Het Neolatinistenverband kan terugkijken op een geslaagde studiedag op 30 oktober, die het organiseerde in samenwerking met de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’. In de sfeervolle omgeving van het Trippenhuis luisterden een kleine dertig deelnemers naar vijf boeiende en prikkelende lezingen over Neolatijn, de receptie van de klassieke oudheid en de relatie tussen beide vakgebieden. De lezingen gaven aanleiding tot een levendige discussie. Terugkerende thema’s waren de toe-eigening van de klassieke literatuur en cultuur door vroegmoderne (en latere) auteurs voor hun eigen agenda en voor zelfrepresentatieve doeleinden, receptie als actief proces, dat ervoor gewaakt moet worden kunst die gebruik maakt van klassieke elementen normatief te benaderen als afwijking van het klassieke ideaal of waaruit selectief gewinkeld wordt, de hardnekkigheid van de klassieke traditie in vroegmoderne filosofie en wetenschap, en ten slotte de vraag hoe levend het Latijn tegenwoordig is of dat het nog slechts gebruikt wordt als statussymbool. Dat de ingeplande sessies te kort waren om dit allemaal te bespreken bewees de geanimeerde borrel na afloop, die pas eindigde toen het Trippenhuis de deuren sloot. Hier kunt u het programma terugvinden.

Post Navigation