In oktober 2016 kunt u weer instappen in een nieuwe leeskring Neolatijn in Leiden. We komen ongeveer 1x per maand bij elkaar, op maandagavond. Er kunnen zich nog zeker 5 mensen aanmelden. We gaan een Neolatijnse Judastragedie lezen. Goede kennis van het Latijn is gewenst. Voorbereiden mag, maar hoeft niet (altijd), want het Latijn van dit toneelstuk is vrij gemakkelijk te volgen.

Thomas Naogeorgus
De Duitse toneelschrijver Thomas Naogeorgus (1508-1563) staat vooral bekend om zijn Pammachius enMercator, antikatholieke strijddrama’s die hij schreef aan het begin van de Reformatie. Zijn laatste tragedie uit 1552 is gericht tegen zijn eigen partijgenoten en heeft een wel heel opmerkelijke hoofdpersoon. Geen heilig boontje of bewonderenswaardige martelaar, maar een echte ‘bad guy’. Judas.

Waarom Judas als hoofdpersoon?
Tijdens het lezen proberen we antwoord te geven op de vraag: Waarom een toneelstuk over Judas? Is het toneelstuk alleen maar bedoeld als aanklacht tegen tijdgenoten? Zoals tegen de ‘Judas van Meissen’, een Duitse edelman die nu eens de kant van de katholieke keizer koos, dan weer de kant van zijn lutherse landgenoten. Of is het een waarschuwing aan zijn publiek: laat je niet verleiden door het grote geld om je idealen te laten varen? En kun je eigenlijk wel een tragedie schrijven over een slechterik als Judas? Want hoe kun je je als publiek nou met dit prototype van de op geld beluste verrader identificeren?

Wat te verwachten van Naogeorgus?
Op het titelblad mag dan wel ‘tragoedia’ staan, maar verwacht geen zwaar Senecaans drama. Neogeorgus’ Judasis geschreven in een eenvoudig en vloeiend Latijn dat nog het meeste op dat van Plautus en Terentius lijkt. Ook bevat het drama veel komische – bijna karikaturale – scènes waarin de draak gestoken wordt met Judas’ inhaligheid. Interessant zijn ook de ontleningen uit de 16e-eeuwse theaterpraktijk, zoals de verleidende duiveltjes en het gepersonifieerde geweten van judas: het personage Conscientia.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten of heeft u belangstelling voor deze leeskring, mailt u dan naar Verena Demoed (verena@demoedvertalingen.nl) met een cc’tje aan het NKV-bestuur Leiden (leiden@nkv.nl).

Post Navigation