Ad Leerintveld schreef een recensie van Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660): A key to the correspondence, contacts and works of an independent humanist (Leiden: Foleor Publishers, 2018) van Michiel Roscam Abbing en Pierre Tuynman, dat op 28 september 2018 in Leiden werd gepresenteerd. De recensie verscheen in De Boekenwereld 34-4 (2018), maar kunt u ook hier lezen.

Onlangs verscheen Saxa Loquuntur. Latijnse inscripties in Rome (Leeuwarden: Eisma Edumedia, 2018) van Feyo Schuddeboom. Het boek is een kennismaking met Latijnse inscripties in de stad Rome.

Het boek begint met een bloemlezing van meer dan 60 inscripties op 35 locaties in Rome. Door deze teksten zelf te vertalen maakt de lezer kennis met een verscheidenheid aan Latijnse inscripties, makkelijk en moeilijk, pompeus en persoonlijk, van Scipio Barbatus tot Mussolini, op de meest bezienswaardige plekken in Rome. Na de bloemlezing volgen vier thematische hoofdstukken, waarin behalve de Latijnse tekst ook steeds de vertaling wordt gegeven van inscripties op obelisken, gedenkzuilen, fonteinen en gedenkplaten met betrekking tot Tiberoverstromingen.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

Onlangs is van Jeroen De Keyser Latijnse morfologie (Antwerpen: Pelckmans Pro, 2018) verschenen:

Latijnse morfologie bevat een volledige bespreking van de verbuigingen en vervoegingen van het klassieke Latijn. Ook talrijke relevante uitzonderingen en bijzonderheden die in vele schoolboeken onvermeld blijven, komen aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen in het postklassieke Latijn.

Met een heldere opmaak en overzichtelijke tabellen is Latijnse morfologie een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die met Latijnse teksten bezig is: docenten Latijn op alle niveaus, historici en andere onderzoekers, en geïnteresseerde lezers.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

Vorig jaar verscheen het vijfde en laatste deel van de reeks Marnixi Epistulae, een kritische editie van de correspondentie van Marnix van St-Aldegonde: Rudolf De Smet, ed., iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi Epistulae Pars V (1585-1598) (Wetteren: Universa Pers – Brussel, University Press, 2017).

HUMANISTICA LOVANIENSIA

JOURNAL OF NEO-LATIN STUDIES

The Fall 2018 issue (volume 67.2) of HL has just been published online.  You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

ARTICLES

  • Maria Teresa Laneri, Su tre corrispondenti di Marcantonio Sabellico. Proposte di identificazione (237-256)
  • Stefan Weise, Alter Theocritus? Joachim Camerarius’ griechische Supplemente zu Theokrits Herakliskos und dem sogenannten Herakles leontophonos (257-299)
  • Kevin Bovier, Ange Cappel et lAgricola de Tacite. Une traduction ancrée dans son époque (301-341)
  • Robert Offner, Peter Pauly, Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius (343-378)
  • Lindsay G. Gibson, John Kuhn, James Leeke, George Herbert, and the Neo-Latin Contexts of The Church Militant (379-425)
  • Stuart M. McManus, Classica Americana. An Addendum to the Censuses of Pre-1800 Latin Texts from British North America (427-467)

MISCELLANEA

  • Mikhail Shumilin, Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s Antonias (469-472)
  • Luigi Silvano, An Admirer of Beccadelli’s Hermaphroditus: Antonio da Pescia (473-477)

NEO-LATIN STUDIES ARE COMING HOME! A half-century after the first IANLS conference was organized in Leuven, in August 2021 the Congress of the International Association for Neo-Latin Studies will again be hosted by the Seminarium Philologiae Humanisticae. For more information please visit ianls2021.com.

Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies (online ISSN 2593-3019) is a KU Leuven based double-blind peer-reviewed international journal that appears twice a year (March and September) as an online-only open access publication.

HL welcomes articles in English, French, German, Italian and Spanish on Neo-Latin language, literature and culture from the fourteenth to the twenty-first century, as well as critical editions and translations of Neo-Latin texts.

Please register to receive the Table of Contents for each new issue. Subscribers’ details will not be shared with third parties.

Uitnodiging boekpresentatie Petrus Scriverius Harlemensis

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en uitgeverij Foleor Publishers nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660). A Key to the Correspondence, Contacts and Works of an Independent Humanist. We verwelkomen u graag op vrijdag 28 september om 15.30 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Programma

16:00 Welkomstwoord door Anton van der Lem, conservator oude drukken UB Leiden

16:05 Michiel Roscam Abbing’Lentulus’; herkende Pierre Tuynman zich in Scriverius?

16:20 Marc van der Poel, hoogleraar Latijn Radboud Universiteit Nijmegen, Scriverius en de klassieken

16:35 Dirk van Miert introduceert Manuel Llano (Universiteit Utrecht), die enkele visualisaties van Scriverius’ correspondentienetwerk presenteert

16:45 Ad Leerintveld, oud-conservator handschriften Koninklijke Bibliotheek Den Haag, ‘Danck hebb’ de waerde hand’. Constantijn Huygens over Petrus Scriverius.

17:00 Uitreiking eerste exemplaar aan Lot Tuynman

17:05 Boekverkoop en borrel

Het boek Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660). A Key to the Correspondence, Contacts and Works of an Independent Humanist, ISBN: 978 90 75035 49 0, is na afloop van de presentatie te koop voor € 90. Daarna is de winkelprijs € 140. Zie ook www.foleorpublishers.com

Aanmelden

Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag onder vermelding van Scriverius en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.

Boekuitreiking The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age
Onder redactie van Helmer J. Helmers en Geert H. Janssen

Op 25 september 2018 wordt het eerste exemplaar van The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age, onder redactie van Helmer J. Helmers en Geert H. Janssen, gepresenteerd en aangeboden aan Henk van Nierop.

Programma

16.00 Welkom
16.15 Lezing ‘Reflections on Dutch Golden Age studies’ door Benjamin Kaplan, University College London
16.45 Aanbieding van het eerste exemplaar van The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age aan Henk van Nierop
17.00 Borrel
Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Voor meer informatie over de bundel, zie: www.cambridge.org/9781316623534.

VOC-zaal
Bushuis/Oost-Indisch Huis
Kloveniersburgwal 48 | 1012 CX Amsterdam
+31 (0)20 525 2258

Zie ook de website van het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age.

Onlangs is een bundel verschenen over Grieks in de Renaissance. Onder meer ons lid Pieta van Beek heeft daaraan bijgedragen met een artikel over Anna Maria van Schurman’s correspondenties in het Grieks met onder anderen Meletios Pantogalus, Bathsua Makin, Claudius Salmasius en Johan van Beverwijck:

The rebirth of Ancient Greek in Europe was promoted by Humanist education and ideas to such an extent that we can consider the Greek language as a formative element of Humanist culture. Next to Latin, the default common language, a Humanist has to know and use Greek, because he is not, cannot and will not be a barbarian: βάρβαρος οὐ πέλομαι, as Julius Caesar Scaliger claimed in his verses in 1600.

Wreaths (στέφανοι) have been the symbols of the cult of Muses from ancient times. After the love for Greek Muses had been revived by Renaissance Humanist poets and scholars, it has remained with us both in poetic activity and in scholarship. The Hellenostephanos volume presents a collection of papers by scholars who study Humanist Greek, aspiring towards another revival of Hellenism, and trying to avoid being barbarians.

The volume includes papers by Christian Gastgeber, Gita Bērziņa, Janika Päll, Charalampos Minaoglou, Erkki Sironen, Kaspar Kolk, Tua Korhonen, Johanna Akujärvi, Bartosz Awianowicz, Jean-Marie Flamand, Walther Ludwig, Alessandra Lukinovich, Martin Steinrück, Tomas Veteikis, Grigory Vorobyev, Vlado Rezar, Pieta van Beek, and Antoine Haaker.

Janika Päll en Ivo Volt, red., Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture (Tartu: University of Tartu Press, 2018).

Voor meer informatie zie: https://www.tyk.ee/philology/00000012615.

Post Navigation