Introductie

Het Nederlandse Neolatinistenverband

Het Neolatinistenverband staat onder leiding van Jan Bloemendal en Dirk van Miert. Het is geen vereniging of stichting, en het lidmaatschap is kosteloos.  Het verband telt ongeveer 150 leden, overwegend uit Nederland en Vlaanderen.

Het Neolatinistenverband is verbonden aan de onderzoeksgroep Classical Receptions and Traditions van OIKOS. Landelijke Onderzoeksschool voor Klassieke Talen.

Korte geschiedenis

Het Nederlandse Neolatinistenverband werd in 1989 opgericht op initiatief van Chris Heesakkers, niet lang na diens aanstelling als bijzonder hoogleraar Neolatijn aan de Universiteit Leiden. Het doel was ‘de informatieuitwisseling tussen de Nederlandse Neolatinisten te bevorderen’. Sinds die tijd organiseren we jaarlijks een studiedag (met lezingen door leden en niet-leden). Ook verscheen er tot 2012 ieder jaar een nieuwsbrief, waarin samenvattingen van de lezingen werden gepubliceerd en steeds vaker uitgewerkte artikelen op basis van die lezingen. Zo groeide de Nieuwsbrief uit tot een jaarboekje, waarin naast drie of vier artikelen ook nieuwsberichten werden opgenomen, zoals aanstellingen en promoties, aankondigingen en verslagen van congressen en lezingen, en oproepen. Ook werd jaarlijks in de rubriek Signalementen geïnventariseerd wat de leden van het Verband hadden gepubliceerd, en wat er was verschenen over Neolatijn in de Nederlanden.

Hoewel de inhoud en het uiterlijk van de Nieuwsbrief steeds meer geformaliseerd werd, heeft het blad altijd een enigszins informeel karakter gekend. Gezien de toename van publicatiemogelijkheden, het belang dat gehecht wordt aan internationale peer-reviewed publicaties, en de nieuwe trend om niet alles meer op papier te laten verschijnen, is in 2013 besloten te stoppen met het publiceren van artikelen in de Nieuwsbrief, en de rubriek mededelingen definitief te vervangen door een veel actuelere elektronische nieuwslijst. De signalementen zullen doorlopend verschijnen op deze site, waarop ook alle in het verleden gedrukte Nieuwsbrieven digitaal zijn ontsloten en vrij toegankelijk zijn.