Mailinglijst

Minstens eenmaal per maand verstuurt Neolatijn een digitale nieuwsbrief. Als u deze wilt ontvangen, kunt u zich hier aanmelden. Een abonnement is kosteloos.

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht uw expliciete toestemming te vragen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom vragen wij u om door middel van het selectievakje op het aanmeldformulier toestemming te geven voor het bewaren van uw naam en e-mailadres. Zie ook het privacybeleid van het Neolatinistenverband hieronder.

Privacybeleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet zijn beleid openbaar maken over hoe met die gegevens wordt omgegaan:

 1. Het Neolatinistenverband verzamelt van zijn leden/de abonnees op de digitale nieuwsbrief de volgende gegevens:
  – Naam
  – E-mailadres
 2. Deze lidmaatschaps-/abonneegegevens worden verzameld om de leden/abonnees op de digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten op grond van de expliciete toestemming van deze leden/abonnees. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het per e-mail toezenden van de digitale nieuwsbrief.
 3. Deze gegevens zijn alleen in te zien door het bestuur van het Neolatinistenverband. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na individuele en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 4. De gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde online omgeving (Gmail, Google Drive en Mailchimp) waar alleen het bestuur toegang toe heeft.
 5. Bij een mogelijk datalek (bijvoorbeeld een gehackte computer) zal het bestuur hiervan direct melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. De bewaartermijn van de lidmaatschaps-/abonneegegevens is tot opzegging van het lidmaatschap/abonnement. Bij opzegging van het lidmaatschap/abonnement worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.
 7. Alle leden/abonnees kunnen inzage krijgen in de gegevens die het Neolatinistenverband van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek gewijzigd of verwijderd worden.
 8. Alle leden/abonnees zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap/de digitale nieuwsbrief akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van het Neolatinistenverband. Hiervoor dienen zij op het aanmeldformulier expliciet toestemming te geven voor het vastleggen van de gegevens. Aan alle bestaande leden/abonnees is voor ingang van de AVG expliciet om deze toestemming gevraagd via de digitale nieuwsbrief (e-mail).