Boekpresentatie 19 maart | De Republiek der Letteren van Hans Bots

Op 19 maart zal Hans Bots’ De Republiek der Letteren. De Europese intellectuele wereld 1500-1760 gepresenteerd worden in Boekhandel Roelants in Nijmegen. Dit boek is de Nederlandse vertaling van een herziene editie van Hans Bots en Fraçoise Wacquets Commercium litterarum. La communication dans la République des Lettres. Forms of communication in the Republic of Letters, 1600-1750, dat voor het eerst verscheen in 1994 bij APA-Holland University Press. Dirk van Miert zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip ‘Republiek der Letteren’ de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen. In deze intellectuele omgeving werd een gemeenschappelijke taal gehanteerd, aanvankelijk het Latijn en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze ‘republiek’, die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het midden van de achttiende eeuw een groot aantal afzonderlijke culturele centra die met elkaar in verbinding stonden. Ontegenzeggelijk speelden Frankrijk en de Noord-Nederlandse Republiek daarin een vooraanstaande rol, maar het ideaal van een harmonieuze ‘republiek’ bleek meestal een utopie.

Hans Bots laat in De Republiek der Letteren zien hoe de gebeurtenissen in deze drie eeuwen via persoonlijke ontmoetingen tijdens universitaire studies, via correspondenties en dankzij boek- en tijdschriftpublicaties met elkaar in contact traden. Aldus vormde zich een wijdvertakt en intrigerend netwerk van onderlinge betrekkingen, dat aan de basis staat van de Europese academische cultuur.

Kijk ook op: https://www.vantilt.nl/boeken/de-republiek-der-letteren.

Op zaterdag 3 februari 2018 vindt op Janskerkhof 3 in Utrecht de negende editie van de jaarlijkse publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies plaats. Het thema voor deze dag luidt: ‘De macht van het woord’.

In de vroegmoderne tijd won het woord aan kracht door de uitvinding van de boekdrukkunst. Het woord kon zich plotseling razendsnel verspreiden en op allerlei nieuwe manieren ingezet worden; hierdoor veranderde niet alleen de taal zelf, maar ook het soort teksten dat geproduceerd werd. Leden van UCEMS zullen op deze dag aan de hand van dit thema hun onderzoek presenteren.

Deelname is gratis, maar in verband met de catering u wordt verzocht zich aan te melden via: uu.ucems@gmail.com.

Programma

12:45 – 13:00 Inloop met koffie en thee
13:00 – 13:15 Welkom
13:15 – 14:00 De taal van de Republiek: regels of ratjetoe? Door Feike Dietz en Cora van de Poppe
14:00 – 14:30 Van boek tot doek: Zeventiende-eeuwse schildertactieken en illusionisme in stillevens door Lisa Wiersma
14:30 – 15:00 Johan de Witt en de publieke opinie door Jaap de Haan
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:00 De kracht van het geschreven woord: Een demonstratie inkt maken door Jenny Boulboullé en Marieke Hendriksen
16:00 – 17:00 Kenniscarrousel en quiz, met bijdragen van Anne Haak, Ton Hoenselaars, Anna-Luna Post, Maarten Prak, Sophie Reinders en Arthur Weststeijn

To commemorate the 300th anniversary of Relandus’ death, the Descartes Centre, Utrecht University, and the Vossius Centre, University of Amsterdam organize a colloquium on the work and influence of Adrianus Reland (1676-1718) on Monday, February 5, 2018. Part of the programme is an exhibition of his manuscripts in the University Library.

On February 5, 1718, Adrianus Relandus, professor of Oriental Languages at the faculty of Philosophy, University of Utrecht, died at young age of smallpox. His lifespan concurs with what Paul Hazard has labelled as La Crise de la Conscience européenne.Relandus (1676-1718) was born in the same year Gisbertus Voetius, professor theology in Utrecht and opponent of the new philosophy of Rene Descartes, died.

After being educated at the Atheneum Illustre in Amsterdam and the universities of Utrecht and Leiden, Relandus was appointed in the ‘Philosophische faculteit’, Faculty of Philosophy in Utrecht in 1700 to teach Oriental languages.

In 1705, he published De Religione Mohammedica in which he advocated a more objective account of this religion. His De Religione Mohammedica was translated into different languages, incl. English and French. Besides, Relandus was an important figure in the geografica sacra. In 1714, he published Palaestina ex monumentis veteribus illustrata.

Relandus never left his home country. As Edward Gibbon wrote: […] ‘Reland, a judicious student, had travelled over the East in his closet at Utrecht’. Relandus was a passionate collector of material about languages in the colonies, i.e. the Netherlands Indies. He was in contact with travellers and collectors, e.g. the Dutch minister Francois Valentijn, Nicolaes Witsen, mayor of Amsterdam, cartographer, diplomate, and Gisbertus Cuper, mayor of Deventer.

The colloquium will take place at Utrecht University and is co-organized by the Descartes Centre for the History and Philosophy of Science, Utrecht University, and the Vossius Centre of the University of Amsterdam. There will be no conference fee.

Contact: Henk van Rinsum, PhD, Utrecht University, h.j.vanrinsum@uu.nl.

Presentatie Erasmi Opera Omnia deel 50 
19 januari 2018
Uitnodiging en programma

Oost-Indisch Huis – NIAS Conference Room
Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam

De Conseil International pour l’édition des œuvres complètes d’Érasme en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (KNAW) nodigen u van harte uit voor de feestelijke presentatie van het vijftigste deel van de Erasmi Opera Omnia (ASD VII, 2), een editie van In evangelium Lucae paraphrasis, op vrijdagmiddag 19 januari 2018.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 12 januari aanmelden via: presentatieerasmioperaomnia.eventbrite.nl.

Programma
15.30 uur         Inloop met koffie/thee
16.00 uur         Opening door prof. dr. Lex Heerma van Voss
16.10 uur         Feestrede door mw. prof. dr. Nicolette Mout, president van de Conseil international pour l’édition des œuvres complètes d’Érasme en voorzitter van de Erasmuscommissie
16.45 uur         Toespraak door drs. Herman Pabbruwe, directeur Koninklijke Brill N.V., uitgeefster van ASD
16.55 uur         Presentatie van ASD VII, 2 door de editor dr. Jan Bloemendal, uitvoerend secretaris van de Erasmi Opera Omnia
17.15 uur         Aanbieding van het vijftigste deel van de Erasmi Opera Omnia (ASD) aan prof. dr. Maarten Prak, lid KNAW-bestuur
17.25 uur         Afsluiting door Nicolette Mout

Aansluitend borrel, aangeboden door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

 

Afgelopen zaterdag heeft Emma Mojet de Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs gewonnen voor haar masterscriptie over vroegmoderne wiskunde, Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics, die zij schreef als student aan de Utrechtse research master History and Philosophy of Science. Bezoekers van de Neolatinistendag in oktober zullen haar kennen, omdat zij daar sprak over een brief van Adriaen Verwer aan David Gregory over Newtoniaanse wiskunde. Al eerder had zij hiervoor de scriptieprijs van de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting gewonnen. Lees meer op de website van Elsevier.

Onlangs verscheen bij Oxford University Press de bundel Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age: God’s Word Questioned onder redactie van Dirk van Miert, Henk Nellen, Piet Steenbakkers en Jetze Touber. De bundel bouwt voort op het in 2012 gehouden congres ‘God’s Word Questioned’:

Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age explores the hypothesis that in the long seventeenth century humanist-inspired biblical criticism contributed significantly to the decline of ecclesiastical truth claims. Historiography pictures this era as one in which the dominant position of religion and church began to show signs of erosion under the influence of vehement debates on the sacrosanct status of the Bible. Until quite recently, this gradual but decisive shift has been attributed to the rise of the sciences, in particular astronomy and physics. This authoritative volume looks at biblical criticism as an innovative force and as the outcome of developments in philology that had started much earlier than scientific experimentalism or the New Philosophy. Scholars began to situate the Bible in its historical context. The contributors show that even in the hands of pious, orthodox scholars philological research not only failed to solve all the textual problems that had surfaced, but even brought to light countless new incongruities. This supplied those who sought to play down the authority of the Bible with ammunition. The conviction that God’s Word had been preserved as a pure and sacred source gave way to an awareness of a complicated transmission in a plurality of divergent, ambiguous, historically determined, and heavily corrupted texts. This shift took place primarily in the Dutch Protestant world of the seventeenth century.

Voor meer informatie, waaronder de inhoudsopgave, zie: https://global.oup.com/academic/product/scriptural-authority-and-biblical-criticism-in-the-dutch-golden-age-9780198806837. Het boek wordt gepresenteerd op maandag 13 november om 15.15 uur in Utrecht (Sweelinckzaal, Drift 21) tijdens het maandelijkse Descartes-Huygens Premodern History of Knowledge Colloquium.

Onlangs verscheen ‘Erasmus’ droom’, een themanummer van De Boekenwereld over het Collegium Trilingue. Het nummer werd gemaakt in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken naar aanleiding van de tentoonstelling over het Collegium Trilingue, ofwel het Drietalencollege, dit najaar. Vijf Leuvense auteurs laten hun licht schijnen over deze instelling, die in 1517 – vijf eeuwen geleden – werd opgericht door Erasmus. Twan Geurts beschrijft de band van de Nederlandse paus Adrianus VI met Leuven, Sytze van der Veen stuitte op een bijzonder Leuvens liedboek uit 1561 en Arnon Grunberg op een Leuvenaar die dacht dat hij God was. Verder: Willem Rodenhuis over fraaie circusaffiches; Bert Sliggers over de pornografische uitgever Herbert Lewandowski in Utrecht; Nico Boerma over prentenboeken uit de vroege negentiende eeuw; Kees Aarts en Joep Bertrams over de boekenhonger van Gerrit Komrij; Frits Booy over oude jeugdboeken in de vorm van een leporello; Ewoud Sanders over een banket voor Parijse straatboekhandelaren in 1892 en Rob van de Schoor over negentiende-eeuwse boeken die geënt zijn op optische illusies. Plus rubrieken en columns. En alsof dat alles nog niet genoeg is, krijgt de lezer bij dit nummer een schitterend bijblad over de bibliotheek van het Rijksmuseum. Om een nummer te bestellen zie: https://www.vantilt.nl/boeken/13612-2.

The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies awards fellowships of €1100 per month to researchers at BA, MA or Postdoc level. The fellowships are for 1–6 months. Interested researchers are expected to work on a specific project from the field of Neo-Latin literature and to take residence in Innsbruck during the period of the fellowship. They will take part in the activities of the Institute and discuss their work with its members. A talk at the end of the scholarship period will present the progress/results of the project to a larger audience. Further information is available here: http://neolatin.lbg.ac.at/tags/fellowships. Applications are assessed three times a year (15th of January, July, and October). If you have any further questions, please contact Florian Schaffenrath (florian.schaffenrath@neolatin.lbg.ac.at).

Binnen het door de European Research Council gefinancierde project ‘Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks: the Republic of Letters as a pan-European Knowledge Society’ onder leiding van Dirk van Miert zijn er met ingang van 1 januari 2018 drie vacatures voor een 4-jarig promotietraject. Zie voor meer informatie en om te solliciteren de website van AcademicTransfer:

De deadline is 20 oktober 2017.

Post Navigation