In Utrecht zal van 21 t/m 23 januari een internationale conferentie plaatsvinden:

“Enlightened Religion — From Confessional Churches to Polite Piety”

Deze conferentie is ter afsluiting van het onderzoeksproject “Faultline 1700: Early Enlightenment Conversations on Religion and the State”, een samenwerking van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder leiding van Wiep van Bunge en Jo Spaans.

Bij deze conferentie spreekt een groep specialisten op het gebied van de vroegmoderne intellectuele, politieke en kerkelijke geschiedenis: onder andere Jonathan Israel, Mark Goldie, en Dmitri Levitin. De onderwerpen lopen uiteen van rationalistische filosofie, via oudheidkunde en eruditie, tot debatcultuur en overzeese contacten.

Meer informatie op http://faultline1700.com.

Iedereen is van harte welkom. Aanwezigheid is gratis. Wel wordt aanwezigen vriendelijk verzocht zich van tevoren op de site aan te melden.

 

Op 12 december 2014 vindt in de UB Leiden een symposium plaats over de Bibliotheca Thysiana. De voordrachten laten zien wat een schat aan nieuwe onderzoeksmogelijkheden er is ontstaan sinds de introductie, begin dit jaar, van een online inventaris van de Archieven van de Bibliotheca Thysiana. Zie de Uitnodiging voor meer informatie.

Op 12 december 2014 wordt in de Fryske Akademy in Leeuwarden een bloemlezing gepresenteerd met 28 brieven uit de omvangrijke correspondentie van de Harlinger en Alkmaarse schoolrector Reinerus Neuhusius, in een editie van Sybren Sybrandy en Piter van Tuinen. De overhandiging van het eerste exemplaar aan Willem Frijhoff wordt omlijst met vier lezingen over de humaniora, door de auteurs en door Hans Bots en Djoeke van Netten. Zie voor meer informatie:  Filologekongres_Symposium_Neuhusius

Zie ook de tekst van het vlammende betoog dat Wiebe Bergsma bij deze gelegenheid afstak: Bergsma, Openingstoespraak

Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluijter, red., In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit, Hilversum: Verloren, 2014.

Met bijdragen van o.a. de neolatinisten Harm-Jan van Dam, Hans Trapman, Jan Bloemendal, Tom Deneire, Ineke Huysman, Edwin Rabbie, Miekske van Poll-van de Lisdonk, Lucy Schlüter, Steven Surdèl, en Dirk van Miert. Klik hier voor meer informatie.

 

De trekkers van de onderzoeksgroep Classical Receptions and Traditions, Marc van der Poel en Maarten Depourcq, nodigen u uit om bij de eerstvolgende bijeenkomst van de ozg aanwezig te zijn. Deze zal plaatsvinden op 22 januari 2015 aan de RU Nijmegen, en draagt als titel “Ein Zeichen der sich vorbereitenden Umwälzung” – Religious and Sociopolitical Receptions of Antiquity in Early 20th-Century German Culture”

Het thema van de dag is de receptie van de klassieken in 20e-eeuws Duitsland. Dprekers zijn Antje Wessels, Zoe Ghyselinck, Eric Moormann en de Duitse gastsprekers Matthias Dreyer en Julia Bodenburg. Een uitgebreide toelichting en het programma vindt u in de bijlage.
Aanmelden kan tot 10 januari per e-mail aan Zoë Ghyselinck (z.ghyselinck@let.ru.nl)