Op 12 december 2014 wordt in de Fryske Akademy in Leeuwarden een bloemlezing gepresenteerd met 28 brieven uit de omvangrijke correspondentie van de Harlinger en Alkmaarse schoolrector Reinerus Neuhusius, in een editie van Sybren Sybrandy en Piter van Tuinen. De overhandiging van het eerste exemplaar aan Willem Frijhoff wordt omlijst met vier lezingen over de humaniora, door de auteurs en door Hans Bots en Djoeke van Netten. Zie voor meer informatie:  Filologekongres_Symposium_Neuhusius

Zie ook de tekst van het vlammende betoog dat Wiebe Bergsma bij deze gelegenheid afstak: Bergsma, Openingstoespraak

Post Navigation