Manipulating Flora: Gardens as Laboratories in the Renaissance and Early Modern Europe

This workshop is on the role of botanical studies between the Renaissance and early modernity. The program features speakers of international repute, who will discuss botanical studies in the context of alchemy, medicine and natural philosophy. See the full program.

Op donderdag 29 oktober wordt in de Universiteitsbibliotheek Leiden het project Codices Vossiani Latini Online gepresenteerd. De collectie bevat 465 handschriften in 363 (samengestelde) bundels, met in totaal meer dan tachtigduizend bladzijden. Lees meer in de folder.

Locatie: Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 26, Vossius-zaal, 2e verdieping Zuid-Hal

Programme

14:30 – 15:00 Arrival, coffee and tea

15:00 – 15:30

Welcome and Introduction – André Bouwman, Chief Curator & Curator of Western

Manuscripts, Leiden University Libraries – Marti Huetink, Publishing Director, Brill

15:30 – 16:15

‘The Vossiani Latini and Early Medieval History’

– Rosamond McKitterick, University of Cambridge

16:15 – 17:00

‘The Eleventh- and Twelfth-Century Latin Manuscripts in the Vossius Collection’

– Erik Kwakkel, Leiden University

17:00 – 17:30 Manuscripts exhibition

17:00 – 18:00 Drinks

RSVP before 27 October via aanmelding@library.leidenuniv.nl (with reference:

Codices Vossiani Latini Online) or by telephone 071 527 2832.

 

 

 

Op woensdag 4 november van 11:45 tot 12:45, in Utrecht (Janskerkhof 13, Stijlkamer 0.06) zetten Piet Steenbakkers en zijn onderzoeksteam hun plannen uiteen voor The Spinoza Web, een gratis toegankelijke website waarop ze alle documenten en gegevens die over Spinoza te achterhalen zijn, bijeen willen brengen. De site is een onderdeel van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Spinoza’s Web, dat sinds anderhalf jaar draait. Voor die website ontwikkelt het team een formule die in de toekomst ook door andere onderzoekers gebruikt moet kunnen worden. Gelieve van tevoren even aan te melden bij p.steenbakkers@uu.nl

 

Conferentie “The Marginalization of Astrology in early modern science”

Op 19-20 maart vindt in Utrecht, onder auspiciën van het Descartes Centre en het Center for the History of Philosophy of Science van de Radboud Universiteit Nijmegen, een internationaal symposium plaats over de marginalisering van de astrologie in de vroegmoderne tijd.

Eeuwenlang had de astrologie een gevestigde en gerespecteerde plaats binnen het geheel van het wetenschappelijk denken. Zij werd beoefend in een breed geografisch en cultureel spectrum. In de moderne westerse wereld echter heeft de astrologie haar wetenschappelijke status verloren. Zij is weliswaar niet verdwenen, maar toch verbannen naar de marges van het culturele leven en geen onderdeel meer van serieuze kennis. In de geschiedenis van het wetenschappelijke denken is dit een verschuiving van majeure betekenis. De belangrijkste stap in dit proces van ‘marginalisering’ lijkt te zijn gezet in de zeventiende eeuw. De marginalisering van de astrologie moet dan ook als een centraal element (en niet enkel als een gevolg) van de zogenaamde ‘wetenschappelijke revolutie’ van de zeventiende eeuw worden beschouwd.

De oorzaken van deze ontwikkeling zijn verre van duidelijk. Zelfs de vraag hoe deze ontwikkeling precies verliep, dat wil zeggen, wanneer, waar en bij wie de astrologie precies haar gezag kwijt raakte, is slechts gebrekkig in kaart gebracht. Het symposium brengt specialisten uit verschillende vakgebieden bij elkaar om deze intrigerende kwestie nader te bespreken.

De locatie is in het centrum van Utrecht (wordt bekendgemaakt aan deelnemers).

Aanmelden

Er is plaats voor een beperkte groep deelnemers, die door de organisatoren worden geselecteerd. Heeft u interesse, neem dan contact op met Rienk Vermij (History of Science, University of  Oklahoma: rienk.vermij@ou.edu) of met Hiro Hirai (Departement Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen: hhirai2@gmail.com). U krijgt bericht of u kunt deelnemen.

Zie het programma van het congres.