Conferentie “The Marginalization of Astrology in early modern science”

Op 19-20 maart vindt in Utrecht, onder auspiciën van het Descartes Centre en het Center for the History of Philosophy of Science van de Radboud Universiteit Nijmegen, een internationaal symposium plaats over de marginalisering van de astrologie in de vroegmoderne tijd.

Eeuwenlang had de astrologie een gevestigde en gerespecteerde plaats binnen het geheel van het wetenschappelijk denken. Zij werd beoefend in een breed geografisch en cultureel spectrum. In de moderne westerse wereld echter heeft de astrologie haar wetenschappelijke status verloren. Zij is weliswaar niet verdwenen, maar toch verbannen naar de marges van het culturele leven en geen onderdeel meer van serieuze kennis. In de geschiedenis van het wetenschappelijke denken is dit een verschuiving van majeure betekenis. De belangrijkste stap in dit proces van ‘marginalisering’ lijkt te zijn gezet in de zeventiende eeuw. De marginalisering van de astrologie moet dan ook als een centraal element (en niet enkel als een gevolg) van de zogenaamde ‘wetenschappelijke revolutie’ van de zeventiende eeuw worden beschouwd.

De oorzaken van deze ontwikkeling zijn verre van duidelijk. Zelfs de vraag hoe deze ontwikkeling precies verliep, dat wil zeggen, wanneer, waar en bij wie de astrologie precies haar gezag kwijt raakte, is slechts gebrekkig in kaart gebracht. Het symposium brengt specialisten uit verschillende vakgebieden bij elkaar om deze intrigerende kwestie nader te bespreken.

De locatie is in het centrum van Utrecht (wordt bekendgemaakt aan deelnemers).

Aanmelden

Er is plaats voor een beperkte groep deelnemers, die door de organisatoren worden geselecteerd. Heeft u interesse, neem dan contact op met Rienk Vermij (History of Science, University of  Oklahoma: rienk.vermij@ou.edu) of met Hiro Hirai (Departement Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen: hhirai2@gmail.com). U krijgt bericht of u kunt deelnemen.

Zie het programma van het congres.

Post Navigation