CfP – Epistolary Cultures (York, maart 2016)

The University of York is pleased to announce Epistolary cultures – letters and letter-writing in early modern Europe, a two-day conference (Humanities Research Centre, 18-19 March 2016).

From the place of Cicero’s intimate letters in the development of Renaissance humanism, to the knowledge networks of merchants, collectors and scientists, to the role of women in the republic of letters, recent years have seen a flowering of studies on the practice of letter-writing in Early Modern Europe, as well as major editing projects of early modern letters – Hartlib, Comenius, Scaliger, Casaubon, Browne, Greville, and the EMLO and Cultures of Knowledge projects. This conference will explore the manifold aspects of early modern letter-writing in the sixteenth and seventeenth century in its Latin and vernacular forms. It will consider topics such as the intellectual geographies of letter-writing, the connections between vernacular and Latin letter cultures, questions of genre, rhetoric and style, as well as the political, religious, and scientific uses of letters.  Keynote speakers include Henry Woudhuysen and Andrew Zurcher.

Other speakers include: Tom Charlton James Daybell, Johanna Harris Joe Moshenska, Alison Searle, Richard Serjeantson

Papers might explore: Rhetoric and letter writing, Humanism and the republic of letters, The early modern secretary, Women and the republic of letters, The classical and the biblical letter in early modern thought, Letters and the professions – law, trade, war and diplomacy, Materials of letter writing: paper, pen, parchment, seals, The personal letter: friends and family, Love letters, Writing disaster: plague and war letters, Geographies of letter writing, Scientific letters, Petition letters, Royal letters, Prison letters, Collections and the publishing of letters, Verse epistles, Epistolary fiction, Dedicatory and prefatory letters, Case studies.

Applications: please send a 250-500 word abstract and c.v. to Kevin Killeen (kevin.killeen@york.ac.uk) and Freya Sierhuis (freya.sierhuis@york.ac.uk) before 27 April. We welcome applications from beginning and mid-career researchers, as well as established scholars

Conferentie “The Marginalization of Astrology in early modern science”

Op 19-20 maart vindt in Utrecht, onder auspiciën van het Descartes Centre en het Center for the History of Philosophy of Science van de Radboud Universiteit Nijmegen, een internationaal symposium plaats over de marginalisering van de astrologie in de vroegmoderne tijd.

Eeuwenlang had de astrologie een gevestigde en gerespecteerde plaats binnen het geheel van het wetenschappelijk denken. Zij werd beoefend in een breed geografisch en cultureel spectrum. In de moderne westerse wereld echter heeft de astrologie haar wetenschappelijke status verloren. Zij is weliswaar niet verdwenen, maar toch verbannen naar de marges van het culturele leven en geen onderdeel meer van serieuze kennis. In de geschiedenis van het wetenschappelijke denken is dit een verschuiving van majeure betekenis. De belangrijkste stap in dit proces van ‘marginalisering’ lijkt te zijn gezet in de zeventiende eeuw. De marginalisering van de astrologie moet dan ook als een centraal element (en niet enkel als een gevolg) van de zogenaamde ‘wetenschappelijke revolutie’ van de zeventiende eeuw worden beschouwd.

De oorzaken van deze ontwikkeling zijn verre van duidelijk. Zelfs de vraag hoe deze ontwikkeling precies verliep, dat wil zeggen, wanneer, waar en bij wie de astrologie precies haar gezag kwijt raakte, is slechts gebrekkig in kaart gebracht. Het symposium brengt specialisten uit verschillende vakgebieden bij elkaar om deze intrigerende kwestie nader te bespreken.

De locatie is in het centrum van Utrecht (wordt bekendgemaakt aan deelnemers).

Aanmelden

Er is plaats voor een beperkte groep deelnemers, die door de organisatoren worden geselecteerd. Heeft u interesse, neem dan contact op met Rienk Vermij (History of Science, University of  Oklahoma: rienk.vermij@ou.edu) of met Hiro Hirai (Departement Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen: hhirai2@gmail.com). U krijgt bericht of u kunt deelnemen.

Zie het programma van het congres.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Renaissance Society of America vindt dit jaar plaats in Europa, en wel in Berlijn. Meer dan 3000 deelnemers geven in en om de Humboldt Universiteit hun presentaties, verdeeld over ca. 900 sessies. Tal van leden van ons Neolatinistenverband geven acte de présence in deze kakofonie!

Zie voor het programma de flexibele online versie

of download de pdf van 564 pagina’s.

Bij Oxford University Press is de monografie verschenen die Jan Machielsen schreef over de demonoloog Martinus Delrius (1551-1608). In deze grondige en prachtig geschreven studie logenstraft Machielsen o.m. Scaligers kenschetsing van de Disquisitiones Magicae van deze ‘homo larvatus’  als ‘stercoreae’. Delrio’s tractaat over hekserij heeft een diepgaande invloed gehad.

Martin Delrio

Scholarship and Demonology in the Counter-Reformation (Oxford: OUP, 2015).

Jan Machielsen

 

Voor meer informatie, zie hier.

De Arminiaanse Vredeskerk

Redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen (Hilversum: Verloren, 2014).

Ingeleid en vertaald uit het Latijn door Simon Vuyk.

Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt of niet? En was het geoorloofd daar verschillend over te denken in de ene protestantse kerk die in de maak was? De Leidse theoloog Jacobus Arminius (1559-1609) pleitte voor ruimte bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Hij streefde naar een kerk van vrede en verzoening die dissidenten niet veroordeelde. Toen in 1619 zijn gezichtspunt op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld, verdedigde zijn opvolger Simon Episcopius (1583-1643) de zaak der arminianen of remonstranten. De redes van deze mannen, hier gepresenteerd in modern Nederlands, hebben bijgedragen aan het pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van godsdienst en geweten.

Zie hier voor meer informatie.

Op vrijdag 6 maart, twee dagen voor Vrouwendag, verscheen deel 4 in de reeks Schurmanniana: “Verslonden door zijn liefde”: een onbekende brief van Anna Maria van Schurman aan Petrus Montanus (1669), bezorgd door Pieta van Beek en bij haar te bestellen: pietjevanbeek[apestaartje]hotmail[punt]com

 

´Verslonden door zijn liefde´

 

Een impressie van de serie tot nu toe:

 

schurmanniana 1-4

Post Navigation