Op dinsdag 20 september heeft Maarten Jansen met succes zijn proefschrift The Wisdom of Virgil: The Aeneid, Its Commentaries, and the Organization of Knowledge in Early Modern Scholarship verdedigd aan de Universiteit Leiden. Het omslag en de inhoudsopgave van zijn proefschrift zijn digitaal te raadplegen in het Leids Repositorium.

Post Navigation