Onlangs is Andersland. In de voetsporen van Thomas More (Antwerpen: Polis, 2016) onder redactie van E. De Bom en T. Van Houdt verschenen.

Andersland toont de voorlopers en navolgers van Thomas More. Een rijke utopische traditie die aanlokkelijk of angstaanjagend is – en vaak beide tegelijk. Met bijdragen van Gregory Claeys, Erik De Bom, Lieven De Cauter, Thomas Decreus, Jozef Janssens, Marc Laureys, Piet Lombaerde, Christoph Pieper, Geert Roskam, Louis Tobback, Rik Torfs, Christophe Van Gerrewey en Toon Van Houdt.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

In Trouw staat een interview met Van Houdt naar aanleiding van de verschijning van het boek.

Post Navigation