De Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een vacature voor postdoc-onderzoekers in de geschiedenis van de middeleeuwse en/of vroegmoderne filosofie voor de duur van vier jaar. De posities zijn onderdeel van het Spinoza Prize Project van Lodi Nauta. De begindatum is 1 januari 2017 of zo spoedig mogelijk daarna. De deadline is op 19 oktober/voor 20 oktober 2016.

Zie voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure de vacature Postdocs History of Philosophy (2.0 fte) (216266-67) op de website van de RUG.

Post Navigation