Nieuw verschenen: de nieuwste aflevering van het tijdschrift Lias bevat een editie van Newton’s Latijnse notities over vierde-eeuwse kerkgeschiedenis, en een editie van een intrigerend werk over klimaatverandering uit 1708: Scheuchzers De ignis seu caloris certa portione Helvetiae adsignata. Verder een grote editie van de Engelse brieven van de oudheidkundige, taalkundige en specialist in het Anglosaksisch Elizabeth Elstob uit het tweede kwart van de achttiende eeuw, en een artikel over de taalfilosofie van de Nederlandse Cartesiaan Johannes de Raey. Zie http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=LIAS&issue=2&vol=42. (DvM)

Post Navigation