Craig Kallendorf, a former president of IANLS, has recently sold his personal library of texts, editions, and monographs, largely in Neo-Latin, to an independent book dealer who has listed them for sale on abe books.  The books are in very good condition and include material from many different presses, much of which is hard to find and is being offered at good prices.  This is an excellent chance for our members, especially younger scholars, to build their libraries in the field.  To find out what is available, please follow these steps:

At www.abebooks.com, click on “Sellers” in the menu bar

In the “Search by Name” field, type “Michener”

Select the only match: “Michener & Rutledge Booksellers”

At “Search Michener & Rutledge Booksellers,” type “Kallendorf” in the Keyword field

There is even a “Search within Those Results” option

After you open an account, you can communicate with the bookseller, Walter Michener, directly; I suspect, for example, that if you order several books, they can be combined into one package to reduce postage.  Mr. Michener is also happy to deal with your university library.

Hans van de Venne, Alles met mate. Levensregels van de Haarlemse kanunnik-schoolmeester Wilhelm van Assendelf voor drie uit zijn Leidse kostschool vertrekkende commensalen (1588). Venray 2018. 124 p., ill., prijs inclusief verzendkosten: € 20,-. Te bestellen via: hansvandevenne@outlook.com.

Dit is een prachtig uitgegeven boek met inscripties van Wilhelm van Assendelf (ca. 1540-1615) voor de alba amicorum van Leidse studenten die bij hem in huis woonden en naar de universiteit van Douai vertrokken: Hugo Gramaye, Blasius Bouquet en Jacobus Boschuysius. We kennen Hans van de Venne als een grondig vorser, dus het boek biedt veel meer dan alleen de albuminscripties. Het bevat ook levensbeschrijvingen van Van Assendelf zelf en de drie commensalen – op basis van nieuw onderzoek –, en beschrijvingen van vorm en inhoud van de alba. Het geeft zo een mooi en onverwacht inkijkje in het Leidse universiteitsleven aan het begin van de zeventiende eeuw. Het is bovendien in een prettige stijl geschreven. Tot slot zij vermeld dat het een eerbetoon is aan de Haarlemse antiquaar Ab van der Steur die de studie naar deze alba stimuleerde (hij had het album van Bouquet zelf in bezit) en Hans ondersteunde tot zijn dood in 2012. Van harte aanbevolen!

Call for papers
Deadline: May 1, 2019

Memory and Identity in the Learned World
Community Formation in the Early Modern World of Science and Learning

On November 7-9, 2019, the ERC project Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks (SKILLNET) will organize a conference at Utrecht University on memory and identity in the early modern learned world. The central question for this conference is how scholars, scientists, and learned men and women formed a community by remembering and identification. Confirmed keynote speakers are prof. dr. Karl Enenkel and prof. dr. Judith Pollmann.

The Republic of Letters — the early modern community of scholars — has been vaguely conceptualized in historiography. Some take it to be the correspondence networks between scholars; others equate it very broadly to the entire early modern learned and intellectual world. Yet, how did early modern scholars themselves imagine the Republic of Letters? To answer this question we focus on community formation through scholarly identity and collective memory. Scholarly identity includes both exemplary figures such as Erasmus or Newton, as well as the self-fashioning of other scholars to fit a mold. Collective memory pertains to the ways of remembering in the scholarly community, for example in letters, vitae, journals, opera omnia, monuments, libraries and memorials. By bringing together scholars who have knowledge of disparate aspects of the scholarly milieu in the early modern period, we hope to better reconstruct the formation of the trans-confessional and pan-European community.

Suggestions for papers are:
• Scholarly values, virtues and vices
• Monuments, memorials, and other “sites of memory” (lieux de mémoire)
• Biography, auto-biography and other forms of life-writing
• The role and (social) position of women in the learned world
• The self-definition of the learned world by early modern actors
• Correspondence networks, especially their codes of conduct and social hierarchy
• Friendship and bonds, e.g. in Alba amicorum
• The emergence of a discourse around the Republic of Letters in the early eighteenth century (e.g. in theatre, dissertations, and books) both positively and negatively
• The role of Digital Humanities tools, such as named entity recognition (NER) and sentiment analysis in text-mining large scholarly corpora.

Proposal types and submission
The conference will contain a variety of different papers, including paper presentations (20 min.) and object/source presentations (10 min.). The object/source presentations allow for a presentation of a specific source or object, for example the Newton tomb in Westminster Abbey or an antiquarian manuscript. We also invite advanced (research) master students to give a short presentation of their work.
Please submit your paper proposal (max. 300 words) or object/source proposal (max. 200 words) including a personal biography (max. 150 words) before 1 May, 2019 as an attachment (pdf- or doc-file) to an e-mail to Koen Scholten (k.scholten@uu.nl). 

There are plans to publish selected papers in an international, peer-reviewed, open-access journal.

For more information, please visit our conference website.

This conference is organized by members of the ERC-funded research project SKILLNET: Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks – The Republic of Letters as a Pan-European Knowledge Society.

Download the flyer here.

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari voert theatergroep De La Scène in De Loft in Tilburg twee producties op in een avondvullend programma.

‘Aluta’ is een vergeten klucht in een hedendaagse vertaling van Jan Bloemendal. De regie is van Maria van Deutekom die ervoor kiest met vervreemdende effecten het stuk uit te tillen boven het alledaagse.

‘Aluta’ is van de hand van Macropedius, een schrijver die nu niemand meer kent, maar die in de 16e eeuw een internationale grootheid was. Zijn werk werd vertaald in Duitsland en Engeland en er wordt zelfs beweerd dat het stuk ‘De getemde feeks’ van Shakespeare gemaakt zou zijn naar zijn voorbeeld. Hun stukken werden immers bij dezelfde Londense uitgever gedrukt!

Kluchten waren er voor het vermaak en er wordt dan ook: ‘creatief gescholden, intensief geslagen, geboerd, gebraakt en bedrogen en volop overspel gepleegd!’ Maar de klucht is er ook om het publiek een spiegel voor te houden en valkuilen te laten zien waar je meer beter niet in kunt trappen…

‘Aluta’ is een stuk dat speciaal bedoeld is om in de carnavalstijd op te voeren, immers net als in het feest van de zotheid wordt ook hier de wereld op zijn kop gezet: ‘Ter leringh ende vermaeck’.

In ‘Aluta’ wordt Aaltje (Aluta) door haar man Heino naar de markt gestuurd om haar vogels te verkopen. Maar de verkoop gaat niet vlot. Uiteindelijk lukt het, door een oude bekende, haar buit kwijt te raken. Maar wel op krediet. Aaltje gaat het vieren met spijzen en vooral veel wijn in plaatselijke herberg. Misschien iets teveel wijn… Maar was dat wel een oude bekende? En heeft ze haar vogels wel verkocht? Daar kom je maar op een manier achter in deze klucht met een boodschap die nog steeds van toepassing is!

Daarnaast kunt u genieten van ‘De Jossen’ in de regie Maartje van der Meij. ‘De Jossen’ lijken een rotsvast bestaan te leiden. Ze genieten samen, dansen samen en leven samen. Wanneer uitkomt dat er onderling wel degelijk meer gedeeld wordt dan alleen dat, lijkt dit hen parten te spelen. Wat volgt is ongemak, pijn, eenzaamheid en zelfs de dood…

Ringbaan-Oost 8-17 te Tilburg. Aanvang: 20:00u. Ticket: €10,- in de voorverkoop en €12,- aan de kassa. Tickets verkrijgbaar via: https://eventix.shop/qckqdqzr of bestel ze via penningmeester@delascene.nl of bel naar 013-5701945.

De poster kunt u hier downloaden.

In april van dit jaar zal een vertaling uit het Latijn verschijnen van de dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde: Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome, 1700-1703, inl. en vert. Dick Schoon (Hilversum: Veroren, 2019).

Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Net als zijn voorgangers ondervond hij veel tegenwerking en hij werd daarom door paus Innocentius XII ontboden om zijn beleid te verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten, door Dick Schoon integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in de tragedie die zich gaandeweg ontwikkelde. We horen over de audiënties bij de paus en de kardinalen, over het sociale en kerkelijke leven in Rome, over de dagelijkse bezigheden van de Hollanders en over de kringen waarin zij zich bewogen. De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de Republiek tot een storm van protest en een splitsing onder de katholieken en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.

Houdt u de website van de uitgever in de gaten!

Op 27 november 2018 werd in Leiden het volgende boek gepresenteerd: Paul Brood, Gerard van Krieken, Jan Spoelder, De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645) (Zwolle: WBOOKS, 2018).

Geleerd, ambitieus, avontuurlijk, reislustig, ongedurig. Dat zijn de eigenschappen die naar voren komen in de biografie van Cornelis Pijnacker (1570-1645). Op eigenzinnige wijze bewoog hij zich in de academische wereld van Leiden en Groningen. Hij was een goed docent, onderhield een uitgebreid netwerk in de bovenlaag van de Nederlandse republiek. Hij kende Hugo de Groot persoonlijk en was bevriend met de rector van de Groninger universiteit Ubbo Emmius. Maar hij had ook politieke belangstelling, wilde hogerop in de diplomatie. In 1622 nam hij de opdracht van de Staten-Generaal aan om als gezant naar Noord-Afrika te gaan en in 1625 ging hij opnieuw naar dit gebied. Daar, in Barbarije, zoals de Europeanen het gebied noemden, kwam hij in een andere wereld, waar hij te maken kreeg met politieke intriges en machinaties, met de islam en christenslaven en met mensen met wie het kwaad kersen eten was. Bovendien kostten zijn gezantschappen hem meer dan ze hem opleverden.Op zijn oude dag ging hij in Drenthe aan de slag als jurist en maakte daar in 1634 de eerste kaart van de provincie. Als 66-jarige werd hij nog hoogleraar in Franeker, waar hij – 75 jaar oud – overleed. Het verhaal van Pijnackers leven geeft een verrassend beeld van de Nederlandse samenleving in de Gouden Eeuw, waarin de oorlog en de geloofsstrijd voortdurend doorschijnen. (Dirk van Miert)

Zie ook de website van de uitgever voor een inkijkexemplaar.

The IANLS Executive Committee is happy to announce that our organization has been invited to take part in the annual congress of the International Society for Cultural History (http://www.culthist.net/), dedicated to “Global Cultural History”  (http://isch2019.tlu.ee/), which will be held in Tallinn University, 26–29 June 2019.

We have been granted the opportunity to organize 2-3 panels (of 120 minutes, max. 4 papers, each).
The Executive Committee would like to propose the following panels:
1) Neo-Latin as Cross-Cultural Capital? The Dynamics of Neo-Latin as a Global Vehicle of Communication
2) Neo-Latin and Early Modern Forms of Global Cultural History
3) Neo-Latin and Global Education: The Role of Jesuit Networks
You are very welcome to send your abstracts, either for an individual paper (please add your preferred panel) or an entire panel, as well as your short CV by 8 February 2019 to kristi.viiding@gmail.com.

This opportunity arose only very recently; the deadline is, therefore, unfortunately quite short.

All relevant information about the congress is available on its website:
http://isch2019.tlu.ee/

In november vorig jaar verscheen bij Brill een Engelse vertaling met annotatie en commentaar van Johannes Hoornbeecks De conversione Indorum et gentilium (1669), door Ineke Loots en Joke Spaans: Johannes Hoornbeeck (1617-1666), On the Conversion of Indians and Heathens.

Hoornbeeck zoekt in dit boek naar richtlijnen waarlangs gereformeerde predikanten, schoolmeesters en ziekentroosters de heidenen zouden kunnen bekeren. Hij analyseert daartoe de katholieke zendingsinitiatieven van zijn tijd, maar heeft vooral ook oog voor de verschillende culturen en religies van heidenen overzee. Met een beroep op de klassieke literatuur en patristiek en vanuit de uitgangspunten van de natuurlijke theologie en de gereformeerde dogmatiek doet hij een aantal aanbevelingen voor de praktijk. De tekst raakt zo aan de uiteenlopende onderzoeksinteresses zowel van ‘global history’ als moderne wetenschapsgeschiedenis, theologiegeschiedenis en religiegeschiedenis.

Het boek wordt op 1 maart 2019 gepresenteerd in Utrecht, Sweelinckzaal, Drift 21, 15.30-17.30 uur, met korte voordrachten van Jos Gommans (Universiteit Leiden, global history), Martha Frederiks (Universiteit Utrecht, religiewetenschap), Henk van den Belt (Vrije Universiteit, systematische theologie) en de auteurs. Aansluitend is er een receptie.

De toegang is vrij, maar in verband met de catering graag aanmelden: johannes.hoornbeeck@gmail.com.

Voor meer informatie over het boek zelf zie de website van Brill.

Post Navigation