Bij Oxford University Press is de monografie verschenen die Jan Machielsen schreef over de demonoloog Martinus Delrius (1551-1608). In deze grondige en prachtig geschreven studie logenstraft Machielsen o.m. Scaligers kenschetsing van de Disquisitiones Magicae van deze ‘homo larvatus’  als ‘stercoreae’. Delrio’s tractaat over hekserij heeft een diepgaande invloed gehad.

Martin Delrio

Scholarship and Demonology in the Counter-Reformation (Oxford: OUP, 2015).

Jan Machielsen

 

Voor meer informatie, zie hier.

Post Navigation