Los principios de retórica de Aftonio con annnotaciones de Juan de Mal Lara. Introducción, edición, traducción y notas: Maria Dolores García de Paso Carrasco, Trinidad Arcos Pereira, Maria Elisa Cuyás de Torres, Gregorio Rodríguez Herrera (Madrid, 2021).

ISBN: 978-84-7882-876-0

De In Aphtonii Progymnasmata Scholia is geen handboek om rhetorica te onderwijzen, maar is bedoeld om onderdeel te zijn van een compleet curriculum dat begint met grammatica, gevolgd door syntaxis en dat eindigt met de Scholia, die de eerste stap vormen in de bovenbouwstudies. Anders dan andere handboeken, zoals dat van Lorich, zijn de Scholia van Mal Lara niet bedoeld voor de leraren, maar voor de leerlingen, en wil het de leerlingen zowel in het Latijn, als in de volkstaal scholen. Het doel ervan is dus de jeugd een gids te verschaffen om zowel Latijn als Spaans goed te leren spreken en schrijven, en een verdieping te bieden van de studie die is begonnen met de beginselen van de grammatica. 

Arcos Pereira, Trinidad (ed.), Retórica e ideología en las aulas del Humanismo: los progymnasmata, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2021

ISBN: 978-84-17696-42.9

De inleiding van de Trinidad Arcos Pereira wordt gevolgd door acht artikelen van moderne Spaanse onderzoekers over retoricahandboeken en retorica-onderwijs in het Spanje van de 16e en 17e eeuw. 

Wil Heesakkers

Onlangs is een nieuwe reeks Neolatijnse publicaties van start gegaan: Lysa Neo-Latin Texts (LYNX). De reeks wordt uitgegeven door LYSA Publishers en wil Neo-Latijnse teksten vanaf de 15e eeuw uitgeven, geannoteerd en met Engelse vertaling. De hoofdredacteur van de reeks is Jeroen De Keyser en de adviesraad bestaat uit Paul Botley, Noreen Humble en Keith Sidwell. Vragen of potentiële inzendingen kunnen worden gericht aan Jeroen De Keyser (jeroen@lysapublishers.com). Voor meer informatie en om u te abonneren op de nieuwsbrief kunt u terecht op: lysapublishers.com.

Onlangs verscheen bij Brill de bundel Memory and Identity in the Learned World: Community Formation in the Early Modern World of Learning and Science, onder redactie van Koen Scholten (Universiteit Utrecht), Dirk van Miert (Huygens ING en Universiteit Utrecht) en Karl A.E. Enenkel (Universität Münster). De bijdragen in het boek werpen nieuw licht op gemeenschapsvorming, identiteitsvorming en herinneringsculturen in de vroegmoderne geleerde en wetenschappelijk wereld. Het boek is open access toegankelijk via de website van Brill: https://doi.org/10.1163/9789004507159.

Onlangs is Chris Joby’s nieuwe boek John Cruso of Norwich and Anglo-Dutch Literary Identity in the Seventeenth Century (Cambridge: D.S. Brewer, 2022) verschenen. Cruso was een Engelse auteur van Vlaamse afkomst die in het Engels en het Nederlands dichtte. Hij schreef veel Nederlandse epigrammata of puntdichten, die hun inspiratie van de verzen van neolatijnse dichters zoals Sir Thomas More, Theodore Beza en John Owen nemen. Het boek verkent de relatie tussen deze verzen en die van Cruso en hoe Cruso de verzen van deze dichters vernederlandste of in het Nederlands verkleedde. Zie voor meer informatie: https://boydellandbrewer.com/9781843846147/john-cruso-of-norwich-and-anglo-dutch-literary-identity-in-the-seventeenth-century.

John Cruso of Norwich and Anglo-Dutch Literary Identity in the Seventeenth Century

Willem Stoppelenburg, Erasmus: Een humanistisch oratorium. Libretto-tekstboek (Peize: Ter Verpoozing, 2020)

Erasmus blijft mensen inspireren. Bij zijn afscheid van de Tweede Kamer stelde SP-kamerlid Ronald van Raak diens ideeën ten voorbeeld aan zijn oud-collega’s. De componist Willem Stoppelenburg maakte zelfs een heel oratorium over de grote humanist voor sopraan, alt, tenor, bas, koor en orkest. Daarvoor koos hij teksten in de talen van de landen waar Erasmus gewoond en gewerkt heeft, en in het Latijn, de taal waarin de humanist schreef. Zo komen Vondel, Coleridge, Crul, Haasse, Huizinga, Zweig, Shakespeare, Luther en Verweij voorbij, en Erasmus zelf, met zijn Adagia, zijn Colloquia, zijn Querela Pacis, en het gedicht Querula doloris. De teksten zijn zorgvuldig gekozen en op de thema’s ‘Betekenis’, ‘Vertrek en op levensreis’, ‘Succes via publicaties’, ‘Tegen oorlog’, ‘Twee hoofdrolspelers’ en ‘Het einde en het vervolg’ gegroepeerd. Vooral het deel ‘Tegen oorlog’ las ik met heel actuele ogen. Stoppelenburg schreef het werk, zoals hij zelf schrijft, vanuit zijn eigen vrijzinnig Nederlands-Hervormde achtergrond die aansluit bij Erasmiaanse denkbeelden, en vanuit het besef dat Erasmus’ denkbeelden van betekenis zijn voor de huidige tijd. Hij heeft zelf het werk in augustus 2021 gedirigeerd in zijn woonplaats Meppel. Het werk is te beluisteren op youtube: ERASMUS, oratorium. Willem Stoppelenburg. Het is een mooi voorbeeld van moderne receptie van Erasmus in de klassieke muziek.

Wie een exemplaar van het mooi uitgegeven libretto wil bemachtigen, kan zich tot de componist wenden: stoburg43@cs.com​.

Musae Belgicae. Latijnse poëzie uit de Nederlanden, 1477-2004.

Tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 10 juni-15 augustus 2022.

T.g.v. het congres van de IANLS (International Association for Neo-Latin Studies) in augustus 2022 te Leuven (50 jaar na het eerste congres Leuven 1971) en van de publicatie van het Repertorium van de gedrukte Neolatijnse poëzie uit de Nederlanden van Marcus de Schepper (2023), organiseert KULeuven Bibliotheken een tentoonstelling over vijf eeuwen Latijnse poëzie uit de Nederlanden (van Atrecht tot Zwolle, van de Noordzee tot de Rijn).

Met de herontdekking van de Klassieke Oudheid in de Europese Renaissance neemt de Latijnse literatuur in Europa een nieuwe wending. Middeleeuwse vormen (kerkelijke hymnen, studentenpoëzie) worden vervangen door nieuwe creaties in genres en stijlen van de antieke literatuur (poëzie, proza, toneel). Het Latijn, al eeuwen de universele taal van kerk (Rome) en staat (diplomatie en recht) en van de geleerde wereld (universiteiten) kende een internationale bloei, al dan niet in concurrentie met de volkstalen (Nederlands en Frans).

De Nederlanden speelden hierin, door hun ligging en door de sterk ontwikkelde artistieke cultuur in economisch welvarende steden en regio’s langs drie grote rivieren (Schelde, Maas, Rijn), een belangrijke rol. Lange tijd was het Latijn dé cultuurtaal, zeker van de elites (kerk en staat). Tienduizenden gedichten en lange(re) literaire werken werden geschreven en gedrukt, in ruim negenduizend afzonderlijke drukken en een veelvoud van liminaire verzen in talloze (ook niet-literaire) boeken en in drukken met teksten in de volkstalen. Hoogtepunten zijn er in de lyrische poëzie (Janus Secundus’ Basia), de emblematiek (Herman Hugo’s Pia desideria) en het schooltoneel (Cornelius Crocus, Gulielmus Gnapheus, Georgius Macropedius, Cornelius Schonaeus). Het Latijn was de onderwijstaal van de mannelijke elite: thuis, in de Latijnse en Illustere Scholen (in de Republiek) en de gymnasia van Augustijnen, Jezuïeten en Oratorianen (in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden), in de universiteiten (eerst Leuven, daarna ook in Dowaai, Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht, Harderwijk). De enige vrouwelijke auteurs, Johanna Ottonia en Anna Maria van Schurman zijn beiden aanwezig met hun verzamelbundels.

De boeken worden thematisch gepresenteerd: beginnend humanisme, regio’s en steden, bijbel en heiligenlevens, religie en kerken, scholen en universiteiten, wetenschappen, vorsten en overheden, Opstand in de Nederlanden, literatuur in al haar (vers)vormen (inclusief toneel), unica en curiosa, vertalingen of bewerkingen van volkstalige teksten (Uilenspiegel, Gezelle). Aan bod komen auteurs geboren in de Nederlanden of daar actief (tijdens de Opstand, of aan de universiteiten), maar ook elders (in de Iberische wereld, in Pisa en Rome, aan het keizerlijk hof in Wenen, in het gevolg van Gustav Adolf van Zweden).

Musae Belgicae toont drukwerken (van omvangrijke en kleine bundels tot eenbladdrukken), efemera, bijzondere boeken (unica, boekbanden, dedicatie-exemplaren) en een galerij met gegraveerde portretten van Neolatijnse dichters uit de Nederlanden. Met werken uit de Bibliotheca Schepperiana Mechliniensis (privéverzameling) en uit KULeuven Bibliotheken (Bijzondere Collecties en Maurits Sabbebibliotheek), aangevuld met bruiklenen uit binnen- en buitenlandse bibliotheken, wordt de veelzijdigheid van de Latijnse poëzie uit de Nederlanden voor het eerst aan een ruimer publiek van boekenliefhebbers en bezoekers met belangstelling voor literatuur, cultuur en geschiedenis, gepresenteerd. Voor meer informatie zie: https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/musae-belgicae.

Deelnemers aan het IANLS-congres ontvangen een exemplaar van de begeleidende publicatie (een dubbelnummer van Ex Officina, het tijdschrift van Bijzondere Collecties KU Leuven Bibliotheken).

Forthcoming Series: Sources in Early Poetics

General Editors: Vladimir Brljak, Durham University, and Micha Lazarus, Warburg Institute

Sources in Early Poetics publishes primary sources in literary criticism from Greco-Roman antiquity to the Enlightenment. Cutting across established period and disciplinary divides, the series emphasizes both the essential continuity and the inventive range of over two millennia of criticism in the West and its neighbouring traditions. From the Levant to the Americas, from Greek and Latin to Arabic, Hebrew, and the rising vernaculars, Sources in Early Poetics provides a forum for new materials and perspectives in the long, cosmopolitan history of literary thought.

The series publishes editions of single works as well as collections of shorter texts by one or more authors, with facing-page English translations provided for all non-English texts. We also publish English translations of works available in adequate editions elsewhere, but unavailable in authoritative and accessible English renderings. Special attention is given to unpublished, unedited, and untranslated sources, especially those remaining in manuscript.

The series has its origin in Poetics before Modernity, an international project founded by the General Editors in 2016. In addition to sponsoring Sources in Early Poetics and other publications, the project also organizes events and collaborates with affiliated institutions, and is backed by an extensive Advisory Board, featuring some of the most distinguished scholars in the field.

Authors are cordially invited to submit proposals and/or full manuscripts to the General Editors, Dr Vladimir Brljak and Dr Micha Lazarus, or the Publisher at Brill, Dr Kate Hammond. For further details, please refer to the Guidelines for Contributors and the Proposal Form.

ISSN: 2772-9079

Editorial Board

 • Baukje van den Berg, Central European University
 • Elsa Bouchard, University of Montreal
 • Bryan Brazeau, University of Warwick
 • Andrew Kraebel, Trinity University

Advisory Board

 • Gavin Alexander, University of Cambridge
 • Jan Bloemendal, Huygens Institute
 • Rita Copeland, University of Pennsylvania
 • Anders Cullhed, Stockholm University
 • Pierre Destrée, Université catholique de Louvain
 • Kathy Eden, Columbia University
 • Roland Greene, Stanford University
 • Beatrice Gründler, Freie Universität Berlin
 • Stephen Halliwell, University of St Andrews
 • Lara Harb, Princeton University
 • Philip Hardie, University of Cambridge
 • Bernhard Huss, Freie Universität Berlin
 • Ian Johnson, University of St Andrews
 • Casper de Jonge, Universiteit Leiden
 • Pauline LeVen, Yale University
 • Martin McLaughlin, University of Oxford
 • Alastair Minnis, Yale University
 • Glenn W. Most, University of Chicago / Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
 • Stratis Papaioannou, University of Crete
 • Aglae Pizzone, University of Southern Denmark
 • Filippomaria Pontani, Ca’ Foscari University of Venice
 • James Porter, University of California, Berkeley
 • Panagiotis Roilos, Harvard University
 • Elizabeth Scott-Baumann, King’s College London
 • Peter T. Struck, University of Pennsylvania
 • María José Vega Ramos, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Zhang Longxi, City University of Hong Kong
 • Jan Ziolkowski, Harvard University

To register for the launch: https://www.eventbrite.com/e/sources-in-early-poetics-launch-and-roundtable-tickets-247177995037.

Also see: https://brill.com/page/sep.

In 2022 wordt een mijlpaal in het onderzoek naar leven en werk van Constantijn Huygens gevierd: de voltooiing van de online database met zijn uitvoerige correspondentie.

Vanwege de voltooiing van de database zal er in 2022 het hele jaar uitgebreid aandacht zijn voor Constantijn Huygens. Zo is op 2 april een bloemlezing met de titel Constantijn Huygens. Een leven in brieven verschenen met 38 door experts hertaalde brieven. Zie ook: inkijkexemplaar.

Van 6 april t/m 3 juli is op zijn buitenplaats Hofwijck te Voorburg de tentoonstelling Constantijn Huygens, Geuren en Beelden te zien, met aandacht voor primeurs en nieuwe perspectieven in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en De Jonge Akademie.

Van 31 augustus t/m 4 december 2022 zal op Hofwijck en in museum Swaensteyn de tentoonstelling Constantijn Huygens, Een leven in brieven plaatsvinden, waarbij originele brieven uit het leven van Constantijn te bezichtigen zijn. Iedere brief zal in de tentoonstelling steeds worden gepresenteerd in combinatie met een of meer kunstwerken die verband houden met die brief.

Post Navigation