Op 18 mei presenteerde Jan Bloemendal in boekhandel Athenaeum in Amsterdam zijn Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal.

20160518_171416

Als eerste sprak de verantwoordelijke uitgever van Athenaeum – Polak & Van Gennep Frits van der Meij. Met dit boek ging voor hem een tien jaar oude wens in vervulling: een geschiedenis van het Latijn met bijzondere aandacht voor het Nederlandse taalgebied.

20160518_171524

20160518_171534

Daarna sprak de auteur over de totstandkoming van het boek, dat teruggaat op zijn college ‘Latijn en Europa: het Neo-Latijn en zijn voorlopers’ met als centrale vraag: hoe kon het Latijn zich zolang handhaven in Europa en waardoor kwam daar een eind aan? Vervolgens overhandigde hij de eerste drie exemplaren aan de sprekers Wim Deetman, oud-minister van onderwijs, David Rijser, universitair docent Latijn aan de UvA, en Egbert Boerma, rector van het Corderius College.

20160518_172324

Deze spraken vervolgens over de waarde van het beheersen van Latijn en leverden commentaar op het boek, onder meer vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden. Zij prezen het boek voor zijn toegankelijkheid, voor de uitgebreide aandacht die het besteedt aan de rol van het christendom en hoe het boek duidelijk maakt dat het Latijn niet alleen deel is van de Europese cultuur, maar ook drager is geweest van typisch Europese waarden als caritas en humanitas.

20160518_173405

De middag werd afgesloten met een borrel.

Kijk voor een preview op de website van Athenaeum Boekhandel. De foto’s zijn gemaakt door Roel Salemink.

Het Erasmushuis in Brussel nodigt u uit voor de opening van de tentoonstelling Philippe Favier. De paradox van de gek op woensdag 13 april om 18u30 in het Erasmushuis. De kunstenaar, de commissaris Daniel Abadie en Michel Butor zullen aanwezig zijn. De uitnodiging en de flyer vindt u hier:

Invitation_Expo_Favier

Flyer_Expo_Favier

In het kader van deze tentoonstelling zal er een lezing van Céline Drèze (in het Frans) plaatsvinden, op 16 juni om 20u, over de zeventiende- en zestiende-eeuwse antifonaria bewaard in het Erasmushuis. Een concert van contra-tenor Dominique Corbiau, rondleidingen in drie talen en nog vele anderen activiteiten zijn te vinden op de website van het Erasmushuis.

On September 10, Dirk van Miert will kick off a new series of the Utrecht Seminar for Cultural History, with a lecture on ‘The Republic of Letters: a long history (1417-2008)’. You will find his abstract below. The seminar will be held at Drift 25, room 002 from 15:15 – 16:30.

Historians tend to agree that the Republic of Letters, an actors’ category since the fifteenth century, disintegrated around 1800. The reasons for this demise have never seriously been studied. I will give some suggestions, inspired by seminars organized by the Utrecht Strategic Theme “Institutions”. It is only after assessing these reasons that we can move on to evaluate the use of the term “Republic of Letters” in the modern age. I will focus on internationalist tendencies in the Interwar period and on open-access ideals in the present time.

Tijdens de Zomerschool Klassieken in Amsterdam (10-15 augustus), een initiatief van de UvA en de VU, dit  jaar ook leescolleges middeleeuws Latijn en Neolatijn. Dr. Piet Gerbrandy leest met studenten en andere verder gevorderden een groot deel van de ‘verbluffende’ briefwisseling tussen Abelard en Heloïse. Dr. Verena Demoed leest met studenten en andere verder gevorderden de zogenoemde supplementen bij Plautus’ Aulularia waarvan het slot ontbreekt. Onder andere komt de
aanvulling van ‘Martinus Dorpius’ aan bod. Lees meer op www.zomerschoolklassieken.nl . Aanmelden kan tot 1 juli 2015.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor een bijzondere middag ter gelegenheid van het verschijnen van

Experiencing Exile: Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680–1700

door David van der Linden

op vrijdag 6 maart 2015

in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden

Witte Singel 27, Leiden

Kurt De Belder, bibliothecaris van de Universiteit Leiden
Henk Jan de Jonge, voorzitter van de Commission de l’histoire
et de la bibliothèque des Églises wallonnes

Voor het programma en voor de (verplichte) aanmelding zie Uitnodiging Hugenoten in de Republiek_6 maart

 

Sinds twee jaar werkt klassieke filoloog en vertelster Ludwine Deblon aan een objectentheater voorstelling over Erasmus.

Nu is het zover : haar creatie “Dieu, Erasme et moi” zal ze op woensdag 28 januari (18u30 en 20u30) in het Erasmushuis voorstellen. Gegarandeerd humor en rillingen !

Alle informatie staat in de folder Fabula – Erasme, Dieu et moi. Inschrijving is gratis (een mail is genoeg). De voorstelling is in het Frans.

Overige voorstellingen: 29, 30, 31.01 & 3.02 à 20h30 à La Clarencière (Bruxelles) : 02.640 46 76
6.02 à 20h à la Chapelle Notre-Dame du Marché (Jodoigne) : 010.81.41.47
24.04 à 20h30 au Dé à Coudre (Bruxelles) : 02.344.63.20

Op zondag 1 februari is het weer feest in het museum. Om de gratis zondagen te vieren*, organiseren we, samen met “Arts et Publics”, gratis rondleidingen in het huis, in het Frans. Mijn collega Sophie en ik zullen ook wat uitleg geven over bepaalde boeken van de bibliotheek (kostbare werken). Beide activiteiten zullen plaatsnemen om 11u, 12u, 14u en 15u (inschrijving gewenst).

Hélène Haug

 

Van 11-13 augustus geeft Verena Demoed een leescollege Neolatijn voor studenten klassieke talen en andere belangstellenden tijdens de Zomerschool Klassieken, een initiatief van de UvA en de VU. Het leescollege zal gaan over Erasmus’ Dialogus Ciceronianus en zijn polemiek met Franse humanisten die volgde op de uitgave van deze satirische dialoog. U kunt zich inschrijven voor dit leescollege op: http://www.zomerschoolklassieken.nl/home.html

Zie ook: Flyer zomerschool 2014 dubbelzijdig Flyerzone

In 1528 schreef Erasmus de speelse satire ‘Dialogus cui titulus, Ciceronianus, sive, De optimo genere dicendi’ (‘Dialoog, getiteld De ciceroniaan ofwel Over de beste literaire stijl’). Hierin bespot hij de overdreven idolate Cicero-adepten van zijn tijd. Het boek deed nogal wat stof opwaaien in Italië – en dat was ook precies Erasmus’ bedoeling. Maar… geheel onverwacht zette het ook heel Frankrijk op z’n kop.

Deelnemers aan dit college lezen een selectie uit Erasmus’ ‘Dialogus Ciceronianus’ en uit de brieven van de diep gekwetste Franse humanisten. De brieven en de satire hangen nauw samen. Zo maakte Erasmus aanpassingen aan het boek nadat hij pittige recensies uit Frankrijk had ontvangen. De brieven laten heel mooi zien hoe een polemiek binnen de ‘respublica literaria’ (het Europese netwerk van humanisten) ontstaat, verloopt en weer netjes bijgelegd wordt. Of liever, maar door blijft etteren… Want zelfs na Erasmus’ dood bleven de ciceroniaanse taalpuristen het werk aanvallen.

UITNODIGING

Uitgeverij Balans en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van de publicatie

De woordenaar. Christoffel Plantijn,
‘s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589)
van Sandra Langereis

op donderdag 15 mei om 17.00 uur in het Museumcafé Bijzondere Collecties
van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129 te Amsterdam.

De publicatie maakt deel uit van de Sleutelfigurenreeks, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Uitgeverij Balans.*

Programma

Welkomstwoord mevrouw dr. Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

Mevrouw dr. Sandra Langereis over De woordenaar

Interview door journalist en tv-presentator Wim Brands

Borrel vanaf 17.45 uur

We verheugen ons zeer op uw komst.

Met hartelijke groet,

Plien van Albada                                                                            Adriana Esmeijer
Uitgeverij Balans                                                                           Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

RSVP: Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, reserveren is daarom aanbevolen en kan gedaan worden via www.spui25.nl (bij Programma).

De locatie is lopend te bereiken vanaf het Centraal Station, of met tram 4, 9, 16, 24 halte Spui. Parkeren is mogelijk in de parkeergarages van De Bijenkorf of onder het Waterlooplein.

* Op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt Uitgeverij Balans een reeks biografieën uit van acht ‘sleutelfiguren’ uit de Nederlandse geschiedenis. Behalve van de hoofdpersoon geeft elk van de publicaties een uniek beeld van zijn of haar tijd. In de reeks zijn inmiddels delen verschenen over Jacoba van Beieren, Herman Boerhaave,  Rutger Jan Schimmelpenninck, Jacob Roggeveen en Mina Kruseman. De komende jaren volgen biografieën van Jacob Cats en Jacob van Lennep. De reeks staat onder redactie van mevrouw dr. Els Kloek en mevrouw prof. dr. Catrien G. Santing.