Over ons

Het Neolatinistenverband staat onder leiding van Susanna de Beer, Jan Bloemendal, Robin Buning en Martje de Vries. Het is geen vereniging of stichting, en het lidmaatschap is kosteloos. Het verband telt ongeveer 175 leden, overwegend uit Nederland en Vlaanderen. De website van het verband en de nieuwsberichten staan onder redactie van Robin Buning.

Korte geschiedenis

Het Nederlands Neolatinistenverband werd in 1989 opgericht op initiatief van Chris Heesakkers, niet lang na diens aanstelling als bijzonder hoogleraar Neolatijn aan de Universiteit Leiden. Het doel was ‘de informatieuitwisseling tussen de Nederlandse Neolatinisten te bevorderen’. Sinds die tijd organiseren we jaarlijks een studiedag (met lezingen door leden en niet-leden). Daarbij werd nauw samengewerkt met het in 1995 opgerichte Orbis Neolatinus. Vlaamse Vereniging voor de studie van Humanisme en Neolatijn. Ook verscheen er tot en met 2012 ieder jaar een nieuwsbrief, waarin samenvattingen van de lezingen werden gepubliceerd en steeds vaker uitgewerkte artikelen op basis van die lezingen. Zo groeide de Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband uit tot een jaarboekje, waarin naast drie of vier artikelen ook nieuwsberichten werden opgenomen, zoals aanstellingen en promoties, aankondigingen en verslagen van congressen en lezingen, en oproepen. Ook werd jaarlijks in de rubriek ‘Signalementen’ geïnventariseerd wat de leden van het verband hadden gepubliceerd, en wat er was verschenen over Neolatijn in de Nederlanden. Omdat de samenwerking met de Vlaamse Neolatinisten steeds intensiever werd, heet het Nederlands Neolatinistenverband tegenwoordig eenvoudigweg Neolatinistenverband.

Hoewel de inhoud en het uiterlijk van de Nieuwsbrief steeds meer geformaliseerd werd, heeft het blad altijd een enigszins informeel karakter gekend. Gezien de toename van publicatiemogelijkheden, het belang dat gehecht wordt aan internationale peer-reviewed publicaties, en de nieuwe trend om niet alles meer op papier te laten verschijnen, is in 2013 besloten te stoppen met het publiceren van artikelen in de Nieuwsbrief, en de rubriek mededelingen definitief te vervangen door veel actuelere elektronische nieuwsberichten op Neolatijn. De signalementen zullen doorlopend verschijnen op deze site, waarop ook alle in het verleden gedrukte Nieuwsbrieven digitaal zijn ontsloten en vrij toegankelijk zijn.