Op maandag 16 februari 2015 promoveert Saskia Klerk op het proefschrift Galen reconsidered. Studying drug properties and the foundations of medicine in the Dutch Republic ca. 1550-1700.

Promotor: Bert Theunissen

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Tijd: 16:15 hrs

Receptie na afloop

Abstract: Een nieuwe kijk op Galenus. De studie van de eigenschappen van medicijnen en de grondslagen van de geneeskunde in de Nederlandse Republiek ca. 1550-1700

Wat gebeurde er in de zeventiende eeuw met het werk van de Romeinse arts Galenus (130 – 200 n. Chr.)? Werd het verworpen als gevolg van de Wetenschappelijke Revolutie? Of bleef het invloedrijk?

Saskia Klerk onderzocht deze klassieke medisch-historische vragen door de bestudering van medicijnen door Nederlandse artsen nader te beschouwen. Ze toonde onder andere dat pogingen van zestiende-eeuwse artsen om de relaties tussen verschillende eigenschappen van materia medica te begrijpen binnen een Galenistisch kader, de tegenstrijdigheden in deze relaties zichtbaar maakten. Tot op zekere hoogte stelde dit heersende ideeën over materie en hun eigenschappen bloot aan kritiek.

Het kader dat in de zestiende eeuw werd ontwikkeld voor de bestudering van de eigenschappen van geneesmiddelen, bleef een rol spelen in de daarop volgende eeuw. Het feit dat dit kader gebaseerd was op het werk van Galenus was echter grotendeels irrelevant geworden.

Door hun streven naar een betrouwbare manier van genezen droegen artsen bij aan de veranderingen waar de Wetenschappelijke Revolutie om bekend staat, zoals de ontwikkeling van corpusculaire en chemische theorieën van materie, een toenemend mechanische beschouwing van oorzakelijkheid, de grotere rol van experimenten in natuuronderzoek en het succes van de microscoop als wetenschappelijk instrument.

Oratie van prof. dr. Charles van den Heuvel aan de Universiteit van Amsterdam bij het aanvaarden van het bijzonder hoogleraarschap voor de leerstoel: Digitale methoden en geschiedwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis van de kennis- en informatiewetenschappen.

30 januari 2015,  16:00-18:00
Aula Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk aan het Spui)

Voor meer informatie over de oratie, zie https://www.huygens.knaw.nl/event/oratie-charles-van-den-heuvel/

 

 

 

In december verschenen twee delen uit de ASD reeks, de Erasmi opera omnia, beide uit ordo IX, de afdeling met polemische werken. 
 
In deel IX, 6 heeft Chris Heesakkers in samenwerking met Wil Heesakkers-Kamerbeek Erasmus’ disputen met de Italiaanse leek Alberto Pio, Prins van Carpi uitgegeven. Hij had kritiek op Erasmus’ ‘Project Nieuwe Testament’, vooral de Parafrasen, en eerdere succesvolle werken, zoals Enchiridion militis christiani en de Lof der Zotheid. Erasmus was erg geërgerd dat een leek het waagde kritiek te hebben op zijn theologische werk. Erger nog, Pio had de suggestie gewekt dat Erasmus’ theologische en morele opvattingen wel heel dicht bij die van Luther lagen. Ook nam Erasmus het Pio kwalijk dat hij zijn eerdere apologieën tegen Noël Bédier (Beda), Diego López de Zúñiga (Stunica) en de Spaanse monniken niet had gelezen.
 
Deel IX, 7 presenteert de Declarationes, de afsluiting van een jarenlange strijd met de theologische faculteit van de Sorbonne, uitgegeven door Clarence H. Miller, die ook al voor ASD de Lof der Zotheid (IV, 3) heeft geëditeerd. De heldere inleiding is geschreven door James Farge. De Parijse theologen onder de bezielende leiding van Noel Beda hadden veel van Erasmus’ uitspraken, in het bijzonder uit de Parafrasen en de Colloquia, maar ook uit andere theologische werken, langs de meetlat van de Rooms-Katholieke orthodoxie gehouden. Ook zij hadden uitspraken van de Hollandse humanist geassocieerd met die van hervormers. Hun kritiek hadden zij zeer systematisch neergeschreven en uitgegeven. Erasmus verdedigt zich met eenzelfde ijzeren systematiek. Veel van wat er in andere  polemieken naar voren wordt gebracht, vinden we hier in geconcentreerde vorm terug.
 
In januari 2015 verschijnt een derde deel in dezelfde ordo ASD IX, 8, waarin Henk Jan de Jonge de polemieken met zijn Spaanse tegenstander Diego López de Zúñiga (Jacobus Lopis Stunica), bijgestaan door zijn landgenoot Sancho Carranza (Sanctius Caranza) heeft uitgegeven. Deze bijzonder felle polemiek, die duurde van 1520 tot 1529, betrof in het bijzonder Erasmus vertaling van het Nieuwe Testament in meer klassiek Latijn dan de Vulgaat. Dit deel is een vervolg op ASD IX, 2, ook al uitgegeven door De Jonge, waarin de eerste van de zes verdedigingsgeschriften van Erasmus tegen Stunica is opgenomen.
 
Deze drie delen leveren nieuwe bijdragen aan de studie van de reacties die Erasmus’ werken, vooral de theologische en daarbinnen zijn ‘Project Nieuwe Testament’ opriepen bij tijdgenoten. We feliciteren de editeurs van harte met deze prachtige boeken. In de loop van dit jaar zal een presentatie van deze delen, alsook van ASD VI, 10 door Miekske van Poll-van de Lisdonk plaatsvinden.
 
Meer informatie over de delen is te vinden onder www.brill.com/asd

(Jan Bloemendal)

In de serie Drama and Theatre in Early Modern Europe verscheen alweer het vierde deel. Nienke Tjoelker presenteert hierin een achttiende-eeuwse Jezuïtische toneelpoëtica van Andreas Friz, Epistola de tragoediis (ca. 1741-1744). Tjoelker heeft aan de uitgave met vertaling van deze brief een brede inleiding over het  achttiende-eeuwseJezuïetentoneel en -poëtica en de auteur Friz toegevoegd. Een appendix bevat een bijzonder onderdeel van het manuscript waarin ook de Epistola de tragoediis is opgenomen: delen uit Friz’ analyse van de Franse tragedies van Jean Racine. 

Nienke Tjoelker, Andreas Friz’s Letter on Tragedies (ca. 1741-1744): An Eighteenth-Century Jesuit Contribution to Theatre Poetics (Leiden: Brill, 2014).

Voor meer informatie, zie hier.

 

Uitnodiging

Beste vriend of vriendin van Huygens,

Op donderdag 22 januari 2015 wordt op Hofwijck, de buitenplaats van Constantijn Huygens te Voorburg, het nieuwe boek van Chris Joby over Huygens’ veeltaligheid gepresenteerd.

Zie voor informatie over het boek:

http://nl.aup.nl/books/9789089647030-the-multilingualism-of-constantijn-huygens-1596-1687.html

 

Ik nodig u van harte uit bij deze presentatie aanwezig te zijn.

Het programma is:

16.00 uur         welkom door Peter van der Ploeg, directeur van Huygensmuseum Hofwijck

16.10 –  16.25    Chris Joby presenteert zijn studie en overhandigt het eerste exemplaar aan Ad Leerintveld, voorzitter Vereniging Hofwijck

16.25 –  16.35    Ad Leerintveld houdt een causerie over Huygens als polyglot

16.35 – 17.30     Receptie

De uitgever van het boek, Amsterdam University Press biedt de aanwezigen de mogelijkheid het boek te bestellen met 20% korting.

Met vriendelijke groet,

Ad Leerintveld

 

Informatie over Hofwijck is te vinden op http://www.hofwijck.nl/

 

Post Navigation