Vorig jaar verscheen het vijfde en laatste deel van de reeks Marnixi Epistulae, een kritische editie van de correspondentie van Marnix van St-Aldegonde: Rudolf De Smet, ed., iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi Epistulae Pars V (1585-1598) (Wetteren: Universa Pers – Brussel, University Press, 2017).

Post Navigation