‘Co-ordinating the Two Books in Early Modern Catholic Europe’

Een congres over bijbelstudie en natuurstudie in vroegmodern katholiek Europa.

22-23 november 2018, Universiteit Gent

Georganiseerd door Steven Vanden Broecke en Jetze Touber.

Meer informatie over aanmelding en het programma volgen.

Post Navigation