Wij hebben de eer u uit te nodigen voor een bijzondere middag ter gelegenheid van het verschijnen van

Experiencing Exile: Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680–1700

door David van der Linden

op vrijdag 6 maart 2015

in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden

Witte Singel 27, Leiden

Kurt De Belder, bibliothecaris van de Universiteit Leiden
Henk Jan de Jonge, voorzitter van de Commission de l’histoire
et de la bibliothèque des Églises wallonnes

Voor het programma en voor de (verplichte) aanmelding zie Uitnodiging Hugenoten in de Republiek_6 maart

 

Post Navigation