Op vrijdagmiddag 2 september is door KNAW-president prof. José van Dijck in het Paleis op de Dam de website met toegang tot de briefwisselingen van zes Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen gelanceerd. De ruim 3500 brieven werden bijeengebracht en bewerkt voor publicatie in Early Modern Letters Online door dr. Ineke Huysman van het Huygens ING. De lancering vormde het sluitstuk van een besloten symposium met sprekers uit binnen- en buitenland . Kijk op de website van het Huygens ING voor meer informatie. Op Historici.nl staat een verslag van de middag. Een digitale tentoonstelling met enkele uitgelichte brieven en achtergronden is hier te vinden.

De Society for Neo-Latin Studies organiseert een gratis bijeenkomst voor onderzoekers die een carrière in het Neolatijn na hun promotie ambiëren. De bijeenkomst vindt plaats op 9 september 2016 in King’s College London (Strand Campus). U kunt zich inschrijven tot 15 augustus. Zie voor meer informatie en inschrijving: http://neolatin.lbg.ac.at/news/beyond-phd-post-doctoral-opportunties-and-early-career-development-neo-latinists.

Vanaf vrijdag 24 juni is in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de tentoonstelling ‘Wijzen uit het Oosten’/’East meets West’ te zien. Bij de opening van de tentoonstelling is een nieuwe aflevering van het tijdschrift Lias gepresenteerd, met daarin twee artikelen: een lang stuk (160 pp.) van Hilary Kilpatrick en Gerald Toomer met een inleiding, transcriptie en vertaling van 21 Arabische brieven, geschreven in de jaren 1640 door een in Engeland en Holland verzeild geraakt Syrisch orthodoxe Christen, Niqulawus ibn Butrus, die al snel een correspondentie aanknoopte met vooral Jacob Golius in Leiden. Niqulawus kopieerde Arabisch handschriften en bestelde nieuwe in Istanbul en Aleppo. De buitengewoon directe brieven geven een fascinerende blik op een transculturele makelaar in kennis. In de tentoonstelling komt ook de bijzondere vriendschap aan de orde tussen tussen de Marokkaanse diplomaat Abd al-Aziz en arabist Jan Theunisz, die Abd al-Aziz in 1609-1610 gedurende vier maanden in huis neemt aan de Amsterdamse Oudenbrugsteeg 23. In een tijd waarin de islam werd gezien als eng en bedreigend, was dit uitzonderlijk. De twee houden lange gesprekken over de islam en het christendom en met de hulp van Abd al-Aziz werd Theunisz een van de beste arabisten in de Republiek. Ook andere schrijvers en handelaren, avonturiers en diplomaten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika verrijkten de kennis en droegen bij aan een realistischer beeld van de Oriënt en de islamitische wereld. De tentoonstelling brengt een aantal van hen naar voren. Aan de hand van originele brieven en van boeken die ze voor hun Nederlandse kennissen kopieerden of verwierven, laat de expositie zien wie deze reizigers waren, hoe ze te werk gingen en wat hun betekenis voor de wetenschap in Nederland is geweest. Voor Lias zie: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=LIAS. (DvM)

Op 18 mei presenteerde Jan Bloemendal in boekhandel Athenaeum in Amsterdam zijn Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal.

20160518_171416

Als eerste sprak de verantwoordelijke uitgever van Athenaeum – Polak & Van Gennep Frits van der Meij. Met dit boek ging voor hem een tien jaar oude wens in vervulling: een geschiedenis van het Latijn met bijzondere aandacht voor het Nederlandse taalgebied.

20160518_171524

20160518_171534

Daarna sprak de auteur over de totstandkoming van het boek, dat teruggaat op zijn college ‘Latijn en Europa: het Neo-Latijn en zijn voorlopers’ met als centrale vraag: hoe kon het Latijn zich zolang handhaven in Europa en waardoor kwam daar een eind aan? Vervolgens overhandigde hij de eerste drie exemplaren aan de sprekers Wim Deetman, oud-minister van onderwijs, David Rijser, universitair docent Latijn aan de UvA, en Egbert Boerma, rector van het Corderius College.

20160518_172324

Deze spraken vervolgens over de waarde van het beheersen van Latijn en leverden commentaar op het boek, onder meer vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden. Zij prezen het boek voor zijn toegankelijkheid, voor de uitgebreide aandacht die het besteedt aan de rol van het christendom en hoe het boek duidelijk maakt dat het Latijn niet alleen deel is van de Europese cultuur, maar ook drager is geweest van typisch Europese waarden als caritas en humanitas.

20160518_173405

De middag werd afgesloten met een borrel.

Kijk voor een preview op de website van Athenaeum Boekhandel. De foto’s zijn gemaakt door Roel Salemink.

Het Erasmushuis in Brussel nodigt u uit voor de opening van de tentoonstelling Philippe Favier. De paradox van de gek op woensdag 13 april om 18u30 in het Erasmushuis. De kunstenaar, de commissaris Daniel Abadie en Michel Butor zullen aanwezig zijn. De uitnodiging en de flyer vindt u hier:

Invitation_Expo_Favier

Flyer_Expo_Favier

In het kader van deze tentoonstelling zal er een lezing van Céline Drèze (in het Frans) plaatsvinden, op 16 juni om 20u, over de zeventiende- en zestiende-eeuwse antifonaria bewaard in het Erasmushuis. Een concert van contra-tenor Dominique Corbiau, rondleidingen in drie talen en nog vele anderen activiteiten zijn te vinden op de website van het Erasmushuis.

On September 10, Dirk van Miert will kick off a new series of the Utrecht Seminar for Cultural History, with a lecture on ‘The Republic of Letters: a long history (1417-2008)’. You will find his abstract below. The seminar will be held at Drift 25, room 002 from 15:15 – 16:30.

Historians tend to agree that the Republic of Letters, an actors’ category since the fifteenth century, disintegrated around 1800. The reasons for this demise have never seriously been studied. I will give some suggestions, inspired by seminars organized by the Utrecht Strategic Theme “Institutions”. It is only after assessing these reasons that we can move on to evaluate the use of the term “Republic of Letters” in the modern age. I will focus on internationalist tendencies in the Interwar period and on open-access ideals in the present time.