Nieuw verschenen: Paul Botley, Richard ‘Dutch’ Thomson, c. 1569-1613. The Life and Letters of a Renaissance Scholar, Leiden and Boston: Brill, 2016. In dit nauwgezette relaas van het leven van deze intrigerende Engels-Nederlandse geleerde wordt op basis van tal van nieuw gevonden brieven en archiefmateriaal een portret geschilderd van Thomson dat alle voorgaande schetsen verpulvert. Thomson staat vooral bekend als theoloog, maar de reconstructie van de zeer mobiele en onoverzichtelijke eerste helft van zijn leven, hier met bewonderenswaardige helderheid uiteengezet, laat zien dat hij een klassieke filoloog van formaat was, die precies op de hoogte was van wie waarmee bezig was. Thomson had een feilloos oog voor interessante handschriften en fungeerde als een ideale kennismakelaar die vele inwoners van de Republiek der Letteren met elkaar in contact bracht. Tweederde van dit boek bestaat uit een kritische editie van Thomson’s correspondentie, voorzien van Engelse synopses van alle brieven en uitgebreide historische toelichtingen. Deze studie munt uit in doorzichtigheid, rake observaties en accuratesse en is onmisbaar voor iedereen die de internationale wereld van Casaubon, Scaliger, Lipsius en de Republiek der Letteren van Engeland, de Republiek, Zwitserland, Frankrijk en het Duitse rijk rond 1600 wil doorgronden. Zie http://www.brill.com/products/book/richard-dutch-thomson-c-1569-1613. (DvM)

Post Navigation