Presentatie Erasmi Opera Omnia deel 50 
19 januari 2018
Uitnodiging en programma

Oost-Indisch Huis – NIAS Conference Room
Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam

De Conseil International pour l’édition des œuvres complètes d’Érasme en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (KNAW) nodigen u van harte uit voor de feestelijke presentatie van het vijftigste deel van de Erasmi Opera Omnia (ASD VII, 2), een editie van In evangelium Lucae paraphrasis, op vrijdagmiddag 19 januari 2018.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 12 januari aanmelden via: presentatieerasmioperaomnia.eventbrite.nl.

Programma
15.30 uur         Inloop met koffie/thee
16.00 uur         Opening door prof. dr. Lex Heerma van Voss
16.10 uur         Feestrede door mw. prof. dr. Nicolette Mout, president van de Conseil international pour l’édition des œuvres complètes d’Érasme en voorzitter van de Erasmuscommissie
16.45 uur         Toespraak door drs. Herman Pabbruwe, directeur Koninklijke Brill N.V., uitgeefster van ASD
16.55 uur         Presentatie van ASD VII, 2 door de editor dr. Jan Bloemendal, uitvoerend secretaris van de Erasmi Opera Omnia
17.15 uur         Aanbieding van het vijftigste deel van de Erasmi Opera Omnia (ASD) aan prof. dr. Maarten Prak, lid KNAW-bestuur
17.25 uur         Afsluiting door Nicolette Mout

Aansluitend borrel, aangeboden door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

 

Afgelopen zaterdag heeft Emma Mojet de Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs gewonnen voor haar masterscriptie over vroegmoderne wiskunde, Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics, die zij schreef als student aan de Utrechtse research master History and Philosophy of Science. Bezoekers van de Neolatinistendag in oktober zullen haar kennen, omdat zij daar sprak over een brief van Adriaen Verwer aan David Gregory over Newtoniaanse wiskunde. Al eerder had zij hiervoor de scriptieprijs van de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting gewonnen. Lees meer op de website van Elsevier.

Onlangs verscheen bij Oxford University Press de bundel Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age: God’s Word Questioned onder redactie van Dirk van Miert, Henk Nellen, Piet Steenbakkers en Jetze Touber. De bundel bouwt voort op het in 2012 gehouden congres ‘God’s Word Questioned’:

Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age explores the hypothesis that in the long seventeenth century humanist-inspired biblical criticism contributed significantly to the decline of ecclesiastical truth claims. Historiography pictures this era as one in which the dominant position of religion and church began to show signs of erosion under the influence of vehement debates on the sacrosanct status of the Bible. Until quite recently, this gradual but decisive shift has been attributed to the rise of the sciences, in particular astronomy and physics. This authoritative volume looks at biblical criticism as an innovative force and as the outcome of developments in philology that had started much earlier than scientific experimentalism or the New Philosophy. Scholars began to situate the Bible in its historical context. The contributors show that even in the hands of pious, orthodox scholars philological research not only failed to solve all the textual problems that had surfaced, but even brought to light countless new incongruities. This supplied those who sought to play down the authority of the Bible with ammunition. The conviction that God’s Word had been preserved as a pure and sacred source gave way to an awareness of a complicated transmission in a plurality of divergent, ambiguous, historically determined, and heavily corrupted texts. This shift took place primarily in the Dutch Protestant world of the seventeenth century.

Voor meer informatie, waaronder de inhoudsopgave, zie: https://global.oup.com/academic/product/scriptural-authority-and-biblical-criticism-in-the-dutch-golden-age-9780198806837. Het boek wordt gepresenteerd op maandag 13 november om 15.15 uur in Utrecht (Sweelinckzaal, Drift 21) tijdens het maandelijkse Descartes-Huygens Premodern History of Knowledge Colloquium.

Onlangs verscheen ‘Erasmus’ droom’, een themanummer van De Boekenwereld over het Collegium Trilingue. Het nummer werd gemaakt in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken naar aanleiding van de tentoonstelling over het Collegium Trilingue, ofwel het Drietalencollege, dit najaar. Vijf Leuvense auteurs laten hun licht schijnen over deze instelling, die in 1517 – vijf eeuwen geleden – werd opgericht door Erasmus. Twan Geurts beschrijft de band van de Nederlandse paus Adrianus VI met Leuven, Sytze van der Veen stuitte op een bijzonder Leuvens liedboek uit 1561 en Arnon Grunberg op een Leuvenaar die dacht dat hij God was. Verder: Willem Rodenhuis over fraaie circusaffiches; Bert Sliggers over de pornografische uitgever Herbert Lewandowski in Utrecht; Nico Boerma over prentenboeken uit de vroege negentiende eeuw; Kees Aarts en Joep Bertrams over de boekenhonger van Gerrit Komrij; Frits Booy over oude jeugdboeken in de vorm van een leporello; Ewoud Sanders over een banket voor Parijse straatboekhandelaren in 1892 en Rob van de Schoor over negentiende-eeuwse boeken die geënt zijn op optische illusies. Plus rubrieken en columns. En alsof dat alles nog niet genoeg is, krijgt de lezer bij dit nummer een schitterend bijblad over de bibliotheek van het Rijksmuseum. Om een nummer te bestellen zie: https://www.vantilt.nl/boeken/13612-2.

The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies awards fellowships of €1100 per month to researchers at BA, MA or Postdoc level. The fellowships are for 1–6 months. Interested researchers are expected to work on a specific project from the field of Neo-Latin literature and to take residence in Innsbruck during the period of the fellowship. They will take part in the activities of the Institute and discuss their work with its members. A talk at the end of the scholarship period will present the progress/results of the project to a larger audience. Further information is available here: http://neolatin.lbg.ac.at/tags/fellowships. Applications are assessed three times a year (15th of January, July, and October). If you have any further questions, please contact Florian Schaffenrath (florian.schaffenrath@neolatin.lbg.ac.at).

Binnen het door de European Research Council gefinancierde project ‘Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks: the Republic of Letters as a pan-European Knowledge Society’ onder leiding van Dirk van Miert zijn er met ingang van 1 januari 2018 drie vacatures voor een 4-jarig promotietraject. Zie voor meer informatie en om te solliciteren de website van AcademicTransfer:

De deadline is 20 oktober 2017.

29 September 2017
09:30 – 17:45 hrs.
University Library, Witte Singel 26-27, Leiden, Vossiuszaal

Effects of the rise of reason of state in political thought on history

It is well known that historical writings and historical information played a crucial role in the development of ideas on reason of state and ‘modern’ political thought (including natural law). The reverse relation, i.e. the effects of the rise of reason of state in political thought on the methods, questions and approaches in history has received far less attention. The purpose of this meeting is an exchange of ideas about this side of the relationship between researchers in the broad field of intellectual history (coming from disciplines such as history, literature, law and philosophy) working on reason of state in the 16th -18th century in various regions in Europe.

Possible specific topics for papers include the changes in historiography as a result of changing ideas on ethics and historical causality and/or the nature of human society; effects of secularisation, and of a sharper distinction between secular and ecclesiastical (or confessional) politics; of the rise of economic thought and the emergence of ‘social sciences’ (such as in the Strasbourg school, which has deep roots in late humanism); connections between growing doubts and controversies regarding the relevance of the Classics in the contemporary world (Querelle des Anciens et Modernes); and questions as to the different effects of reason of state-thought between Catholic and Protestant regions in Europe.

Registration

There is no entrence fee for this symposium. However, we would like you to register on monday september 25 at the latest. You can register by sending an email to Lisa Kattenberg: L.F.Kattenberg@uva.nl with subject Registration symposium. Please also include the following information:

  • Your name (first and last name)
  • If you would like to have lunch. We ask a contribution of 5 euros for lunch, which you can pay on site.
  • If you would like to join for diner. Diner will be at your own expense.

Program

9:30 – 9:45  Opening

9:45 – 11:30  Session 1: Historiography and reason of state: remarks on theory  (Chair: Lisa Kattenberg)
Jan Waszink (Leiden University): Causality and secularisation; the difficult beginnings of a new historiography
Jacques Bos (University of Amsterdam): Reason of state and the circumstances of political action: from exemplarity to historicity

10:45  Short coffee & tea break

Jan Rotmans (University of Amsterdam): ‘Man as he is, not as he ought to be’. The predictability of history and the anti-utopian image of human nature in late Dutch Enlightenment thought
Discussion

11:30 – 11:45 Coffee & tea break

11:45 – 12:45  Session 2: History and reason of state in various European contexts (Chair: tba)
Sarah Mortimer (Christ Church, University of Oxford): History, Reason of State, and the succession crises of the 1590s
Marisol García Gonzalez (Universidad Nacional de Educación a Distancia): Della conservazione della pace dell’Italia. Reason of State and historiography of the Early Modern Milan
Discussion

12:45 – 13:45  Lunch 

13:45 – 14:45  Session 3: Religion, reason of state and the Dutch Revolt (Chair: Jan Waszink)
Alberto Clerici (Università degli Studi “Niccolò Cusano”): Morality, politics and religion in Guido Bentivoglio’s account of the Twelve Years’ Truce (1609)
Lisa Kattenberg (University of Amsterdam): Conscience, experience and reason of state: Spanish debates about peace or truce in the Low Countries
Discussion

14:45 – 15:15  Coffee & tea break

15:15 – 16:15  Session 4: History and reason of state in early Enlightenment thought (Chair: tba)
Arthur Weststeijn (Utrecht University) Classical Colonisation in a Commercial World: Colonial Concepts and Practices between Carlo Sigonio and the Encyclopédie
Marianne Klerk (St. Antony’s College, University of Oxford): Reason of State and Interest in the Dutch Republic: the legacy of Duc de Rohan
Discussion

16:15 – 16:45  General discussion and closing remarks 

16:45 – 17:15  Publication Launch:  Electronic critical edition of Hugo Grotius, De Iure Praedae Commentarius/ The Law of Prize and Booty,   ed. J. Waszink e.a.

17:15  Drinks

20:00  Dinner (location tba)

Binnen het kader van de OIKOS-onderzoeksagenda ‘Anchoring Innovation’ is er met ingang van 1 maart 2018 een vacature voor een 4-jarig promotietraject binnen het project ‘Anchoring the Fascist Revolution: Latin and Its Audiences in Fascist Italy (1922– 1943)’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Download hier de vacature of kijk op de website van Anchoring Innovation.

In december is Spaans theater in de Republiek van Frans Blom en Olga van Marion verschenen.

Niemand zal ontkennen dat Joost van den Vondel de grootste toneeldichter van de Gouden Eeuw is geweest, maar de publieksprijs ging naar andere toneelschrijvers. De Spaanse comedias van topauteurs als Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635) en Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) waren razend populair. Talloze dichters, vertalers, acteurs (en actrices!) rond de Amsterdamse Schouwburg hebben zich laten inspireren door het populaire barokke drama met z´n vele liefdesintriges, duels, balkonscènes, verkleedpartijen en liederen. Daarnaast maakten ze furore met hun Nederlandse bewerkingen van Spaanse toneelteksten. De vernieuwing is op gang gebracht door auteurs die het toneel van binnenuit wilden veranderen en die, buiten de gebaande paden van het traditionele vaderlandse toneel om, streefden naar visueel aantrekkelijk, emotioneel aangrijpend en inhoudelijk schokkend spektakel in de Nederlandse schouwburgen. Spaans theater in de Republiek brengt het begin, het hoogtepunt en het einde van deze beweging in beeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever.

In oktober is Vijftien strekkende meter. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana onder redactie van Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer verschenen.

De Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg 25 herbergt sinds de opening in 1655 tot op de dag van vandaag ruim 2.500 boeken van Johannes Thysius (Amsterdam 1622-Leiden 1653), telg uit een rijk koopmans‑ en geleerdengeslacht dat oorspronkelijk afkomstig was uit Antwerpen. Nadat Thysius onverwachts ziek was geworden, stelde hij een testament op waarin hij bepaalde dat zijn boeken bij elkaar moesten blijven ‘tot publijcque dienst der studie’. Bij de boekenschat van Thysius behoort ook een familie‑ en bibliotheekarchief van vijftiende strekkende meter dat loopt vanaf de zestiende eeuw tot heden. In 2014 is daarvan een herziene inventaris verschenen. Het archief bevat een schat aan informatie voor historici, kunsthistorici, taal‑ en letterkundigen (latinisten, neerlandici, romanisten, germanisten, italianisten en oriëntalisten) en boekwetenschappers. In deze bundel geven specialisten afkomstig uit een aantal van deze disciplines een eerste indruk van de rijkdom van dit veelzijdige historische materiaal.

Inhoud: WIM VAN ANROOIJ/PAUL HOFTIJZER, Ter inleiding: een opmaat tot verder onderzoek   AREND PIETERSMA, De archieven van de Bibliotheca Thysiana: over gezinsleven, handel en wetenschap   JOHANNES MÜLLER, De koopmansfamilie Thijs en het ontstaan van transnationale Zuid-Nederlandse netwerken in vroegmodern Europa   JENNIFER HENDRIKS, Taalgebruik in woelige tijden. Het belang van egodocumenten in het archief van de Bibliotheca Thysiana   LODEWIJK PETRAM, Kwitanties, kasboeken en koopmansregisters. Unieke documenten over het economische leven in de Republiek   ESTHER MOURITS, Wie was Johannes Thysius? Vondsten uit het archief   JEANINE DE LANDTSHEER, Een lofdicht van Johannes Thysius op zijn bibliotheek   J.W.J. BURGERS, Johannes Thysius en de muziek   MARTIJN STORMS, Een woning met landerijen in Voorschoten. Analyse van de enige kaart in het Thysiusarchief   CHRIS L. HEESAKKERS, Een scholier uit de zeventiende eeuw vertaalt Erasmus   ANNE VAN DEN DOOL, Stille werkers. De custodes van de Bibliotheca   ANDY WIELES, Interview met mevrouw Leny Segijn-Kret, echtgenote van de voorlaatste custos van de Bibliotheca Thysiana

Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever. Zie ook het nieuwsbericht over Esther Mourits’ proefschrift Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius.