In november vorig jaar verscheen bij Brill een Engelse vertaling met annotatie en commentaar van Johannes Hoornbeecks De conversione Indorum et gentilium (1669), door Ineke Loots en Joke Spaans: Johannes Hoornbeeck (1617-1666), On the Conversion of Indians and Heathens.

Hoornbeeck zoekt in dit boek naar richtlijnen waarlangs gereformeerde predikanten, schoolmeesters en ziekentroosters de heidenen zouden kunnen bekeren. Hij analyseert daartoe de katholieke zendingsinitiatieven van zijn tijd, maar heeft vooral ook oog voor de verschillende culturen en religies van heidenen overzee. Met een beroep op de klassieke literatuur en patristiek en vanuit de uitgangspunten van de natuurlijke theologie en de gereformeerde dogmatiek doet hij een aantal aanbevelingen voor de praktijk. De tekst raakt zo aan de uiteenlopende onderzoeksinteresses zowel van ‘global history’ als moderne wetenschapsgeschiedenis, theologiegeschiedenis en religiegeschiedenis.

Het boek wordt op 1 maart 2019 gepresenteerd in Utrecht, Sweelinckzaal, Drift 21, 15.30-17.30 uur, met korte voordrachten van Jos Gommans (Universiteit Leiden, global history), Martha Frederiks (Universiteit Utrecht, religiewetenschap), Henk van den Belt (Vrije Universiteit, systematische theologie) en de auteurs. Aansluitend is er een receptie.

De toegang is vrij, maar in verband met de catering graag aanmelden: johannes.hoornbeeck@gmail.com.

Voor meer informatie over het boek zelf zie de website van Brill.

Post Navigation