Onlangs verscheen bij Oxford University Press de bundel Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age: God’s Word Questioned onder redactie van Dirk van Miert, Henk Nellen, Piet Steenbakkers en Jetze Touber. De bundel bouwt voort op het in 2012 gehouden congres ‘God’s Word Questioned’:

Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age explores the hypothesis that in the long seventeenth century humanist-inspired biblical criticism contributed significantly to the decline of ecclesiastical truth claims. Historiography pictures this era as one in which the dominant position of religion and church began to show signs of erosion under the influence of vehement debates on the sacrosanct status of the Bible. Until quite recently, this gradual but decisive shift has been attributed to the rise of the sciences, in particular astronomy and physics. This authoritative volume looks at biblical criticism as an innovative force and as the outcome of developments in philology that had started much earlier than scientific experimentalism or the New Philosophy. Scholars began to situate the Bible in its historical context. The contributors show that even in the hands of pious, orthodox scholars philological research not only failed to solve all the textual problems that had surfaced, but even brought to light countless new incongruities. This supplied those who sought to play down the authority of the Bible with ammunition. The conviction that God’s Word had been preserved as a pure and sacred source gave way to an awareness of a complicated transmission in a plurality of divergent, ambiguous, historically determined, and heavily corrupted texts. This shift took place primarily in the Dutch Protestant world of the seventeenth century.

Voor meer informatie, waaronder de inhoudsopgave, zie: https://global.oup.com/academic/product/scriptural-authority-and-biblical-criticism-in-the-dutch-golden-age-9780198806837. Het boek wordt gepresenteerd op maandag 13 november om 15.15 uur in Utrecht (Sweelinckzaal, Drift 21) tijdens het maandelijkse Descartes-Huygens Premodern History of Knowledge Colloquium.

Onlangs verscheen ‘Erasmus’ droom’, een themanummer van De Boekenwereld over het Collegium Trilingue. Het nummer werd gemaakt in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken naar aanleiding van de tentoonstelling over het Collegium Trilingue, ofwel het Drietalencollege, dit najaar. Vijf Leuvense auteurs laten hun licht schijnen over deze instelling, die in 1517 – vijf eeuwen geleden – werd opgericht door Erasmus. Twan Geurts beschrijft de band van de Nederlandse paus Adrianus VI met Leuven, Sytze van der Veen stuitte op een bijzonder Leuvens liedboek uit 1561 en Arnon Grunberg op een Leuvenaar die dacht dat hij God was. Verder: Willem Rodenhuis over fraaie circusaffiches; Bert Sliggers over de pornografische uitgever Herbert Lewandowski in Utrecht; Nico Boerma over prentenboeken uit de vroege negentiende eeuw; Kees Aarts en Joep Bertrams over de boekenhonger van Gerrit Komrij; Frits Booy over oude jeugdboeken in de vorm van een leporello; Ewoud Sanders over een banket voor Parijse straatboekhandelaren in 1892 en Rob van de Schoor over negentiende-eeuwse boeken die geënt zijn op optische illusies. Plus rubrieken en columns. En alsof dat alles nog niet genoeg is, krijgt de lezer bij dit nummer een schitterend bijblad over de bibliotheek van het Rijksmuseum. Om een nummer te bestellen zie: https://www.vantilt.nl/boeken/13612-2.

The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies awards fellowships of €1100 per month to researchers at BA, MA or Postdoc level. The fellowships are for 1–6 months. Interested researchers are expected to work on a specific project from the field of Neo-Latin literature and to take residence in Innsbruck during the period of the fellowship. They will take part in the activities of the Institute and discuss their work with its members. A talk at the end of the scholarship period will present the progress/results of the project to a larger audience. Further information is available here: http://neolatin.lbg.ac.at/tags/fellowships. Applications are assessed three times a year (15th of January, July, and October). If you have any further questions, please contact Florian Schaffenrath (florian.schaffenrath@neolatin.lbg.ac.at).