Al eerder maakten wij u er hier op opmerkzaam dat het laatste deel van de reeks Marnixi Epistulae, een kritische editie van de correspondentie van Marnix van St-Aldegonde, is verschenen, waarmee de reeks compleet is: Rudolf De Smet, ed., iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave. Pars V (1585-1598) (Wetteren: Universa Pers – Brussel, University Press, 2017).

Daarnaast is er een website waar alle gegevens (kadering van dit vijfde volume, de inhoud, de editiemethode, de bestelmodus etc.) beschikbaar zijn: https://www.marnixiepistulae.com.

Post Navigation