In de serie Drama and Theatre in Early Modern Europe verscheen alweer het vierde deel. Nienke Tjoelker presenteert hierin een achttiende-eeuwse Jezuïtische toneelpoëtica van Andreas Friz, Epistola de tragoediis (ca. 1741-1744). Tjoelker heeft aan de uitgave met vertaling van deze brief een brede inleiding over het  achttiende-eeuwseJezuïetentoneel en -poëtica en de auteur Friz toegevoegd. Een appendix bevat een bijzonder onderdeel van het manuscript waarin ook de Epistola de tragoediis is opgenomen: delen uit Friz’ analyse van de Franse tragedies van Jean Racine. 

Nienke Tjoelker, Andreas Friz’s Letter on Tragedies (ca. 1741-1744): An Eighteenth-Century Jesuit Contribution to Theatre Poetics (Leiden: Brill, 2014).

Voor meer informatie, zie hier.

 

Post Navigation