Vorig jaar verscheen het vijfde en laatste deel van de reeks Marnixi Epistulae, een kritische editie van de correspondentie van Marnix van St-Aldegonde: Rudolf De Smet, ed., iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi Epistulae Pars V (1585-1598) (Wetteren: Universa Pers – Brussel, University Press, 2017).

Van 26 oktober tot en met 4 november vindt in Rotterdam de Erasmusweek plaats om de 552ste verjaardag van Desiderius Erasmus te vieren. De opening is op vrijdag 26 oktober in het stadhuis van Rotterdam met onder meer de Lof der Zotheidslezing door Edwin Rabbie en de uitreiking van de Lof der Zotheidspeld en de Pierre Bayle-cheque aan schrijver en columnist Hugo Borst. De uitnodiging en het programma voor de hele week vindt u hier: Uitnodiging + Erasmus programma 2018.

Uitnodiging voor de

Neolatinistendag 2018

In samenwerking met het Mediolatinistenverband

‘Lezers en leescultuur’

vrijdag 16 november 2018

Spinhuis (zaal 2.18), Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam

 

Programma:

10.30   Ontvangst met koffie en thee (kantine Spinhuis)

11.00   Welkom door Jan Bloemendal (Neolatinistenverband)

 

Ochtend

11.10   Irene van Renswoude (Huygens ING en UvA) en Mariken Teeuwen (Huygens ING en UU), ‘In de marge: Sporen van Middeleeuwse lezers’

11.40   Els Rose (UU), ‘Berichten uit het vaderland: Patria bij Caesarius van Arles (470-542)’

12.10   Francesca Sola (University of Macerata), ‘Hieronymus vel “Hieronymi”. Confessional “lies” in the age of religious wars’

12.40   Lunch (op eigen gelegenheid)

 

Middag

14.00   John Tholen (UU), ‘De presentatie van Ovidius’ Metamorfosen aan vroegmoderne lezers’

14.30   Paul Silverentand, ‘Daniel Heinsius’ De tragoediae constitutione

15.00   Manuel Llano (UU): ‘The Material Traces of the First Reception of Descartes: Five Books from the Bibliotheca Thysiana’

15.30   Huishoudelijke mededelingen en rondvraag

15.40-17.00     Borrel (aangeboden door Huygens ING)

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang is gratis, wel graag aanmelden voor woensdag 14 november via neolatijn@gmail.com.

Download als PDF: Uitnodiging en programma studiedag Neolatinistenverband 2018

Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 7 oktober de markante Rotterdamse uitgever Willem Donker op 79-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft veel van en over Erasmus uitgegeven, waaronder de bijna voltooide volledige correspondentie van Erasmus in een Nederlandse vertaling – wat hij zijn ‘magnum opus’ noemde. Begin dit jaar verscheen er nog een artikel in NRC Handelsblad over hem en de uitgeverij, opgezet door en vernoemd naar zijn vader Ad. Donker: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/22/80-jaar-buitenstaander-a1593090.

Het afscheid is op vrijdag 12 oktober om 11.00 uur in de Hoflaankerk in Rotterdam-Kralingen, hoek Oudedijk-Hoflaan:

Vanaf 19 oktober is er in Tresoar een tentoonstelling te zien over de rechtsgeleerde, staatsman en humanist Viglius van Aytta, die als raadsheer zowel Karel V, Filips II als Margaretha van Parma diende.

Viglius van Aytta (1507-1577) is een goede kandidaat voor de titel ‘grootste Fries aller tijden’. Toch krijgt hij in de meeste geschiedenisboeken maar weinig aandacht.

Viglius komt van de stins Barrahûs bij Wirdum. Al op jonge leeftijd komt hij in contact met het humanisme. Na zijn vooropleiding aan de kapittelschool in Deventer studeert hij in Leuven. Daarna reist hij voor studie en onderzoek heel Europa door. Viglius raakt bevriend met Erasmus en andere belangrijke humanisten. Hij wordt hoogleraar en een glansrijke carrière in de wetenschap ligt voor hem in het verschiet.

Naast een naam in de wetenschap droomt hij voor zichzelf en zijn familie ook van maatschappelijke status en rijkdom. Daarom richt hij zich op de politiek. Viglius wordt president van de Geheime Raad; het belangrijkste overheidsorgaan in de Nederlanden. Hij pleitte voor terughoudendheid in de kettervervolging. Door zijn relaties met “verdachte” humanisten en zijn heftig verzet tegen de Tiende Pening, haalde hij zich de haat van Alva op de hals.

Als kanselier van de Orde van het Gulden Vlies en proost van de Sint Bavo in Gent bezorgt Viglius zijn familieleden belangrijke politieke posities. In Leuven sticht hij een college voor Friese studenten en in Swichum een gasthuis. Maar Viglius heeft de tijd niet mee. Ondanks al zijn inspanningen raakt hij na zijn dood in de vergetelheid.

In de tentoonstelling zal aandacht zijn voor het leven en werk van Viglius.

De tentoonstelling is t/m 30 december tijdens openingstijden te bekijken bij Tresoar. Toegang is gratis.

Land van Latijn
De Universiteit van Franeker als spiegel van Europa

Van 9 juni tot en met 3 november is in Museum Martena de tentoonstelling ‘Land van Latijn, de Universiteit van Franeker als spiegel van Europa’ te zien. De tentoonstelling is een coproductie van Tresoar en Museum Martena.

Tresoar en Museum Martena zijn de bewaarders van de nalatenschap van de Franeker Universiteit. Hun bundeling van krachten heeft ervoor gezorgd dat sinds bijna tweehonderd jaar het boekenbezit van de universiteit terugkeert naar Franeker. Tresoar en Museum Martena laten in de tentoonstelling ‘Land van Latijn’ zien dat Franeker de wetenschappelijke hoofdstad van Noord-Nederland was. Hier kwamen vanuit heel Europa geleerden en studenten naartoe. Dit kenniscentrum kon alleen ontstaan door het gebruik van één gemeenschappelijke taal: het Latijn!

De geschiedenis van de universiteitsbibliotheek is redelijk goed te reconstrueren uit de verschillende catalogi die in de loop der eeuwen zijn uitgegeven. Hierin staat het boekenbezit van die periode nauwkeurig beschreven. In 1601 verscheen de eerste gedrukte catalogus en telkens als er een grote herinrichting van de bibliotheek plaatsvond kwam er een nieuwe catalogus. Hierdoor weten we dat tot ongeveer 1650 het universitaire boekenbezit werd geplaatst in een zogenaamde kettingbibliotheek. In de bibliotheek stonden lage boekenkasten, met twee boekenplanken en een lessenaar waaraan degene die het boek wilde bestuderen staand kon lezen. De boeken waren met kettingen aan de plank bevestigd en konden dus in principe niet gestolen worden. Deze kasten worden lektrijnen genoemd en zijn in de tentoonstelling te zien.

In 1691 verscheen er een nieuwe catalogus waarin voor het eerst sprake is van wandkasten. En in 1713 is in de catalogus een gravure opgenomen waarop de bibliotheek van Franeker te zien is. De enige bekende afbeelding van de bibliotheek! Ook deze situatie wordt in de tentoonstelling nagebootst.

De bibliotheek van Franeker heeft een aantal prachtige topstukken die ook tijdens de tentoonstelling te zien zijn. Zo zijn er boeken van Erasmus, Copernicus (waar de beroemde Friese geleerde Gemma Frisius eigenhandig aantekeningen in de kantlijn heeft gemaakt) en een uniek kastje met de Atlas Major van Blaeu, een cadeau van stadhouder Johan Willem Friso aan de universiteit van Franeker.

De bezoekers van de tentoonstelling kunnen ook zelf aan de slag met het Latijn. Ze mogen een korte Latijnse tekst inspreken en weer terugluisteren. Tien verschillende nationaliteiten hebben we gevraagd om dezelfde Latijnse tekst voor te lezen. Op deze manier kun je horen hoe verschillend de uitspraak van het Latijn is. Iedereen neemt zijn eigen accent en interpretatie mee. Al die verschillende nationaliteiten die zich verenigden op de Universiteit van Franeker zullen dus best moeite gehad hebben met het verstaan van elkaar en de professoren.

Deze week heeft de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bekendgemaakt dat het tentoonstellingsproject van Jan Papy rond het Collegium Trilingue, ‘Erasmus’ Dream’, is  bekroond met de Jaarprijs 2018 voor Wetenschapscommunicatie. Voor meer uitleg zie: www.kvab.be

Ook het wetenschapstijdschrift EOS heeft Jan op haar lijst geplaatst voor de Publieksprijs van EOS voor dit tentoonstellingsproject.

U kunt stemmen op de site van EOS voor de EOS Publieksfavoriet 2018:

https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018

Meer informatie is ook te lezen op: https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream.

HUMANISTICA LOVANIENSIA

JOURNAL OF NEO-LATIN STUDIES

The Fall 2018 issue (volume 67.2) of HL has just been published online.  You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

ARTICLES

  • Maria Teresa Laneri, Su tre corrispondenti di Marcantonio Sabellico. Proposte di identificazione (237-256)
  • Stefan Weise, Alter Theocritus? Joachim Camerarius’ griechische Supplemente zu Theokrits Herakliskos und dem sogenannten Herakles leontophonos (257-299)
  • Kevin Bovier, Ange Cappel et lAgricola de Tacite. Une traduction ancrée dans son époque (301-341)
  • Robert Offner, Peter Pauly, Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius (343-378)
  • Lindsay G. Gibson, John Kuhn, James Leeke, George Herbert, and the Neo-Latin Contexts of The Church Militant (379-425)
  • Stuart M. McManus, Classica Americana. An Addendum to the Censuses of Pre-1800 Latin Texts from British North America (427-467)

MISCELLANEA

  • Mikhail Shumilin, Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s Antonias (469-472)
  • Luigi Silvano, An Admirer of Beccadelli’s Hermaphroditus: Antonio da Pescia (473-477)

NEO-LATIN STUDIES ARE COMING HOME! A half-century after the first IANLS conference was organized in Leuven, in August 2021 the Congress of the International Association for Neo-Latin Studies will again be hosted by the Seminarium Philologiae Humanisticae. For more information please visit ianls2021.com.

Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies (online ISSN 2593-3019) is a KU Leuven based double-blind peer-reviewed international journal that appears twice a year (March and September) as an online-only open access publication.

HL welcomes articles in English, French, German, Italian and Spanish on Neo-Latin language, literature and culture from the fourteenth to the twenty-first century, as well as critical editions and translations of Neo-Latin texts.

Please register to receive the Table of Contents for each new issue. Subscribers’ details will not be shared with third parties.