Nieuws

CfP: Reinventing Tacitus: The Dynamics of Reappropriation. Deadline: 10 May.

Vacature: PhD Candidate ‘Multilingual Books as Cultural Brokers in the Sixteenth Century’. Deadline 26 april.

28 juni, Groningen: Afscheidssymposium David Rijser

CfP: Classical bilingualism in the early modern languagescape. Deadline 25 April.

Verschenen: Special issues of Humanistica Lovaniensia and JOLCEL

23 and 24 May, Leuven: Ijsewijn Lecture and Laboratorium

Verschenen: digitale veilingcatalogus Scaliger (Leiden, 1609)

CfP: September 2025: International Conference on Ironic Encomia and Paradoxical Humour in the Early Modern Period. Deadline: 31 May.

18 en 19 april: Conferentie: De Dordtse Descartes? Kennis en cultuur in Dordrecht: Isaac Beeckman, 1588-1637.

Verschenen: Susanna de Beer, The Renaissance Battle for Rome.

CfP: 14-16 november: Comenius: education, anthropology & cosmology. Deadline 29 februari.

CfP: 31 oktober – 2 november: Representing Muscovites in Early Modern Textual Cultures. Deadline 1 mei.

Acta: Roma Latina, Roma Aeterna

Vacature: PhD position in Renaissance classical bilingualism (Leuven). Deadline 1st of March.

3-11 May: Spring School “Neo-Latin Literature in and about Rome”. Deadline 6th of January.

CfP: 27-28 June: 24th NeoLatina conference. Deadline 31 January.

13 december: boekpresentatie: The Latin Language and the Enlightenment

CfP: 14-20 July: Nineteenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies. Deadline: 15 May.

CfP: 23-24 May: 2nd IJsewijn Lecture & Laboratorium. Deadline: 15 December.

5 oktober: Peter Mack overleden

Vacature: PhD position: Latin-Greek code-switching. Deadline: 15 november.

10 november: Erasmus Birthday Lecture door Brian Cummings.

CfP: “Identities in the Early Modern Period“. Deadline: 31 October.

3-11 May: Spring School “Neo-Latin Literature in and about Rome”

4, 5 en 9 november: Hecastus op de planken

Vacature: Postdoc – NLP for historical languages (1 year, with option to extend). Deadline: 9 oktober.

21 september: officiële lancering van de Database of the Leuven Trilingue

21 september: Lezing: Dominicus Baudius (1561-1613): Letters, Work, and (Love) Life of a Leiden Professor in the Seventeenth Century

Verschenen: Uitgave en vertaling van Hadriaan Beverland, De Peccato Originali (1679), door Karen Hollewand en Floris Verhaart

3 oktober: Boekpresentatie Troost bij rouw

23 september: Online Colloquium Neo-Latin and Transcultural Exchanges

Verschenen: Franciscus van den Enden, Vrije staatkundige stellingen, vert. en inl. C.L. Vermeulen.

Vacature: onderzoeksassistent voor editie van Libro de los Epítomes, Universiteit van Cambridge. Deadline: 20 juli 2023.

Vragenlijst over het editeren van Neolatijnse teksten. Graag invullen voor 31 juli 2023.

CfP: hybride studiedagen ‘History and politics: The use of ancient historians in the ideological inflection of Renaissance works’, 12-13 december, Aix-en-Provence. Deadline 15 september 2023.

Verschenen: Poggio Braccioloni, Eulogies. Six Laments for Dead Friends, red. en vert. Jeroen De Keyser en Hester Schadee.

Verschenen: Sam Urlings, Coluccio Salutati and Augustine’s City of God.

4-5 september: summerschool ‘Multilingualism in Antiquity, the Middle Ages and the Early Modern Period’, Abdij van Kortenberg. Deadline 30 juni 2023.

CfP: congres ‘Debates, uncertainties, multiple truths: Scholarly disagreement in early modern European education’, 7-9 december 2023, Poolse Academie van Wetenschappen, Warschau. Deadline 12 juni.

Vacature: KU Leuven Fellowships 2023-2024. Deadline 30 juni 2023.

Vacature: promovendus en postdoc ‘The Dissertations of the Academia Taxiana’, Universiteit van Innsbruck. Deadline 5 juli 2023.

Podcastserie Grootspraak.

Erasmus erfgoedcollectie toegevoegd aan Unesco Memory of the World Register.

Verschenen: Klaas Potjewijd, Ons zot gedrag in stappen. Toelichting op ‘Lof der Zotheid’ van Erasmus.

CfP: IANLS-panels, RSA Chicago 2024, 21-23 maart 2024, Chicago. Deadline 10 juli 2023.

Verschenen: Raf Van Rooy, New Ancient Greek in a Neo-Latin World.

20 en 21 juni: online workshop over gesproken Latijn als een didactisch hulpmiddel.

18-19 mei: congres ‘Ancient – Medieval – Early Modern Latin & Greek Letter Collections: Methodological and thematic intersections’, 18-19 mei 2023, Durham University.

LECTIO Visiting Program 2023-2024. Deadline Short-term LECTIO Visiting Fellowship 31 mei 2023.

Vacature: postdoc/dataminer STUDIUM.AI, KU Leuven. Deadline 28 april 2023.

Verschenen: Een lijdensdrama door Hugo de Groot. De Belijdenis van een Paaskind, ed. en vert. Arthur Eijffinger.

27-28 juni: symposium ‘Understanding and Approaching Scriptural Poetry: Exploring Protestant Latin verse c. 1550-1620 and its Parallels’, Londen.

25-26 mei 2023: 15e IJsewijn Lecture door Ingrid de Smet & Laboratorium, KU Leuven (inschrijven vóór 12 mei).

Interview met Henk Nellen over biografie De Groot online.

25-26 mei: LiLa Project Closing Event, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milaan. Deadline voor aanmelding 5 mei.

13-15 april: congres ‘The Wrong Direction – Early Modern Translations into Latin’, Eberhard Karls Universität Tübingen.

Verschenen: Humanistica Lovaniensia 71.2.

De Neolatinistendag op 17 maart in de Bibliotheek Rotterdam was met 28 deelnemers weer een succes!

<br>

5 maart: Hilde de Ridder-Symoens overleden (1943-2023).

Erasmus Collection Fellowship. Deadline 1 april 2023.

24 maart: boekpresentatie Grotius’ Annales en Lipsius’ Monita, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Verschenen: Hugo Grotius, Annals of the War in the Low Countries, ed. met vert., comm. en inl. door Jan Waszink.

Oproep IANLS Committee for Teaching of Neo-Latin voor digitaal beschikbaar lesmateriaal en hulpmiddelen.

CfP: congres ‘Representing Crisis in Early Modern Literatures’, 21–22 september 2023, Tallinn. Deadline voor CfP 1 mei 2023.

Humanistica Helvetica-portal openbaar toegankelijk.

Reisbeurs Stichting Philologisch Studiefonds 2023. Deadline 1 april 2023,

17 april: Hora est! Nicolò Bettegazzi verdedigt zijn proefschrift Ideologies of Latin in Fascist Italy (1922-1943). The Language of Rome between Fascism and Catholicism, Rijksuniversiteit Groningen.

Edo Neuhusius’ Idea grammaticae Latinae online.

CfP: panel ‘Neo-Latin and the State’, congres Society for Classical Studies, 4-7 januari 2024, Chicago. Deadline voor CfP 17 maart 2023.

Podcast over Neolatijn van Society for Neo-Latin Studies.

Vacature: docent Latijnse taal- en/of letterkunde, KU Leuven. Deadline 30 januari 2023.

18 december 2022: Marc van der Poel overleden (1957-2022).

tomingelbrecht.com: nieuw leven voor oude teksten.

digital@IANLS: nieuwe reeks evenementen over gebruik van digitale technologie voor Neolatijns onderzoek.

CfP: congres ‘Reading and Studying Neo-Latin Authors between c.1600-1950’, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 20 oktober 2023. Deadline voor CfP 15 januari 2023.

2 februari 2023: virtuele rondetafeldiscussie ‘The Future of Latin Studies’.

Verschenen: Francesco Filelfo, Rhetorica ad Alexandrum, ed. door Jeroen De Keyser en Louis Verreth.

CfP: congres ‘Digital approaches to the Republic of Letters: network research, text mining, and infrastructures‘, 17-18 november, Utrecht. Deadline voor proposal 6 september.

Erasmus Online nu vrij toegankelijk via Bibliotheek Rotterdam.

CfP: NKV-lustrumbundel ‘De kracht der herinnering: over herinneren en vergeten in en na de oudheid’. Deadline voor voorstel 15 september 2022.

13-14 oktober: workshop ‘Latin-Greek code-switching in early modernity’.

Vacature: promovendus in de geschiedenis van de filosofie en de logica, KU Leuven. Deadline 31 juli 2022.

Verschenen: Han Lamers en Silvio Bär (red.), Studia in honorem Vibeke Roggen.

Tentoonstelling en publicatie Books that made history.

Verschenen: Justus Lipsius, Monita et exempla politica / Political Admonitions and Examples, ed. met vert., comm. en inl. door Jan Papy, Toon Van Houdt en Marijke Janssens.

Vacature: Juniorprofessur für Klassische Philologie – Latinistik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Deadline 24 juni.

Vacature: data-assistent historische persoonsgegevens, Universiteit Utrecht. Deadline 25 juni.

17 juni: online bijeenkomst Society for Neo-Latin Studies ‘Editing and Translating Neo-Latin Texts’.

Verschenen: Maria Dolores García de Paso Carrasco e.a. (red.), ‘Los principios de retórica de Aftonio con annnotaciones de Juan de Mal Lara’ en Trinidad Arcos Pereira (red.), ‘Retórica e ideología en las aulas del Humanismo: los progymnasmata’.

Nieuwe reeks Neolatijnse publicaties: Lysa Neo-Latin Texts (LYNX).

Nieuwe subreeks Latomus van Medio- en Neolatijnse teksten.

10 juni-15 augustus: tentoonstelling ‘Musae Belgicae. Latijnse poëzie uit de Nederlanden, 1477-2004’, Universiteitsbibliotheek KU Leuven.

10-11 juni: OIKOS-dagen, Ede.

Vacature: postdoc editieproject correspondentie Dominicus Baudius, Universiteit van Warwick. Deadline 15 mei.

Vacature: universitair docent Vroegmoderne Nederlandse Tekstuele Cultuur (0,8 fte), Universiteit Utrecht. Deadline 30 april.

16 april: Henk Jan de Jonge overleden (1943-2022).

Een levensbericht door Hans Trapman is verschenen in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2021-2022.

<br>

Vacature: promovendus ‘The Transnational Politics of Latin in the Digital Age’, Rijksuniversiteit Groningen.

Verschenen: Koen Scholten, Dirk van Miert en Karl Enenkel (red.), Memory and Identity in the Learned World: Community Formation in the Early Modern World of Learning and Science.

Verschenen: Willem Stoppelenburg, Erasmus: Een humanistisch oratorium. Libretto-tekstboek.

Verschenen: Chris Joby, John Cruso of Norwich and Anglo-Dutch Literary Identity in the Seventeenth Century.

Vacature: postdoc vroegmodern Latijn, Universiteit van Kopenhagen. Deadline 28 februari.

14 april (nieuwe datum!): 41e Erasmus Birthday Lecture door Katrin Ettenhuber (Pembroke College, Cambridge), Trippenhuis, Amsterdam (aanmelding noodzakelijk).

18-19 maart: online congres ‘Respublica Litteraria in Action: Travels – Maps – Itineraries’, Universiteit van Warschau.

18 maart: boekpresentatie Janus Secundus, Zoenen, vert. Tom Ingelbrecht, Brugge.

16 maart: online lancering Brill-serie Sources in Early Poetics.

Vacature: student-assistent Odeuropa.

19-24 april: workshop ‘Humanist and Scholastic Roots of Early-Modern Philosophy’, KNIR. Deadline 1 maart.

Tentoonstelling en boek Constantijn Huygens. Een leven in brieven.

21 januari: herdenking Jeanine De Landtsheer. Verplaatst naar maandag 2 mei.

1-5 maart: IANLS Vacation School ‘Digital Humanities and Neo-Latin Studies’.

CfP: congres ‘Transnational Drama within and beyond Europe, 1450-1750’, 1-2 september 2022, Amsterdam en online (hybride). Deadline 1 maart 2022.

Archief