Digitaliseringsproces

Bij de retro-digitalisatie bleek het technisch onmogelijk om visueel verloop te voorkomen. Telkens als dergelijk verloop is opgetreden, is hiervan melding gemaakt. Wel is de oorspronkelijke paginering consequent gehandhaafd. Hierdoor blijft het mogelijk om exacte bibliografische verwijzingen te maken naar artikelen die in de Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband gepubliceerd zijn.

Om privacyredenen is de ledenlijst, die jaarlijks werd bijgewerkt en aan het einde van de Nieuwsbrief werd afgedrukt, niet opgenomen in de voor iedereen toegankelijke, on-line digitale versie.

De artikelen en signalementen zijn middels Optical Character Recognition (OCR) doorzoekbaar gemaakt. Er kan in al deze teksten op woordniveau gezocht worden.