Mailinglijst

Minstens eenmaal per twee weken verstuurt Neolatijn.nl een digitale nieuwsbrief. Als u deze wilt ontvangen, stuurt u dan een bericht aan de beheerder Robin Buning via neolatijn@gmail.com. Een abonnement is kosteloos.

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming zijn wij verplicht uw expliciete toestemming te vragen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom vragen wij u om in de e-mail waarin u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief expliciet toestemming te geven voor het bewaren van uw naam en e-mailadres. Als u hier klikt, zal uw e-mailprogramma automatisch een bericht naar neolatijn@gmail.com aanmaken waarin u zich hiermee akkoord verklaart. Zie ook het privacybeleid van het Neolatinistenverband hieronder.

 

Privacybeleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet zijn beleid openbaar maken over hoe met die gegevens wordt omgegaan:

 1. Het Neolatinistenverband verzamelt van zijn leden/de abonnees op de digitale nieuwsbrief de volgende gegevens:
  – Naam
  – E-mailadres
 2. Deze lidmaatschaps-/abonneegegevens worden verzameld om de leden/abonnees op de digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten op grond van de expliciete toestemming van deze leden/abonnees. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het per e-mail toezenden van de digitale nieuwsbrief.
 3. Deze gegevens zijn alleen in te zien door het bestuur van het Neolatinistenverband. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na individuele en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 4. De gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde online omgeving (Gmail en Google Drive) waar alleen het bestuur toegang toe heeft.
 5. Bij een mogelijk datalek (bijvoorbeeld een gehackte computer) zal het bestuur hiervan direct melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. De bewaartermijn van de lidmaatschaps-/abonneegegevens is tot opzegging van het lidmaatschap/abonnement. Bij opzegging van het lidmaatschap/abonnement worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.
 7. Alle leden/abonnees kunnen inzage krijgen in de gegevens die het Neolatinistenverband van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek gewijzigd of verwijderd worden.
 8. Alle leden/abonnees zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap/de digitale nieuwsbrief akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van het Neolatinistenverband. Hiervoor dienen zij in een e-mail expliciet toestemming te geven voor het vastleggen van de gegevens. Aan alle huidige leden/abonnees (mei 2018) zal expliciet om deze toestemming worden gevraagd via de digitale nieuwsbrief (e-mail).