Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 10 augustus Jan den Boeft, emeritus hoogleraar Latijn aan de Vrije Universiteit en emeritus hoogleraar godsdienstgeschiedenis van het Hellenisme aan de Universiteit van Utrecht, is overleden. Op het gebied van het Neolatijn heeft hij gepubliceerd over Erasmus’ geschriften over de kerkvaders. De afscheidsdienst heeft op 15 augustus plaatsgevonden.

Afgelopen vrijdag lanceerde het Utrechtse SKILLNET-project zijn crowdsourcingplatform Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters (CEMROL). Een van de doelen van het SKILLNET-project is het in kaart brengen van de intellectuele gemeenschap van de vroegmoderne periode op basis van haar voornaamste communicatiemiddel: brieven. Om netwerkanalyses te kunnen maken wil het project de zogenaamde ‘metadata’ (verzender, ontvanger, plaats van verzending, plaats van ontvangst, en datum) van zoveel mogelijk brieven verzamelen. Daarom wordt de hulp van het publiek ingeroepen om via dit crowdsourcingplatform de metadata van brieven uit gescande versies van vroegmoderne, gedrukte brievenverzamelingen over te typen. Alle hulp is welkom! Een (vooralsnog) grote meerderheid van die brieven zijn geschreven in het Latijn.

Wie interesse heeft om als vrijwilliger hieraan mee te werken kan meteen aan de slag op het CEMROL-platform. Of kijkt u eerst op de website van het SKILLNET-project voor meer informatie of mail naar skillnet@uu.nl. De promotievideo vindt u hier.

Deze week heeft de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bekendgemaakt dat het tentoonstellingsproject van Jan Papy rond het Collegium Trilingue, ‘Erasmus’ Dream’, is  bekroond met de Jaarprijs 2018 voor Wetenschapscommunicatie. Voor meer uitleg zie: www.kvab.be

Ook het wetenschapstijdschrift EOS heeft Jan op haar lijst geplaatst voor de Publieksprijs van EOS voor dit tentoonstellingsproject.

U kunt stemmen op de site van EOS voor de EOS Publieksfavoriet 2018:

https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018

Meer informatie is ook te lezen op: https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream.

In this editon of the Amsterdam Seminar Global Intellectual History, Geert Janssen (UvA) and Marc de Wilde (UvA), will respectively talk about “Vitoria, Grotius, and the Birth of the Modern Concept of Asylum” and “The Invention of the Refugee in Early Modern Europe”.

19 June 2018
16:00-18:00
Amsterdam, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, E1.01E

For more information, see here.

Latin Lexicography Summer Workshop
30 July-4 August 2018
Thesaurus linguae Latinae Institute
Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Munich

The Thesaurus linguae Latinae Institute announces its first annual Latin Lexicography Workshop, a one-week event in Munich, July 30 to August 4, 2018. We invite participation by researchers at any stage in their career whose work involves the rigorous evaluation of Latin words in any aspect, ranging from their use in specific texts or their changing significance across the entire corpus of ancient Latin. In addition to philology, relevant disciplines include conceptual and intellectual history, epigraphy, linguistics, literary and textual criticism, medieval and Renaissance studies, philosophy, and theology.

Application due: June 1
Participation fee: €70
Location: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Str. 11, 80539, Munich, Germany
Contact: workshop@thesaurus.badw.de
http://www.thesaurus.badw.de/workshop/

For more information, see: Ankündigung summerschool TLL.

Zaterdagmiddag 21 april vindt de jaarlijkse studiemiddag van de vereniging Ex Oriente Lux plaats. Dit jaar heeft die als thema ‘De Statenvertaling en het Nabije Oosten’ en is openbaar toegankelijk (er zijn wel kosten aan verbonden).

Zaterdag 21 april 2018
13.00-16.30 uur
Dordrecht, Lutherse kerk (Triniteitskapel), Vriesestraat 22

Voor het programma en opgave zie: http://www.exorientelux.nl/activiteit/de-statenvertaling-van-de-bijbel-en-het-nabije-oosten/?instance_id=173.

Op vrijdagmiddag 20 april geeft dr. Theodor Dunkelgrün (University of Cambridge) aan de VU in Amsterdam een gastcollege getiteld: ‘Matthaeus Adrianus (c. 1475 – na 1521): converso, hebraïcus van Erasmus, en de eerste docent Hebreeuws in de Nederlanden’.

Vrijdag 20 april 2018
15.30 – 17.00 uur
Hoofdgebouw Vrije Universiteit, zaal 1E-24 (PThU-zaal)

Meer informatie vindt u op: https://www.acrh.eu/events/all-events/gastcollege-theodor-dunkelgrun.

Meer More. Naar aanleiding van de 500e verjaardag van Thomas More’s Utopia zendt radiozender Klara komende week vier interviews uit, telkens van 17.00 tot 18.00 uur, waarin Pat Donnez zijn gasten ondervraagt over wat wat wij vandaag nog uit en van Utopia kunnen leren.

utopia_pat

Kijk op de website van Klara voor de onderwerpen van de vier interviews. Het eerste interview is vandaag met hoogleraar Latijn aan de KU Leuven Jan Papy en auteur David Van Reybrouck over hoe je een samenleving organiseert volgens de Utopia van Thomas More.

In oktober 2016 kunt u weer instappen in een nieuwe leeskring Neolatijn in Leiden. We komen ongeveer 1x per maand bij elkaar, op maandagavond. Er kunnen zich nog zeker 5 mensen aanmelden. We gaan een Neolatijnse Judastragedie lezen. Goede kennis van het Latijn is gewenst. Voorbereiden mag, maar hoeft niet (altijd), want het Latijn van dit toneelstuk is vrij gemakkelijk te volgen.

Thomas Naogeorgus
De Duitse toneelschrijver Thomas Naogeorgus (1508-1563) staat vooral bekend om zijn Pammachius enMercator, antikatholieke strijddrama’s die hij schreef aan het begin van de Reformatie. Zijn laatste tragedie uit 1552 is gericht tegen zijn eigen partijgenoten en heeft een wel heel opmerkelijke hoofdpersoon. Geen heilig boontje of bewonderenswaardige martelaar, maar een echte ‘bad guy’. Judas.

Waarom Judas als hoofdpersoon?
Tijdens het lezen proberen we antwoord te geven op de vraag: Waarom een toneelstuk over Judas? Is het toneelstuk alleen maar bedoeld als aanklacht tegen tijdgenoten? Zoals tegen de ‘Judas van Meissen’, een Duitse edelman die nu eens de kant van de katholieke keizer koos, dan weer de kant van zijn lutherse landgenoten. Of is het een waarschuwing aan zijn publiek: laat je niet verleiden door het grote geld om je idealen te laten varen? En kun je eigenlijk wel een tragedie schrijven over een slechterik als Judas? Want hoe kun je je als publiek nou met dit prototype van de op geld beluste verrader identificeren?

Wat te verwachten van Naogeorgus?
Op het titelblad mag dan wel ‘tragoedia’ staan, maar verwacht geen zwaar Senecaans drama. Neogeorgus’ Judasis geschreven in een eenvoudig en vloeiend Latijn dat nog het meeste op dat van Plautus en Terentius lijkt. Ook bevat het drama veel komische – bijna karikaturale – scènes waarin de draak gestoken wordt met Judas’ inhaligheid. Interessant zijn ook de ontleningen uit de 16e-eeuwse theaterpraktijk, zoals de verleidende duiveltjes en het gepersonifieerde geweten van judas: het personage Conscientia.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten of heeft u belangstelling voor deze leeskring, mailt u dan naar Verena Demoed (verena@demoedvertalingen.nl) met een cc’tje aan het NKV-bestuur Leiden (leiden@nkv.nl).

Post Navigation