In januari verscheen De carrière van Cornelius Rekenarius (1562-1603). Hoewel dit boekje een ‘Levenschets’ heet te zijn, heeft auteur Hans van de Venne, zoals hij wel eerder heeft gedaan, uit de archieven een schat aan nieuwe informatie opgedolven, met behulp waarvan hij eerdere schetsen voorgoed overbodig heeft gemaakt, niet in de laatste plaats door tal van onrechtmatigheden daarin te corrigeren. We krijgen daarom geen vage ‘schets’, maar een helder getekend beeld van de Gentse, Dordtse en Amsterdamse periodes in de carrière van deze drukker en (con)rector. Door gedrukte werken, brieven, schoolarchieven, kerkeraadsprotocollen en stadsrekeningen op elkaar te betrekken zien we hoe een mobiele geleerde via zijn netwerken carrière maakt, en daarbij, zou ik willen toevoegen, opklimt van de lagere naar de hogere middenklasse van de Republiek der Letteren. Mensen als Nicolaes Biestkens, Franciscus Nansius en Matthaeus Sladus passeren de revue. Tekenend voor de grondigheid van de auteur is dat de bijlage een bibliografisch overzicht bevat van Rekenarius’ gelegenheidsgedichten, losse gedichten, brieven en albuminscripties. Dit soort bijdragen zijn hard nodig voor de geschiedenis van de Latijnse Scholen en hun docenten, want de bestudering van het secundaire onderwijs in de Nederlanden laat helaas nog veel gaten zien. Om die op te vullen is een zeldzame combinatie nodig van kennis van zowel de klassieke filologie als van vroegmoderne stadsarchieven en regionale archieven. In dit opzicht valt veel te leren van de benadering van Hans van de Venne. Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. (DvM).

Hans van de Venne, Levensschets van Cornelius Rekenarius Hulstensis (1562-1603), drukker en schoolmeester te Gent (1579-1585), conrector te Dordrecht (1585-1595) en rector te Amsterdam (1595-1603) (Venray, 2017).  Meer informatie: H[punt]vandevenne[apestaartje]online[punt]nl.

Op woensdag 14 december is Esther Mourits gepromoveerd op haar proefschrift over de Leidse Bibliotheca Thysiana. Hierin beschrijft ze hoe Johannes Thysius zijn collectie boeken bijeen heeft gebracht, waaruit de collectie bestaat en met welk doel die is samengesteld. Het proefschrift is verschenen in een rijk geïllustreerde handelseditie, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2016). Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Universiteit Leiden.

In november verscheen Annet den Haans Giannozzo Manetti’s New Testament: Translation Theory and Practice in Fifteenth-Century Italy (Leiden: Brill, 2016). In dit boek analyseert Den Haan de Latijnse vertaling van het Griekse Nieuwe Testament door de vijftiende-eeuwse humanist Giannozzo Manetti (1396-1459). Zie de flyer voor meer informatie.

download

Pieta van Beek heeft onlangs een zes meter lange boekrol over het leven van Anna Maria van Schurman gemaakt in opdracht van de Universiteit Utrecht vanwege het 380-jarig bestaan van de universiteit. De boekrol, Het wereldwonder van Utrechts Academie. Naam en faam van Anna Maria van Schurman (1636-2016) getiteld, bevat zesenzeventig opstellen.

schurman-rol-2 schurman-rol-3-536x216

Ook verscheen van Van Beeks hand in de Schurmannia-reeks onlangs een boek over Van Schurmans tijd  bij de godsdienstige sekte van Jean de Labadie: ‘Ex libris’. De boeken van Anna Maria van Schurman en de catalogi van de Labadistenbibliotheek (m.m.v. Joris Bürmann) (Ridderkerk: Provily Pers, 2016). Zie www.annamariavanschurman.org.

Op 30 oktober zijn in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam twee nieuwe delen gepresenteerd in de reeks De correspondentie van Desiderius Erasmus, die wordt uitgegeven door uitgeverij Ad. Donker. Deel 13 is vertaald door Tineke ter Meer en bevat de correspondentie uit het jaar 1527. Deel 14 is vertaald door Jan Bedaux en Robin Buning en beslaat het jaar 1528.

.de_correspondentie_van_desiderius_erasmus_13 de_correspondentie_van_desiderius_erasmus_14

De reeks zal uiteindelijk twintig delen tellen. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige Correspondentie van Desiderius Erasmus.

Onlangs is Andersland. In de voetsporen van Thomas More (Antwerpen: Polis, 2016) onder redactie van E. De Bom en T. Van Houdt verschenen.

Andersland toont de voorlopers en navolgers van Thomas More. Een rijke utopische traditie die aanlokkelijk of angstaanjagend is – en vaak beide tegelijk. Met bijdragen van Gregory Claeys, Erik De Bom, Lieven De Cauter, Thomas Decreus, Jozef Janssens, Marc Laureys, Piet Lombaerde, Christoph Pieper, Geert Roskam, Louis Tobback, Rik Torfs, Christophe Van Gerrewey en Toon Van Houdt.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

In Trouw staat een interview met Van Houdt naar aanleiding van de verschijning van het boek.

Deze maand verscheen Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen van Joris Tulkens bij Davidsfonds in Leuven.

Tulkens vertelt de op- en ondergang van Thomas More, schrijver van Utopia. Hij doet dit aan de hand van vijf getuigenissen, vijf vrienden die hem van nabij hebben gekend en elk een ander facet van zijn leven en ideeën beschrijven: Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Hendrik VIII, Thomas Cromwell en zijn lievelingsdochter Margaret. Op het einde komt More zelf aan het woord om hun oordeel te weerleggen of te nuanceren.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

Van 20 oktober 2016 tot en met 17 januari 2017 vindt in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven op het Monseigneur Ladeuzenplein de tentoonstelling ‘Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie’ plaats. De tentoonstelling gidst u door Utopia, het leven en werk van More en de utopische literaire traditie. U ziet er originele manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei curiosa. Op de website van de KU Leuven vindt u meer informatie.
Utopia & MoreTer gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde catalogus: Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 – 17 januari 2017. Supplementa Humanistica Lovaniensia 41, red. Dirk Sacré, Erik De Bom, Demmy Verbeke en Gilbert Tournoy (Leuven: Leuven University Press, 2016).

Onlangs is de kritische editie van Francesco Filelfo’s Collected Letters. Epistolarum Libri XLVIII (Allessandria: Edizioni dell’Orso, 2016) in vier delen verschenen bezorgd door Jeroen De Keyser. Meer informatie kunt u vinden op de website van de uitgever. De Repertory of Addressees en de complete Index of Names and Places (alsmede enkele brieven en de inhoudsopgave)  kunt u downloaden van de academia.edu-pagina van de editeur (onder  het kopje ‘Files’).

Vanaf vrijdag 24 juni is in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de tentoonstelling ‘Wijzen uit het Oosten’/’East meets West’ te zien. Bij de opening van de tentoonstelling is een nieuwe aflevering van het tijdschrift Lias gepresenteerd, met daarin twee artikelen: een lang stuk (160 pp.) van Hilary Kilpatrick en Gerald Toomer met een inleiding, transcriptie en vertaling van 21 Arabische brieven, geschreven in de jaren 1640 door een in Engeland en Holland verzeild geraakt Syrisch orthodoxe Christen, Niqulawus ibn Butrus, die al snel een correspondentie aanknoopte met vooral Jacob Golius in Leiden. Niqulawus kopieerde Arabisch handschriften en bestelde nieuwe in Istanbul en Aleppo. De buitengewoon directe brieven geven een fascinerende blik op een transculturele makelaar in kennis. In de tentoonstelling komt ook de bijzondere vriendschap aan de orde tussen tussen de Marokkaanse diplomaat Abd al-Aziz en arabist Jan Theunisz, die Abd al-Aziz in 1609-1610 gedurende vier maanden in huis neemt aan de Amsterdamse Oudenbrugsteeg 23. In een tijd waarin de islam werd gezien als eng en bedreigend, was dit uitzonderlijk. De twee houden lange gesprekken over de islam en het christendom en met de hulp van Abd al-Aziz werd Theunisz een van de beste arabisten in de Republiek. Ook andere schrijvers en handelaren, avonturiers en diplomaten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika verrijkten de kennis en droegen bij aan een realistischer beeld van de Oriënt en de islamitische wereld. De tentoonstelling brengt een aantal van hen naar voren. Aan de hand van originele brieven en van boeken die ze voor hun Nederlandse kennissen kopieerden of verwierven, laat de expositie zien wie deze reizigers waren, hoe ze te werk gingen en wat hun betekenis voor de wetenschap in Nederland is geweest. Voor Lias zie: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=LIAS. (DvM)