Het Neolatinistenverband kan terugkijken op een geslaagde studiedag op 30 oktober, die het organiseerde in samenwerking met de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’. In de sfeervolle omgeving van het Trippenhuis luisterden een kleine dertig deelnemers naar vijf boeiende en prikkelende lezingen over Neolatijn, de receptie van de klassieke oudheid en de relatie tussen beide vakgebieden. De lezingen gaven aanleiding tot een levendige discussie. Terugkerende thema’s waren de toe-eigening van de klassieke literatuur en cultuur door vroegmoderne (en latere) auteurs voor hun eigen agenda en voor zelfrepresentatieve doeleinden, receptie als actief proces, dat ervoor gewaakt moet worden kunst die gebruik maakt van klassieke elementen normatief te benaderen als afwijking van het klassieke ideaal of waaruit selectief gewinkeld wordt, de hardnekkigheid van de klassieke traditie in vroegmoderne filosofie en wetenschap, en ten slotte de vraag hoe levend het Latijn tegenwoordig is of dat het nog slechts gebruikt wordt als statussymbool. Dat de ingeplande sessies te kort waren om dit allemaal te bespreken bewees de geanimeerde borrel na afloop, die pas eindigde toen het Trippenhuis de deuren sloot. Hier kunt u het programma terugvinden.

Pieta van Beek heeft onlangs een zes meter lange boekrol over het leven van Anna Maria van Schurman gemaakt in opdracht van de Universiteit Utrecht vanwege het 380-jarig bestaan van de universiteit. De boekrol, Het wereldwonder van Utrechts Academie. Naam en faam van Anna Maria van Schurman (1636-2016) getiteld, bevat zesenzeventig opstellen.

schurman-rol-2 schurman-rol-3-536x216

Ook verscheen van Van Beeks hand in de Schurmannia-reeks onlangs een boek over Van Schurmans tijd  bij de godsdienstige sekte van Jean de Labadie: ‘Ex libris’. De boeken van Anna Maria van Schurman en de catalogi van de Labadistenbibliotheek (m.m.v. Joris Bürmann) (Ridderkerk: Provily Pers, 2016). Zie www.annamariavanschurman.org.

Meer More. Naar aanleiding van de 500e verjaardag van Thomas More’s Utopia zendt radiozender Klara komende week vier interviews uit, telkens van 17.00 tot 18.00 uur, waarin Pat Donnez zijn gasten ondervraagt over wat wat wij vandaag nog uit en van Utopia kunnen leren.

utopia_pat

Kijk op de website van Klara voor de onderwerpen van de vier interviews. Het eerste interview is vandaag met hoogleraar Latijn aan de KU Leuven Jan Papy en auteur David Van Reybrouck over hoe je een samenleving organiseert volgens de Utopia van Thomas More.

Op 30 oktober zijn in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam twee nieuwe delen gepresenteerd in de reeks De correspondentie van Desiderius Erasmus, die wordt uitgegeven door uitgeverij Ad. Donker. Deel 13 is vertaald door Tineke ter Meer en bevat de correspondentie uit het jaar 1527. Deel 14 is vertaald door Jan Bedaux en Robin Buning en beslaat het jaar 1528.

.de_correspondentie_van_desiderius_erasmus_13 de_correspondentie_van_desiderius_erasmus_14

De reeks zal uiteindelijk twintig delen tellen. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige Correspondentie van Desiderius Erasmus.

U bent van harte uitgenodigd voor de studiedag van het Neolatinistenverband en de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’ op vrijdag 28 oktober in Amsterdam:

 

Neolatijn en Classical Reception Studies

28 oktober 2016, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

 

Programma:

10.30 Ontvangst met koffie/thee

11.00 Welkom door Jan Bloemendal (Neolatinistenverband) en Susanna de Beer (OIKOS)

 

Ochtend (voorzitter: Susanna de Beer): Neolatijnse taal en klassieke receptie

11.10 Richard Calis (University of Princeton), Flavio Biondo en de taal van het Oude Rome

11.45 Jan Bloemendal (Huygens ING), Cultuurgeschiedenis van de wereldtaal Latijn

12.15 Discussie: de waarde van de klassieke receptietheorie voor de Neolatijnse taal

12.30 Lunch (aangeboden door OIKOS)

 

Middag (voorzitter: Robin Buning): Neolatijnse cultuur en klassieke receptie

14.00 Wieneke Jansen (Universiteit Leiden), Peri hypsous als argument. Daniel Heinsius over sublieme eenvoud in zijn In Hesiodum Prolegomena (1603)

14.35 Dirk van Miert (Universiteit Utrecht), Herwaardering van de klassieke traditie: Nieuwe visies in de geschiedschrijving van 17e-eeuwse kennisculturen

15.10 Discussie: de waarde van de klassieke receptietheorie voor de vroegmoderne Neolatijnse cultuur

15.30 Pauze

16.00 Keynotelezing: David Rijser (Universiteit van Amsterdam), Donder op met de context! De telkens nieuwe poëtica van Girolamo Vida

16.45-17.30 Borrel (aangeboden door Huygens ING)

 

U wordt verzocht zich voor maandag 24 oktober aan te melden via neolatijn@gmail.com.

Op de website van de KNAW staat hoe u het Trippenhuis kunt bereiken. Het is ook te lopen in ca. 20 min vanaf Amsterdam CS.

Op 6, 9 en 10 oktober verzorgt Margreet Brandes drie themawandelingen rond Spinoza door Amsterdam:

 

6  oktober, Amsterdam/wandeling Spinoza en de ethiek van de rederijkers van de Egelantier

In Amsterdam was de invloed van de dichtgezelschappen op de cultuur groot. Waar woonden ze en traden naar buiten: Roemer Visscher en zijn dochters; Spieghel en Coornhert; P.C. Hooft? En wat brachten ze naar voren? Welke lijnen zijn te trekken naar de Nieuwe Zijds Kolk, waar Spinoza’s uitgever Riewertsz zat en collegianten bijeenkwamen in diens uitgeverij ‘’t Martelaersboeck’?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet Brandes)

Donderdag 6 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

9 oktober, Amsterdam/algemene wandeling:  Spinoza, rede en gevoel

In de 17e eeuw kwamen mensen uit verschillende windstreken naar Amsterdam. De overzeese handel leidde tot een toename van kennis over andere volken en mensen. Wat hebben mensen en volken gemeen en waarin verschilden zij? Spinoza dacht met anderen na over ‘emoties als lijnen en vlakken’, geholpen door in de ontwikkeling van de wetenschap gegroeide methodologie. Om zo tot een voor de mensen meer volmaakte wereld te komen.

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Zondag 9 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

10 oktober, Amsterdam/wandeling: Spinoza en de politiek

Amsterdamse contacten van Spinoza en hun strijd (1672-1678) tegen Lodewijk XIV:

Franciscus Van den Enden, die de Franse legeraanvoerder le Condé kende van de opstandige beweging le Fronde; collegiant èn topdiplomaat Coenraat van Beuningen; Menasseh ben Israel, uitgever van le Péyrère, die secretaris was geweest van le Condé. Waar woonden destijds de Amsterdamse anti-Franse courantiers, zoals Johannes Van Ravesteyn en Spinoza-biograaf Lucas?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Maandag 10 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal