De Romeinse staatsman en redenaar Cicero verliest in 45 voor Christus zijn dochter Tullia, nog maar 32 jaar oud. Hij is er kapot van en besluit een troostgeschrift voor zichzelf te schrijven. Het werkt. Aan de hand van allerlei stoïcijnse inzichten weet hij zichzelf te troosten. Zo overtuigt hij zichzelf dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort, en dat andere mensen, die hetzelfde overkwam, ook weer opkrabbelden door veerkracht en doorzettingsvermogen te tonen. Cicero’s Consolatio ging verloren in de oudheid. In de renaissance is het troostgeschrift gereconstrueerd op basis van de weinige overgeleverde originele fragmenten en opmerkingen van Cicero zelf over dit werk. Deze reconstructie treft u in dit boek in een Nederlandse vertaling van Jan Bloemendal, die tevens de inleiding verzorgde.

U bent van harte uitgenodigd voor de presentatie van deze vertaling op dinsdag 3 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur (vanaf 15.00 uur inloop met koffie/thee), in het Huygens Instituut, in de kantine van het Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam.

Jan Bloemendal zal het eerste exemplaar aanbieden aan dr. Dirk van Miert, directeur van het Huygens Instituut. Sprekers zijn dr. David Rijser, ds. Els van der Wal en, onder voorbehoud, rabbijn Awraham Soetendorp. Na afloop is er een borrel en bestaat de mogelijkheid het boek aan te schaffen.
U ben van harte welkom. Deelname is gratis, wel graag aanmelden op de site van uitgeverij Noordboek: https://noordboek.nl/evenement/boekpresentatie-troost-bij-rouw/, uiterlijk 29 september. In verband met de zaalgrootte geldt een maximum aantal bezoekers van 40.

Pseudo-Cicero, Troost bij rouw: hoe verzacht je je verdriet. Een filosofisch zelfhulpboek bij rouwverwerking on de dood van een kind | ISBN 978 94 6471 095 3 | Paperback | 112 pagina’s | verkoopprijs € 17,90

POGGIO BRACCIOLINI
Eulogies. Six Laments for Dead Friends
Edited & translated by Jeroen De Keyser & Hester Schadee

DOI: https://doi.org/10.54179/2302

Poggio Bracciolini (1380-1459) was a pioneer of Quattrocento humanism. He rediscovered many manuscripts of lost Latin classics in libraries north of the Alps, yet spent most of his career as apostolic secretary at the Curia, before returning to Florence as chancellor. His numerous writings document the growth and concerns of the humanist movement and provide an extremely valuable insider perspective on the political and ecclesiastical affairs of his day.
Poggio was present at the Church Council of Constance, where in 1417 he delivered a funeral oration for Cardinal Francesco Zabarella. Later in his life, Poggio revisited the genre to write fictitious orations eulogising five of his close friends. The numerous extant manuscripts of these texts demonstrate the enduring appeal of Poggio’s obituary rhetoric, which contributed much to the codification of the genre.
The eulogies set forth the characters and careers of six luminaries of the early Quattrocento. Three are intimately connected with the humanist movement in Florence: the scholar and chancellor Leonardo Bruni, the reclusive intellectual arbiter Niccolò Niccoli, and Lorenzo de’ Medici the Elder, the right hand of his brother Cosimo, who established the Medici hegemony. The other two lamented friends, Cardinals Niccolò Albergati and Giuliano Cesarini, represent, just like Zabarella, Poggio’s ideals for Church leadership.

A preview can be downloaded here.

SAM URLINGS
Coluccio Salutati and Augustine’s City of God.
Illuminating Intertextual Encounters in Florence at the Dawn of the Renaissance

DOI: https://doi.org/10.54179/2301

In late-Trecento Florence, the cradle of the Italian Renaissance, humanist and chancellor Coluccio Salutati found himself face to face with the “holy spirit” that was, to him, the influence of Augustine’s towering City of God – the Church Father’s masterly synthesis of late antique secular and religious thinking.
Through an analysis of contextual elements and a close reading of Salutati’s major literary works, Sam Urlings brings to light the unexplored yet profoundly significant intertextual encounter that shaped Florentine thinking on the culpability of Lucretia, the active and contemplative life, divine foreknowledge, the nature of government, and the theological power of poetry. In doing so, Coluccio Salutati and Augustine’s City of God challenges previously held assumptions regarding Renaissance “Augustinianism” on the one hand, and the chancellor’s civically-engaged thinking on the other, proposing a new, synthetic vision that allows for Salutati to illuminate and defend his faith while engaging intensely with the pressing political issues of his time.

A preview can be downloaded here.

Klaas Potjewijd, Ons zot gedrag in stappen. Toelichting op ‘Lof der Zotheid’ van Erasmus (Rotterdam: Mijnmanagementboek, 2022).

Erasmus’ Lof der Zotheid blijft, na vierhonderd jaar, nog intrigeren, en er blijven nog vragen over. Klaas Potjewijd wijdde er al diverse publicaties aan: Zó ontstond de Lof der Zotheid van Erasmus van Rotterdam. Een wordingsgeschiedenis (2009); Erasmus and his Praise of Folly (2017) en nu Ons zot gedrag in stappen. Potjewijd gaat uit van een ontstaan van het werk in fasen. In Ons zot gedrag in stappen wordt dat heel schematisch weergegeven op pp. 15 en 16, waar twee maal de drie fasen worden aangegeven, eerst als structuurplan, dan als stappenplan. Potjewijds argumenten voor deze indeling in fasen staan verspreid over het boek (pp. 37-40, 59, 81-82), en maken een dergelijk gefaseerd schrijfproces aannemelijk. Het grote lettertype van deze uitgave is bedoeld om de tekst goed toegankelijk te maken, wat is gelukt.

JB

Onlangs is in Open Access van de hand van Raf van Rooy New Ancient Greek in a Neo-Latin World: The Restoration of Classical Bilingualism in the Early Modern Low Countries and Beyond (Leiden: Brill, 2023) verschenen: https://brill.com/display/title/65004.

Did you know that many reputed Neo-Latin authors like Erasmus of Rotterdam also wrote in forms of Ancient Greek? Erasmus used this New Ancient Greek language to celebrate a royal return from Spain to Brussels, to honor deceded friends like Johann Froben, to pray while on a pilgrimage, and to promote a new Aristotle edition. But classical bilingualism was not the prerogative of a happy few Renaissance luminaries: less well-known humanists, too, activated their classical bilingual competence to impress patrons; nuance their ideas and feelings; manage information by encoding gossip and private matters in Greek; and adorn books and art with poems in the two languagges, and so on. As reader, you discover promising research perspectives to bridge the gap between the long-standing discipline of Neo-Latin studies and the young field of New Ancient Greek studies.

Onlangs is een metrische vertaling van een paasdrama van Hugo de Groot door Arthur Eijffinger verschenen: Een lijdensdrama door Hugo de Groot. De Belijdenis van een Paaskind (Amsterdam: Boom Juridisch, 2023).

Hugo de Groot werd geboren op 10 april 1583, eerste Paasdag.  Arthur Eyffinger, die diens Christus patiens (Het lijden van Christus) inleidde, uitgaf en vertaalde,  maakt hier zelfs in de titel een toespeling op. In zijn inleiding behandelt hij respectievelijk de Groots geloof (‘Een diepgelovend [=diepgelovig, JB] Paaskind’), De Groots erfenis, de literaire theorie, De Groots opvatting van het dichterschap, het Twaalfjarig Bestand en de implicaties voor Hugo de Groot zelf, de latere jaren, de Christus patiens zelf. Eyffinger heeft een uitstekende tekst bezorgd, en een prachtige Nederlandse vertaling.

Hugo de Groot (1583-1645) schreef in zijn leven drie (Neo-) Latijnse drama’s op bijbels thema. Het eerste handelde over de Zondeval (Adamus Exul, 1601); het tweede betrof een Lijdensdrama (Christus Patiens, 1608); het derde beschreef de rol van Jozef in Egypte (Sophompaneas, 1635). In navolging van zijn voorbeeld, de Romeinse moraalfilosoof en dramaturg Seneca (c. 3 v. Chr. – 65 n. Chr.) stelde De Groot in zijn drama’s ethische en actuele sociaal-politieke vraagstukken aan de orde. In het scheppings-drama sprak hij zich uit over zaken van Predestinatie. In het Jozef-drama tekende hij de ideale regent. Het hier uitgegeven drama schreef De Groot in de dagen van zijn bemoeienis met de onderhandelingen die leidden tot het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).

In deze uitgave worden de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling naast elkaar en in hetzelfde volume en metrum gepresenteerd.

Voor meer informatie en om het boek te bestellen zie: https://www.boom.nl/zoeken/100-14206_Een-lijdensdrama-door-Hugo-de-Groot.

JB

Now available in the ‘Bibliotheca Latinitatis Novae’ series

Hugo Grotius, Annals of the War in the Low Countries
Edition, Translation, and Introduction
Jan Waszink (ed.)

The Annals of the War in the Low Countries is one of Hugo Grotius’ lesser-known works. Grotius expresses a contrarian view of the early revolt, which he presents not as a united battle for the true faith and the ancient liberties of the land but as a protracted and painful struggle, not only with the great power of Spain, but also with discord, selfishness and religious fanaticism among the Dutch. To convey this complex and controversial vision of the foundational years of the Dutch Republic, Grotius chose the worldview and the prose style of the Roman historian Cornelius Tacitus as his model. His commissioners, however – the States of Holland – did not publish the work when it was finished in 1612; it appeared in print posthumously in 1657.

This is the first edition of Grotius’ then-influential and well-known Annals of the Dutch Revolt since its initial publication. It presents a critical edition of the Latin text, a fresh modern English translation, and an introduction which covers all aspects of the work, from its conception to its modern reception, underlining the importance of reason of state for Grotius’ thought in general.

hardback, € 120,00 / £109.00, ISBN 9789462703513, 17 x 24 cm, 456 p., e-book available

Post Navigation