ATHENAEI ILLUSTRIS sodalibus amicisque spd,

Beste vrienden en relaties van ATHENAEUM ILLUSTRE,

Nieuw initiatief: De Latijnse School

Graag vraagt ATHENAEUM ILLUSTRE uw aandacht en steun voor een bijzonder initiatief: de oprichting van een nieuwe school in Amsterdam, voor het eerst in Nederland, waarin de klassieke humaniora en de kunsten – weer – voorop staan. Het project is gelanceerd als: “De Latijnse School”.

Uitgangspunten van de Latijnse School: klassieke humaniora
De Latijnse School zal zijn gebaseerd op het klassiek-humanistische onderwijssysteem. Wij, de initiatiefnemers van de Latijnse School, achten de klassieke humaniora de onontbeerlijke basis om onze eigen cultuur kritisch te doorgronden: Latijn en Grieks zijn daarbij geen toevallige studieobjecten die vervangen kunnen worden door om het even ander ‘oefenmateriaal’ voor de geest. Zij zijn onze cultuurtalen waarvan de beheersing noodzakelijk is, ook voor vrije mensen van nieuwe generaties, om de kernbronnen en kunstschatten van onze cultuur onafhankelijk van meer of minder dwingende interpretaties van voorgaande generaties te kennen en, in de eigen levensomstandigheden, te duiden. 
De Latijnse School onderscheidt zich van gymnasia doordat de leerlingen het Latijn en Grieks, evenals de moderne talen, als talen zullen leren, volgens de methodiek en met het doel waar ATHENAEUM ILLUSTRE zich sterk voor maakt.
Zie voor meer informatie over de Latijnse School:
Inspiratiebron: Schola Nova
Belangrijke inspiratiebron is Schola Nova, een school die in België sinds 1995, toen daar de klassieke humaniora in het reguliere onderwijs nagenoeg werden wegbezuinigd, haar sporen heeft verdiend. Zie: http://scholanova.be/index_NL.html 
De ervaringen van Schola Nova bevestigen dat kleinschalig onderwijs met een sterke basis in het onderricht van Latijn en Grieks door middel van de juiste onderwijsmethodes tot dusdanige resultaten leidt dat leerlingen in tien klassen een opleidingsniveau kunnen bereiken waarmee ze reguliere vwo-examens kunnen afleggen.
Stem op Plan #117: De Latijnse School
Het plan van ATHENAEUM ILLUSTRE en een aantal geestverwante initiatiefnemers, onder leiding van Aviva Boissevain, is bij de gemeente Amsterdam ingediend in het kader van het project “Onze Nieuwe School”. De gemeente Amsterdam zal uiteindelijk een paar projecten selecteren. De Latijnse School is plan #117.
De eerste selectie van de gemeente vindt plaats door een stemming op het internet. De stemming vindt alleen deze week plaats. Graag nodigen wij u uit om ook te stemmen. We kunnen alle steun gebruiken, dus: Stemt allen! Dat kan alleen deze week. Volg de instructies op de bovengenoemde webpagina om te stemmen.
Stuurt u ook deze email door aan iedereen van wie u denkt dat zij of hij ook dit initiatief een warm hart zal toedragen.
Vervolgstappen en bijdragen
Het plan is een eerste aanzet en zal verder moeten worden uitgewerkt. Ook indien het plan niet wordt geselecteerd, willen we nadenken over de opzet van de school, maar dan als een zuiver particulier initiatief. Iedereen die graag wil bijdragen aan het initiatief met ideeën of daden is van harte welkom om zich aan te melden!

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij u ook graag te woord.

 

Bij voorbaat danken we u voor uw steun voor de Latijnse School!

 

Met vriendelijke groet,

 

Camilo Schutte

 

ATHENAEUM ILLUSTRE  De Lairessestraat 97 – NL-1071 NX  Amsterdam
tel. +31 20 7173414 – mob. +31 6 13221698 info@athenaeumillustre.org  www.athenaeumillustre.orgKvK 54589320

 

De jaarlijkse bijeenkomst van de Renaissance Society of America vindt dit jaar plaats in Europa, en wel in Berlijn. Meer dan 3000 deelnemers geven in en om de Humboldt Universiteit hun presentaties, verdeeld over ca. 900 sessies. Tal van leden van ons Neolatinistenverband geven acte de présence in deze kakofonie!

Zie voor het programma de flexibele online versie

of download de pdf van 564 pagina’s.

Ons bereikte het ontstellende bericht dat op 9 juli 2014 onze collega Gerard Huijing geheel onverwacht is overleden. Gerard was sinds 1991 werkzaam bij het secretariaat van de Erasmuscommissie en later het Huygens ING als wetenschappelijk redacteur voor de uitgave van de Erasmi Opera Omnia (ASD). Aan de uitgave van deze serie heeft hij met zijn grote kennis van zaken en consciëntieuze aanpak een waardevolle bijdrage geleverd. Vele delen zijn door hem met zijn scherpe blik gecorrigeerd, inhoudelijk en formeel. Hij was niet alleen een heel goede latinist, maar ook een uitstekende graecus die het plan had te promoveren op Plato. Zijn overlijden is een groot verlies. Wij zullen ons hem herinneren als een plezierige en vriendelijke collega. Moge hij rusten in vrede.

Op vrijdag 18 juli 2014 om 14.45 vindt de crematie plaats in het crematorium Rhijnhof in Leiden.

Jan Bloemendal

Van 11-13 augustus geeft Verena Demoed een leescollege Neolatijn voor studenten klassieke talen en andere belangstellenden tijdens de Zomerschool Klassieken, een initiatief van de UvA en de VU. Het leescollege zal gaan over Erasmus’ Dialogus Ciceronianus en zijn polemiek met Franse humanisten die volgde op de uitgave van deze satirische dialoog. U kunt zich inschrijven voor dit leescollege op: http://www.zomerschoolklassieken.nl/home.html

Zie ook: Flyer zomerschool 2014 dubbelzijdig Flyerzone

In 1528 schreef Erasmus de speelse satire ‘Dialogus cui titulus, Ciceronianus, sive, De optimo genere dicendi’ (‘Dialoog, getiteld De ciceroniaan ofwel Over de beste literaire stijl’). Hierin bespot hij de overdreven idolate Cicero-adepten van zijn tijd. Het boek deed nogal wat stof opwaaien in Italië – en dat was ook precies Erasmus’ bedoeling. Maar… geheel onverwacht zette het ook heel Frankrijk op z’n kop.

Deelnemers aan dit college lezen een selectie uit Erasmus’ ‘Dialogus Ciceronianus’ en uit de brieven van de diep gekwetste Franse humanisten. De brieven en de satire hangen nauw samen. Zo maakte Erasmus aanpassingen aan het boek nadat hij pittige recensies uit Frankrijk had ontvangen. De brieven laten heel mooi zien hoe een polemiek binnen de ‘respublica literaria’ (het Europese netwerk van humanisten) ontstaat, verloopt en weer netjes bijgelegd wordt. Of liever, maar door blijft etteren… Want zelfs na Erasmus’ dood bleven de ciceroniaanse taalpuristen het werk aanvallen.

Op 23 januari 2014 overleed, op de leeftijd van 86 jaar, Pieter Frans (Piet) Hovingh. Wij kennen hem als editor van drie delen uit de Erasmi opera omnia (ASD). Het betreft delen uit ordo VI, de Annotationes, te weten VI-5 (annotaties op Mattheus, Marcus en Lucas), VI-6 (Johannes en de Handelingen) en VI-7 (Romeinenbrief). Dit werk vatte hij aan na zijn pensionering in 1987 als rector van de Hugo de Groot Scholengemeenschap in Rotterdam Zuid. De als classicus opgeleide Hovingh betoonde zich een bijzonder vasthoudende speurder, die met zijn uitgaven veel voor het Erasmusonderzoek heeft betekend en dan ook zeer veel lof oogstte. De presentatie van deel VI-7 op 13 april 2012, zijn verjaardag, was voor hem het hoogtepunt en de afsluiting van zijn editoriale werk. De waardering voor de persoon en het werk van Piet Hovingh bleek op de crematieplechtigheid in Hofwijk, toen vele oud-collega’s, oudleerlingen en Erasmus-vrienden hem de laatste eer kwamen bewijzen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ria, zijn dochter Pauline en verdere familie. Wij wensen hun kracht en steun toe.

 Jan Bloemendal (Secretariaat Erasmi opera omnia)

In september 2014 begint een nieuwe lezersklas voor mensen die in korte tijd (ca. 100 uur) latijn willen leren lezen. De cursussen worden gegeven aan de Illustere School (Amsterdam). Studenten kunnen de cursus kosteloos volgen.  Contact: Rene van Royen: r.a.vanroyen@uva.nl

http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/content/lezingen-colleges/speciale-collegereeksen-2012-2013/2012-2013/latijn-leren-lezen.html