bijdragen tot de studie van Huygens.

Onze gedachten gaan uit naar haar directe familie en haar talloze vrienden en collega’s.

 

Post Navigation