Er is een vacature voor een postdoc bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis binnen het project ‘The Art of Reasoning: Techniques of Scientific Argumentation in the MedievalLatin West (400-1400)’.

Kijk voor meer informatie over het project en de postdoc-positie op: https://www.huygens.knaw.nl/the-art-of-reasoning/?lang=en. De complete vacaturetekst vindt u op : https://www.huygens.knaw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Postdoc-art-of-reasoningDEF1.pdf. De deadline is 13 augustus 2016.

Post Navigation