HUMANISTICA LOVANIENSIA

JOURNAL OF NEO-LATIN STUDIES

The Fall 2018 issue (volume 67.2) of HL has just been published online.  You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

ARTICLES

  • Maria Teresa Laneri, Su tre corrispondenti di Marcantonio Sabellico. Proposte di identificazione (237-256)
  • Stefan Weise, Alter Theocritus? Joachim Camerarius’ griechische Supplemente zu Theokrits Herakliskos und dem sogenannten Herakles leontophonos (257-299)
  • Kevin Bovier, Ange Cappel et lAgricola de Tacite. Une traduction ancrée dans son époque (301-341)
  • Robert Offner, Peter Pauly, Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius (343-378)
  • Lindsay G. Gibson, John Kuhn, James Leeke, George Herbert, and the Neo-Latin Contexts of The Church Militant (379-425)
  • Stuart M. McManus, Classica Americana. An Addendum to the Censuses of Pre-1800 Latin Texts from British North America (427-467)

MISCELLANEA

  • Mikhail Shumilin, Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s Antonias (469-472)
  • Luigi Silvano, An Admirer of Beccadelli’s Hermaphroditus: Antonio da Pescia (473-477)

NEO-LATIN STUDIES ARE COMING HOME! A half-century after the first IANLS conference was organized in Leuven, in August 2021 the Congress of the International Association for Neo-Latin Studies will again be hosted by the Seminarium Philologiae Humanisticae. For more information please visit ianls2021.com.

Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies (online ISSN 2593-3019) is a KU Leuven based double-blind peer-reviewed international journal that appears twice a year (March and September) as an online-only open access publication.

HL welcomes articles in English, French, German, Italian and Spanish on Neo-Latin language, literature and culture from the fourteenth to the twenty-first century, as well as critical editions and translations of Neo-Latin texts.

Please register to receive the Table of Contents for each new issue. Subscribers’ details will not be shared with third parties.

Uitnodiging boekpresentatie Petrus Scriverius Harlemensis

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en uitgeverij Foleor Publishers nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660). A Key to the Correspondence, Contacts and Works of an Independent Humanist. We verwelkomen u graag op vrijdag 28 september om 15.30 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Programma

16:00 Welkomstwoord door Anton van der Lem, conservator oude drukken UB Leiden

16:05 Michiel Roscam Abbing’Lentulus’; herkende Pierre Tuynman zich in Scriverius?

16:20 Marc van der Poel, hoogleraar Latijn Radboud Universiteit Nijmegen, Scriverius en de klassieken

16:35 Dirk van Miert introduceert Manuel Llano (Universiteit Utrecht), die enkele visualisaties van Scriverius’ correspondentienetwerk presenteert

16:45 Ad Leerintveld, oud-conservator handschriften Koninklijke Bibliotheek Den Haag, ‘Danck hebb’ de waerde hand’. Constantijn Huygens over Petrus Scriverius.

17:00 Uitreiking eerste exemplaar aan Lot Tuynman

17:05 Boekverkoop en borrel

Het boek Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660). A Key to the Correspondence, Contacts and Works of an Independent Humanist, ISBN: 978 90 75035 49 0, is na afloop van de presentatie te koop voor € 90. Daarna is de winkelprijs € 140. Zie ook www.foleorpublishers.com

Aanmelden

Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag onder vermelding van Scriverius en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.

Boekuitreiking The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age
Onder redactie van Helmer J. Helmers en Geert H. Janssen

Op 25 september 2018 wordt het eerste exemplaar van The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age, onder redactie van Helmer J. Helmers en Geert H. Janssen, gepresenteerd en aangeboden aan Henk van Nierop.

Programma

16.00 Welkom
16.15 Lezing ‘Reflections on Dutch Golden Age studies’ door Benjamin Kaplan, University College London
16.45 Aanbieding van het eerste exemplaar van The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age aan Henk van Nierop
17.00 Borrel
Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Voor meer informatie over de bundel, zie: www.cambridge.org/9781316623534.

VOC-zaal
Bushuis/Oost-Indisch Huis
Kloveniersburgwal 48 | 1012 CX Amsterdam
+31 (0)20 525 2258

Zie ook de website van het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age.

Onlangs is een bundel verschenen over Grieks in de Renaissance. Onder meer ons lid Pieta van Beek heeft daaraan bijgedragen met een artikel over Anna Maria van Schurman’s correspondenties in het Grieks met onder anderen Meletios Pantogalus, Bathsua Makin, Claudius Salmasius en Johan van Beverwijck:

The rebirth of Ancient Greek in Europe was promoted by Humanist education and ideas to such an extent that we can consider the Greek language as a formative element of Humanist culture. Next to Latin, the default common language, a Humanist has to know and use Greek, because he is not, cannot and will not be a barbarian: βάρβαρος οὐ πέλομαι, as Julius Caesar Scaliger claimed in his verses in 1600.

Wreaths (στέφανοι) have been the symbols of the cult of Muses from ancient times. After the love for Greek Muses had been revived by Renaissance Humanist poets and scholars, it has remained with us both in poetic activity and in scholarship. The Hellenostephanos volume presents a collection of papers by scholars who study Humanist Greek, aspiring towards another revival of Hellenism, and trying to avoid being barbarians.

The volume includes papers by Christian Gastgeber, Gita Bērziņa, Janika Päll, Charalampos Minaoglou, Erkki Sironen, Kaspar Kolk, Tua Korhonen, Johanna Akujärvi, Bartosz Awianowicz, Jean-Marie Flamand, Walther Ludwig, Alessandra Lukinovich, Martin Steinrück, Tomas Veteikis, Grigory Vorobyev, Vlado Rezar, Pieta van Beek, and Antoine Haaker.

Janika Päll en Ivo Volt, red., Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture (Tartu: University of Tartu Press, 2018).

Voor meer informatie zie: https://www.tyk.ee/philology/00000012615.

Op zaterdag 26 mei verschijnt bij Uitgeverij P de Nederlandse vertaling van de Basia van Janus Lernutius (1545-1619) door Tom Ingelbrecht, onder de titel Kussen uit Brugge. U bent van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie in de Sint-Godelieveabdij in Brugge.

Zaterdag 26 mei 2018
20.00 uur
Brugge, Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 45

Bezoekers van de Neolatinistendag in oktober hebben Tom al kunnen horen voordragen uit zijn vertaling. Een kleine proeve vindt u hier:

Basium II
Mijn lieve schat, wil jij aan mij een teder zoentje geven?
Zo’n zoentje doet niets af van je fatsoen.
Of schat, laat míj aan jou een teder zoentje geven,
veel minder kunnen minnaars toch niet doen?
Of, als je dat niet wil, laat mij een zoentje stelen,
verzet je, schat, maar laat je lekker doen.

In de uitnodiging voor de presentatie en op de website van Uitgeverij P vindt u meer informatie over het programma en over hoe u het boek kunt bestellen. U wordt aangeraden zich voor 24 mei aan te melden via contact@uitgeverijp.be.

Sinds kort is er een Nederlandse vertaling beschikbaar van Erasmus’ Paraclesis, Methodus en Apologia van de hand van Adrie van der Laan. Dit zijn drie inleidende teksten op zijn Novum Instrumentum uit 1516, een herziene versie van de Vulgaat-vertaling van het Nieuwe Testament met Griekse tekst en aantekeningen, waarin Erasmus zijn bedoelingen en aanpak duidelijk maakt. De Methodus en Apologia verschijnen hiermee voor het eerst in een Nederlandse vertaling (de Paraclesis werd al eerder vertaald in het Nederlands). De vertaling is gratis te downloaden via https://bit.ly/2IuuDbA.

The Spring 2018 issue (volume 67.1) of HL has just been published online.  You can read and download all articles for free on humanistica.be.

Table of Contents:

– Hester Schadee, A Tale of Two Languages. Latin, the Vernacular, and Leonardo Bruni’s Civic Humanism (11-46)

– Tedd A. Wimperis, A Humanist Autograph Lost and Found. Mattia Lupi’sAnnales Geminianenses (47-68)

– Quinn Griffin, “Salve atque vale, aselle.” Satire and Consolation in Laura Cereta’s In asinarium funus oratio (69-89)

– Tobias Daniels, Die Bücher des Humanisten Christophe de Longueil. Das Römische Inventar von 1519 (91-142)

– Harry Vredeveld, The Fairytale of Nicolas Denisot and the Seymour Sisters (143-208)

– Francesco Cabras, Presenze omeriche e oraziane negli Elegiarum libri quattuor di Jan Kochanowski. L’Iliade e i Carmina oraziani nell’elegia 3.7 (209-229)

Please register to receive the Table of Contents for each new issue. Subscribers’ details will not be shared with third parties.

Nieuw verschenen: de nieuwste aflevering van het tijdschrift Lias, Volume 44/2, bevat een analyse van Hugo Grotius’ De origine gentium Americanarum uit 1642, een editie van een brief van Adriaen Verwer aan David Gregory over Newtoniaanse wiskunde en een artikel over de technieken om aantekeningen te maken die door Élie Bouhéreau en tijdgenoten werden toegepast om informatie uit boeken te verwerken. Zie http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=LIAS&issue=2&vol=44.

Miguel Ancín en Otis Towns, red., Miguel Servet en España (1506-1527) (Edición ampliada, 2017; beschikbaar op SSRN: https://ssrn.com/abstract=3093969).

Dit boek gaat over de Spaanse periode van de theoloog Michael Servetus en bevat dertien nog niet eerder bekende documenten. Servetus werkte als hoogleraar aan het Studium Generale der Kunsten in Saragossa. Hij moest Spanje verlaten wegens een conflict met de vicekanselier en rector van de universiteit Gaspar Lax, die een verdere academische carrière in Spanje voor Servetus onmogelijk maakte, waarna deze naar Toulouse vertrok. Het boek bevat ook een hoofdstuk over de Erasmianen in Saragossa.

Voor meer informatie en om het e-boek gratis te downloaden zie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3093969.