Op vrijdag 18 september om 19.00 uur Nederlandse tijd zal Richard Calis zijn proefschrift Martin Crusius (1526-1607) and the Discovery of Ottoman Greece verdedigen aan Princeton University (13.00 uur lokale tijd). Dit publieke mondelinge examen zal ongeveer twee uur duren. Klik hier voor een samenvatting en de link naar de Zoom-meeting.

Op vrijdag 27 september om 13.30 uur verdedigt Ide François aan de KU Leuven haar proefschrift dat een kritische editie en studie van Francesco Filelfo’s Consolatio ad Iacobum Antonium Marcellum de obitu Valerii filii omvat. Gelieve op te geven voor 13 september via ide.francois@kuleuven.be.

Op donderdag 27 juni om 10.30 uur zal John Tholen zijn proefschrift Ovidian Paratexts. Guiding the reader to the Metamorphoses in the early modern Low Countries verdedigen. Iedereen is van harte uitgenodigd de ceremonie bij te wonen.

Promotor: prof. dr. Arnoud Visser

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Samenvatting: https://www.uu.nl/agenda/promotie-john-tholen-het-begeleiden-van-de-lezer-naar-de-metamorfosen-in-de-vroegmoderne-lage-landen

Op woensdag 14 december is Esther Mourits gepromoveerd op haar proefschrift over de Leidse Bibliotheca Thysiana. Hierin beschrijft ze hoe Johannes Thysius zijn collectie boeken bijeen heeft gebracht, waaruit de collectie bestaat en met welk doel die is samengesteld. Het proefschrift is verschenen in een rijk geïllustreerde handelseditie, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2016). Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Universiteit Leiden.

Op 2 december 2016 promoveert Lydia Janssen op een proefschrift over Hugo Grotius’ Historia Gotthorum, ‘Hugo Grotius, antiquarianism and the Gothic myth. A critical study of the ideological dimension and methodological foundation of the Historia Gotthorum (1655)’. Jullie zijn hartelijk uitgenodigd op de openbare verdediging die zal doorgaan op 2 december 2016, om 14u aan de faculteit letteren in Leuven, in de Justus Lipsiuszaal (08.16) van het Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven. Na afloop is er een receptie. Hier vinden jullie de officiële uitnodiging. Als jullie aanwezig zullen zijn, graag een seintje vóór 16 november 2016 via lydia.janssen@kuleuven.be.

Op dinsdag 20 september heeft Maarten Jansen met succes zijn proefschrift The Wisdom of Virgil: The Aeneid, Its Commentaries, and the Organization of Knowledge in Early Modern Scholarship verdedigd aan de Universiteit Leiden. Het omslag en de inhoudsopgave van zijn proefschrift zijn digitaal te raadplegen in het Leids Repositorium.

Op maandag 16 februari 2015 promoveert Saskia Klerk op het proefschrift Galen reconsidered. Studying drug properties and the foundations of medicine in the Dutch Republic ca. 1550-1700.

Promotor: Bert Theunissen

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Tijd: 16:15 hrs

Receptie na afloop

Abstract: Een nieuwe kijk op Galenus. De studie van de eigenschappen van medicijnen en de grondslagen van de geneeskunde in de Nederlandse Republiek ca. 1550-1700

Wat gebeurde er in de zeventiende eeuw met het werk van de Romeinse arts Galenus (130 – 200 n. Chr.)? Werd het verworpen als gevolg van de Wetenschappelijke Revolutie? Of bleef het invloedrijk?

Saskia Klerk onderzocht deze klassieke medisch-historische vragen door de bestudering van medicijnen door Nederlandse artsen nader te beschouwen. Ze toonde onder andere dat pogingen van zestiende-eeuwse artsen om de relaties tussen verschillende eigenschappen van materia medica te begrijpen binnen een Galenistisch kader, de tegenstrijdigheden in deze relaties zichtbaar maakten. Tot op zekere hoogte stelde dit heersende ideeën over materie en hun eigenschappen bloot aan kritiek.

Het kader dat in de zestiende eeuw werd ontwikkeld voor de bestudering van de eigenschappen van geneesmiddelen, bleef een rol spelen in de daarop volgende eeuw. Het feit dat dit kader gebaseerd was op het werk van Galenus was echter grotendeels irrelevant geworden.

Door hun streven naar een betrouwbare manier van genezen droegen artsen bij aan de veranderingen waar de Wetenschappelijke Revolutie om bekend staat, zoals de ontwikkeling van corpusculaire en chemische theorieën van materie, een toenemend mechanische beschouwing van oorzakelijkheid, de grotere rol van experimenten in natuuronderzoek en het succes van de microscoop als wetenschappelijk instrument.

Beste collega’s,

hierbij wil ik jullie van harte uitnodigen voor mijn promotie op 15 januari 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De verdediging van mijn proefschrift ‘Giannozzo Manetti’s New Testament: Translation Theory and Practice in Fifteenth-Century Italy’ zal plaatsvinden in de Aula van het Academiegebouw (Broerstraat 5) en begint om 16:15. Aansluitend is er een receptie in de Spiegelzaal.

Voorafgaand aan de verdediging zal ik een korte lezing geven, waarin ik op een laagdrempelige manier mijn onderzoek en bevindingen presenteer. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. U bent om 15:15 welkom in de Senaatskamer, ook in het Academiegebouw.

Met vriendelijke groet,

Annet den Haan

Voor een samenvatting van het proefschrift over Manetti’s vertaling van het Nieuwe Testament, zie hier.

Dear colleagues,

I hereby cordially invite you for my viva on 15 January 2015. The defense of my dissertation ‘Giannozzo Manetti’s New Testament: Translation Theory and Practice in Fifteenth-Century Italy’ will take place in the Aula of the Academy Building, starting at 16:15. Afterwards there will be a reception in the Spiegelzaal.

Before the defense I will give a short talk (in Dutch) on my research in the Senaatskamer, starting at 15:15.

Best wishes,

Annet den Haan

Post Navigation