Het zal niemand ontgaan zijn dat 2016 Erasmusjaar is. In dat kader wordt er een groot aantal activiteiten georganiseerd. Een kleine greep:

  • In Museum Gouda is een tentoonstelling ‘Ik wijk voor niemand’ over het gedachtegoed van Erasmus. Zie: http://www.museumgouda.nl/persberichten/erasmus-ik-wijk-voor-niemand. De tentoonstelling duurt tot 26 juni.
  • In Trouw verschijnt op onregelmatige basis in de bijlage Letter & Geest een serie artikelen over Erasmus. Verschillende auteurs schrijven over een specifiek aspect van Erasmus’ leven, persoonlijkheid of gedachtegoed. Het eerste in de reeks was van Herman Pleij.
  • Op 10 maart houdt Jan Bloemendal een lezing over Erasmus voor de Kloosterkerk Academie. Dit jaar is het thema ‘Inspirerende namen uit het verleden’. De lezing vindt plaats op 10 maart om 20.15 uur in de Kloosterkerk, Den Haag. Toegang: € 5 per persoon. Zie: http://www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/kerk-samenleving-en-cultuur/kloosterkerkacademie.
Deze maand is van de hand van Christopher Joby een artikel verschenen over de receptie van Latijn en Grieks in vroegmodern Norwich.
Christopher Joby, ‘The Reception of Ancient Latin and Greek Authors in Early Modern Norwich’, in: International Journal of the Classical Tradition (februari 2016), pp. 1-35. Zie: http://link.springer.com/article/10.1007/s12138-016-0393-7.

Verschenen is de handelseditie van Han Lamers’ proefschrift over de transformatie van het Byzantijnse Hellenisme als gevolg van de veranderde zelfrepresentatie van de Byzantijnse culturele elite in vijftiende-eeuws Italië. Voor meer informatie zie: http://www.brill.com/products/book/greece-reinvented.

Han Lamers, Greece Reinvented: Transformations of Byzantine Hellenism in Renaissance Italy, Leiden / Boston: Brill, 2015.

 

In de overkoepelende digitale catalogus Early Modern Letters Online is een inventaris verschenen van de correspondentie van de filoloog, manuscriptenverzamelaar en veelzijdig geleerde Isaac Vossius (1618-1689). De brieven zijn bij elkaar gebracht door Robin Buning (Universiteit van Oxford). Het gaat om een briefwisseling van 1702 brieven met 236 correspondenten in met name Nederland, Italië, Parijs, Stockholm en Londen. De catalogus bevat de metadata van de brieven, maar linkt ook naar online gepubliceerde brieven en wordt binnenkort uitgebreid met links naar samenvattingen van de brieven uit de collectie die in de Bodleian Library bewaard worden. De catalogus wordt voorafgegaan door een korte introductie van het leven en het werk van Vossius en is te raadplegen op http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/blog/?catalogue=isaac-vossius.

De Imago primi saeculi, het prestigieuze herdenkingsboek dat de jezuïetenorde in 1640 bij Balthasar Moretus in Antwerpen uitgaf om zijn honderdste verjaardag te vieren, is zonder enige twijfel een van de meest monumentale én meest controversiële embleemboeken die ooit zijn verschenen. Die Imago vormt het voorwerp van de verzamelbundel Art, Controversy and the Jesuits die door John O’Malley, jezuïet en gereputeerd kenner van de geschiedenis van de jezuïetenorde, werd samengesteld. De bundel bevat een resem studies, onder meer van de hand van Marc Van Vaeck en Toon Van Houdt, die een nieuw licht werpen op de diepere betekenis en rijke receptiegeschiedenis van het embleemboek. Daarnaast biedt de bundel een vlot leesbare maar tegelijk uiterst betrouwbare Engelse vertaling van alle embleemgedichten – Griekse en Hebreeuwse evengoed als Latijnse: zonder meer een huzarenstuk. De vertaling is vergezeld van een reprografische weergave van alle originele picturae en subscriptiones. Het geheel is visueel al even opulent uitgegeven als de oorspronkelijke Imago zelf. Een boek, kortom, dat in geen enkele wetenschappelijke bibliotheek mag ontbreken.

John W. O’Malley (ed.), Art, Controversy, and the Jesuits. The ‘Imago primi saeculi’ (1640), Early Modern Catholicism and the Visual Arts Series, 12 (Philadelphia: Saint-Joseph’s University Press, 2015). 771 pp. ISBN 978-0-91610-184-8

Toon Van Houdt