De Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een vacature voor twee promovendi in de geschiedenis van de middeleeuwse en/of vroegmoderne filosofie voor de duur van vier jaar. De posities zijn onderdeel van het Spinoza Prize Project van Lodi Nauta. De begindatum is 1 januari 2017 of zo spoedig mogelijk daarna. De deadline is op 14 november/voor 15 november 2016.

Zie voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure de vacature PhD positions History of Philosophy (2.0 fte) (216264-65) op de website van de RUG.

 

De Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een vacature voor postdoc-onderzoekers in de geschiedenis van de middeleeuwse en/of vroegmoderne filosofie voor de duur van vier jaar. De posities zijn onderdeel van het Spinoza Prize Project van Lodi Nauta. De begindatum is 1 januari 2017 of zo spoedig mogelijk daarna. De deadline is op 19 oktober/voor 20 oktober 2016.

Zie voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure de vacature Postdocs History of Philosophy (2.0 fte) (216266-67) op de website van de RUG.

Op 23 en 24 juni 2017 vindt de zevende Gewina Conference for the History of Science in the Netherlands plaats in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Het thema is ‘Materiality, Museums and Media. History of Science, Presentation, and Outreach’. Meer informatie en de Call for Papers vindt u op de website van het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum. De deadline is 1 december 2016.

Op dinsdag 20 september heeft Maarten Jansen met succes zijn proefschrift The Wisdom of Virgil: The Aeneid, Its Commentaries, and the Organization of Knowledge in Early Modern Scholarship verdedigd aan de Universiteit Leiden. Het omslag en de inhoudsopgave van zijn proefschrift zijn digitaal te raadplegen in het Leids Repositorium.

Onlangs is Andersland. In de voetsporen van Thomas More (Antwerpen: Polis, 2016) onder redactie van E. De Bom en T. Van Houdt verschenen.

Andersland toont de voorlopers en navolgers van Thomas More. Een rijke utopische traditie die aanlokkelijk of angstaanjagend is – en vaak beide tegelijk. Met bijdragen van Gregory Claeys, Erik De Bom, Lieven De Cauter, Thomas Decreus, Jozef Janssens, Marc Laureys, Piet Lombaerde, Christoph Pieper, Geert Roskam, Louis Tobback, Rik Torfs, Christophe Van Gerrewey en Toon Van Houdt.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

In Trouw staat een interview met Van Houdt naar aanleiding van de verschijning van het boek.

Deze maand verscheen Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen van Joris Tulkens bij Davidsfonds in Leuven.

Tulkens vertelt de op- en ondergang van Thomas More, schrijver van Utopia. Hij doet dit aan de hand van vijf getuigenissen, vijf vrienden die hem van nabij hebben gekend en elk een ander facet van zijn leven en ideeën beschrijven: Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Hendrik VIII, Thomas Cromwell en zijn lievelingsdochter Margaret. Op het einde komt More zelf aan het woord om hun oordeel te weerleggen of te nuanceren.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

Van 29 november tot 2 december 2016 vindt de internationale conferentie ‘Authority Revisited. Towards Thomas More and Erasmus in 1516’ aan de KU Leuven plaats. Onderwerp van de conferentie zijn de receptie en invloed op het moderne Westerse denken van More’s Utopia en Erasmus’ Novum Instrumentum, die beide in Leuven het licht zagen, en van de bronnen en voorbeelden waar zij gebruik van maakten.

Tot de uitgenodigde sprekers behoren Gillian Clark (University of Bristol), Henk Jan de Jonge (Universiteit Leiden), Günter Frank (Europäische Melanchthon Akademie), Brad Gregory (University of Notre Dame) en Quentin Skinner (Queen Mary University of London).

Zie de website van het Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance (Lectio) voor de aankondiging en het programma. U dient zich vóór 25 november te registreren.

Van 20 oktober 2016 tot en met 17 januari 2017 vindt in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven op het Monseigneur Ladeuzenplein de tentoonstelling ‘Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie’ plaats. De tentoonstelling gidst u door Utopia, het leven en werk van More en de utopische literaire traditie. U ziet er originele manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei curiosa. Op de website van de KU Leuven vindt u meer informatie.
Utopia & MoreTer gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde catalogus: Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 – 17 januari 2017. Supplementa Humanistica Lovaniensia 41, red. Dirk Sacré, Erik De Bom, Demmy Verbeke en Gilbert Tournoy (Leuven: Leuven University Press, 2016).

Op vrijdag 4 november 2016 houdt Kathy H. Eden, hoogleraar Engelse literatuur en hoogleraar klassieke talen aan Columbia University, de 37 Erasmus Birthday Lecture met de titel ‘Erasmus on Dogs and Baths and Other Odious Comparisons’. De lezing wordt gehouden in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam, en begint om 16.15 uur. Toegang is gratis, maar u wordt verzocht zich aan te melden via het online formulier. Zie het programma voor meer informatie.

Dit jaar is er voorafgaand aan de lezing, van 11.00 tot 13.30 uur, een masterclass voor gevorderde studenten en promovendi, die ook door Eden wordt gegeven. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u zich vóór 15 oktober aanmelden via het online formulier. Er is een maximum van 15 deelnemers. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van het Huizinga Instituut.

Post Navigation