Op 18 mei presenteerde Jan Bloemendal in boekhandel Athenaeum in Amsterdam zijn Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal.

20160518_171416

Als eerste sprak de verantwoordelijke uitgever van Athenaeum – Polak & Van Gennep Frits van der Meij. Met dit boek ging voor hem een tien jaar oude wens in vervulling: een geschiedenis van het Latijn met bijzondere aandacht voor het Nederlandse taalgebied.

20160518_171524

20160518_171534

Daarna sprak de auteur over de totstandkoming van het boek, dat teruggaat op zijn college ‘Latijn en Europa: het Neo-Latijn en zijn voorlopers’ met als centrale vraag: hoe kon het Latijn zich zolang handhaven in Europa en waardoor kwam daar een eind aan? Vervolgens overhandigde hij de eerste drie exemplaren aan de sprekers Wim Deetman, oud-minister van onderwijs, David Rijser, universitair docent Latijn aan de UvA, en Egbert Boerma, rector van het Corderius College.

20160518_172324

Deze spraken vervolgens over de waarde van het beheersen van Latijn en leverden commentaar op het boek, onder meer vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden. Zij prezen het boek voor zijn toegankelijkheid, voor de uitgebreide aandacht die het besteedt aan de rol van het christendom en hoe het boek duidelijk maakt dat het Latijn niet alleen deel is van de Europese cultuur, maar ook drager is geweest van typisch Europese waarden als caritas en humanitas.

20160518_173405

De middag werd afgesloten met een borrel.

Kijk voor een preview op de website van Athenaeum Boekhandel. De foto’s zijn gemaakt door Roel Salemink.

Nieuw verschenen: de nieuwste aflevering van het tijdschrift Lias bevat een editie van Newton’s Latijnse notities over vierde-eeuwse kerkgeschiedenis, en een editie van een intrigerend werk over klimaatverandering uit 1708: Scheuchzers De ignis seu caloris certa portione Helvetiae adsignata. Verder een grote editie van de Engelse brieven van de oudheidkundige, taalkundige en specialist in het Anglosaksisch Elizabeth Elstob uit het tweede kwart van de achttiende eeuw, en een artikel over de taalfilosofie van de Nederlandse Cartesiaan Johannes de Raey. Zie http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=LIAS&issue=2&vol=42. (DvM)

Nieuw verschenen: Paul Botley, Richard ‘Dutch’ Thomson, c. 1569-1613. The Life and Letters of a Renaissance Scholar, Leiden and Boston: Brill, 2016. In dit nauwgezette relaas van het leven van deze intrigerende Engels-Nederlandse geleerde wordt op basis van tal van nieuw gevonden brieven en archiefmateriaal een portret geschilderd van Thomson dat alle voorgaande schetsen verpulvert. Thomson staat vooral bekend als theoloog, maar de reconstructie van de zeer mobiele en onoverzichtelijke eerste helft van zijn leven, hier met bewonderenswaardige helderheid uiteengezet, laat zien dat hij een klassieke filoloog van formaat was, die precies op de hoogte was van wie waarmee bezig was. Thomson had een feilloos oog voor interessante handschriften en fungeerde als een ideale kennismakelaar die vele inwoners van de Republiek der Letteren met elkaar in contact bracht. Tweederde van dit boek bestaat uit een kritische editie van Thomson’s correspondentie, voorzien van Engelse synopses van alle brieven en uitgebreide historische toelichtingen. Deze studie munt uit in doorzichtigheid, rake observaties en accuratesse en is onmisbaar voor iedereen die de internationale wereld van Casaubon, Scaliger, Lipsius en de Republiek der Letteren van Engeland, de Republiek, Zwitserland, Frankrijk en het Duitse rijk rond 1600 wil doorgronden. Zie http://www.brill.com/products/book/richard-dutch-thomson-c-1569-1613. (DvM)

On the occasion of the publication of Agostino Sottili’s Studi Petrarcheschi (Roma/Padova: Editrice Antenore, 2015) the University of Bonn will host on 9 June 2016 in its Festsaal a colloquium in memory of this Italian scholar, who was also for several years a professor at the University of Cologne and secretary of its Petrarca-Institut. A pupil of Giuseppe Billanovich and Agostino Pertusi, Agostino Sottili devoted his whole life to investigating the reception of Francesco Petrarca and Italian humanism beyond the Alps. The most substantial result of this research is the Catalogue of Petrarca’s manuscripts in West Germany, first published in several articles in Italia medioevale e umanistica and then reprinted in two volumes by Editrice Antenore in 1971 and 1978. The speakers at this colloquium will be five expert scholars in the field of Petrarchan studies: Dina De Rentiis (University of Bamberg), Fabio Forner (University of Verona), Jürgen Geiß (Staatsbibliothek Berlin), Carla Maria Monti (Catholic University of Milan) and Jan Papy (Catholic University of Leuven). The colloquium has been organized in collaboration with the Centre for the Classical Tradition and the Italien-Zentrum of the University of Bonn, the Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali of the Catholic University of Milan and the Istituto Italiano di Cultura of Cologne. You are all cordially invited to attend!

Zie de flyers voor meer informatie: Plakat-Sottili flyerVorne flyerRetro.

Proposals are sought for individual papers of 20 minutes, or panels of up to four papers, to be sponsored by the International Association for Neo-Latin Studies at the 2017 annual meeting of the Renaissance Society of America, to be held in Chicago, 30 March to 1 April. Proposals should include the information requested on the RSA website, http://www.rsa.org/page/2017Chicago#prop, under ‘What’s in a proposal?’ Everyone who presents at the annual meeting must be a member of RSA at the time of the meeting. Proposals should be sent to Craig Kallendorf, at kalendrf@tamu.edu, by May 29. Proposals will be refereed and everyone will be informed about whether or not the proposal has been accepted by the second week of June.