Piter van Tuinen, Salus iuventutis suprema Lex: Het Welvaren der Jeugd de hoogste Wet: De Friese Latijnse scholen 1588-1699 (Harlingen: Piter van Tuinen, 2020). 330 pp. € 35,-

Onlangs is dit overzichtswerk van de Latijnse scholen in Friesland verschenen van de hand van Piter van Tuinen. In dit werkelijk prachtig in eigen beheer uitgegeven werk geeft Van Tuinen eerst een studie naar de twaalf Friese Latijnse scholen in het algemeen, de stadscultuur, het bestuur van de scholen, het personeel en hun omvang. Vervolgens komen de doelstellingen van het onderwijs aan de orde aan de hand van de opvattingen van Joannes Fungerus, Edo Neuhusius, Reinerus Neuhusius en Johannes Hilarides (met als thema’s achtereenvolgens imitatio, vocatio, eloquentia en translatio). In het volgende Caput komen de inhoud, methode en regelgeving van het onderwijs ter sprake. In Caput IV worden de afzonderlijke scholen besproken en in Caput V de verschillende rectoren en conrectoren. In hoofdstuk 6 worden primaire bronnen gegeven – de Latijnse in vertaling. Het boek geeft veel informatie over de Latijnse scholen in Friesland, maar stijgt daar vaak bovenuit: de informatie draagt bij aan onze kennis van de Latijnse scholen en hun onderwijs in het algemeen. Een kort signalement als dit doet uiteraard geen recht aan de rijkdom van dit prachtige boek, dat te bestellen is door een mail te sturen aan p.van.tuinen@hetnet.nl.

JB

Post Navigation