Op 24 oktober in Leiden wordt Anton van der Lems nieuwe boek gepresenteerd, getiteld De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld. Zie de Uitnodiging

Het boek geeft een aantrekkelijk overzicht van een van de spannendste tijdvakken uit de geschiedenis van de Lage Landen. Anton van der Lem licht de ingewikkelde politieke, sociale en religieuze oorzaken van de Opstand en scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden op heldere wijze toe. De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 is zeer rijk voorzien van bekend én onbekend illustratiemateriaal, veelal in kleur.

In de reeks Schurmanniana zijn inmiddels twee delen verschenen, onder redactie van Pieta van Beek:

Schurmanniana 1: ‘Over God’. Een onbekend florilegium van Anna Maria van Schurman (ca. 1625):

Schurmanniana 1
Schurmanniana 2: Uw lieftalige brief’ Een onbekende brief van Anna Maria van Schurman aan Johannes Vollenhove (1668)

Schurmanniana 2- omslag