Op 12 november 2013 is Robin Buning gepromoveerd op een proefschrift over Reneri, de Utrechtse hoogleraar die veel bijdroeg voor de verspreiding van de filosofie van Descartes.  Neolatijn.nl feliciteert hem van harte met dit prachtige boek!

De nieuwe aflevering van Lias bevat de editiones principes van een Griekse brief van Julius Caesar Scaliger, en van niet minder dan zes Latijnse vertalingen (elk voorzien van een uitgebreid kritisch apparaat) door mensen als Grosseteste, Traversari en Filelfo van een passage uit de Suda over het priesterschap van Christus. Een derde artikel handelt over de boeken die Adam, de eerste mens, in zijn bibliotheek zou hebben gehad (!). Voor abstracts van de artikelen, zie Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources.

In de succesvolle serie Intersections is zojuist weer een nieuw deel verschenen:

Karl A.E. Enenkel, ed., Transformations of the Classics via Early Modern Commentaries, Leiden and Boston: Brill, 2013.

met bijdragen van o.a. Susanna de Beer, Marijke Crab, Jeanine De Landtsheer, Ekaterina Ilyushechkina, Christoph Pieper, en Floris Verhaart.

Voor meer informatie, zie: http://www.brill.com/products/book/transformations-classics-early-modern-commentaries

Vergelijk ook een eerdere bundel op dit gebied, door Enenkel & Nellen: http://upers.kuleuven.be/nl/book/9789058679369

Op 3 december aanvaardt Dr. Arjan van Dixhoorn in Utrecht zijn ambt als hoogleraar met als leeropdracht Zeeland in de Wereld. Locatie: Academiegebouw, Aula. Tijd: 16:15.