Op zondag 25 oktober overleed Lisa Jardine op 71-jarige leeftijd.

Voor Neo-Latijn was haar betekenis immens. Ze heeft zich gedurende haar buitengewoon veelzijdige carrière intensief bezig gehouden met de familie Huygens en met de intellectuele betrekkingen tussen Engeland en de Nederlandse Republiek.

Het Centre for Early Lives and Letters dat Jardine oprichtte (aanvankelijk aan Queen Mary’s in Londen, maar later overgegaan naar University College London) faciliteert een levendige bestudering van de epistolaire cultuur van de vroegmoderne tijd. Van Jardine ging bovendien een grote inspiratie uit voor het bestuderen van de receptie van boeken door individuele lezers – een onderwerp dat ze samen met Anthony Grafton op de kaart zette in hun baanbrekende artikel over ‘How Gabriel Harvey read his Livy’. Op de annual meeting van de RSA in Berlijn, in maart 2015, spraken zij beiden nog over wat dat artikel allemaal heeft losgemaakt, de afgelopen kwart eeuw.

Jardine’s laatste boek, Temptations in the Archives. Essays in Golden Age Dutch Culture, dat in mei 2015 verscheen, is vrij downloadbaar:

http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/temptation-in-the-archives

Tijdens de ronde tafel discussie over Constantijn Huygens, op de Neolatinistendag op vrijdag 30 oktober, zullen we stilstaan bij Jardine’s bijdragen tot de studie van Huygens.

Onze gedachten gaan uit naar haar directe familie en haar talloze vrienden en collega’s.

 

Post Navigation