Van 3 tot 7 juli 2017 organiseert de Universiteit Antwerpen de summer school ‘Print Culture in 16th-century Europe’, een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Universiteitsbibliotheek en het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met het Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Op het programma staan maar liefst 18 workshops en lezingen over de wereld van het zestiende-eeuwse boek met aandacht voor een brede waaier van onderwerpen, zoals bibliografie, boek- en bibliotheekgeschiedenis, digital humanities, grafiek, uitgeversstrategieën of zestiende-eeuwse genres als humanistische tekstedities en bijbels.

Deze Engelstalige summer school richt zich specifiek tot doctoraatsstudenten die boekgeschiedenis in hun onderzoek willen betrekken. De summer school mikt op 15 deelnemers.

Voor meer informatie en aanmelding, zie https://www.uantwerpen.be/en/summer-schools/print-culture-in-16-century-europe.

In januari verscheen De carrière van Cornelius Rekenarius (1562-1603). Hoewel dit boekje een ‘Levenschets’ heet te zijn, heeft auteur Hans van de Venne, zoals hij wel eerder heeft gedaan, uit de archieven een schat aan nieuwe informatie opgedolven, met behulp waarvan hij eerdere schetsen voorgoed overbodig heeft gemaakt, niet in de laatste plaats door tal van onrechtmatigheden daarin te corrigeren. We krijgen daarom geen vage ‘schets’, maar een helder getekend beeld van de Gentse, Dordtse en Amsterdamse periodes in de carrière van deze drukker en (con)rector. Door gedrukte werken, brieven, schoolarchieven, kerkeraadsprotocollen en stadsrekeningen op elkaar te betrekken zien we hoe een mobiele geleerde via zijn netwerken carrière maakt, en daarbij, zou ik willen toevoegen, opklimt van de lagere naar de hogere middenklasse van de Republiek der Letteren. Mensen als Nicolaes Biestkens, Franciscus Nansius en Matthaeus Sladus passeren de revue. Tekenend voor de grondigheid van de auteur is dat de bijlage een bibliografisch overzicht bevat van Rekenarius’ gelegenheidsgedichten, losse gedichten, brieven en albuminscripties. Dit soort bijdragen zijn hard nodig voor de geschiedenis van de Latijnse Scholen en hun docenten, want de bestudering van het secundaire onderwijs in de Nederlanden laat helaas nog veel gaten zien. Om die op te vullen is een zeldzame combinatie nodig van kennis van zowel de klassieke filologie als van vroegmoderne stadsarchieven en regionale archieven. In dit opzicht valt veel te leren van de benadering van Hans van de Venne. Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. (DvM).

Hans van de Venne, Levensschets van Cornelius Rekenarius Hulstensis (1562-1603), drukker en schoolmeester te Gent (1579-1585), conrector te Dordrecht (1585-1595) en rector te Amsterdam (1595-1603) (Venray, 2017).  Meer informatie: H[punt]vandevenne[apestaartje]online[punt]nl.