De Imago primi saeculi, het prestigieuze herdenkingsboek dat de jezuïetenorde in 1640 bij Balthasar Moretus in Antwerpen uitgaf om zijn honderdste verjaardag te vieren, is zonder enige twijfel een van de meest monumentale én meest controversiële embleemboeken die ooit zijn verschenen. Die Imago vormt het voorwerp van de verzamelbundel Art, Controversy and the Jesuits die door John O’Malley, jezuïet en gereputeerd kenner van de geschiedenis van de jezuïetenorde, werd samengesteld. De bundel bevat een resem studies, onder meer van de hand van Marc Van Vaeck en Toon Van Houdt, die een nieuw licht werpen op de diepere betekenis en rijke receptiegeschiedenis van het embleemboek. Daarnaast biedt de bundel een vlot leesbare maar tegelijk uiterst betrouwbare Engelse vertaling van alle embleemgedichten – Griekse en Hebreeuwse evengoed als Latijnse: zonder meer een huzarenstuk. De vertaling is vergezeld van een reprografische weergave van alle originele picturae en subscriptiones. Het geheel is visueel al even opulent uitgegeven als de oorspronkelijke Imago zelf. Een boek, kortom, dat in geen enkele wetenschappelijke bibliotheek mag ontbreken.

John W. O’Malley (ed.), Art, Controversy, and the Jesuits. The ‘Imago primi saeculi’ (1640), Early Modern Catholicism and the Visual Arts Series, 12 (Philadelphia: Saint-Joseph’s University Press, 2015). 771 pp. ISBN 978-0-91610-184-8

Toon Van Houdt

Post Navigation