Nieuws

Verschenen: Humanistica Lovaniensia 71.2.

De Neolatinistendag op 17 maart in de Bibliotheek Rotterdam was met 28 deelnemers weer een succes!

 

<br>

5 maart: Hilde de Ridder-Symoens overleden (1943-2023).

Erasmus Collection Fellowship. Deadline 1 april 2023.

24 maart: boekpresentatie Grotius’ Annales en Lipsius’ Monita, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Verschenen: Hugo Grotius, Annals of the War in the Low Countries, ed. met vert., comm. en inl. door Jan Waszink.

Oproep IANLS Committee for Teaching of Neo-Latin voor digitaal beschikbaar lesmateriaal en hulpmiddelen.

CfP: congres ‘Ancient – Medieval – Early Modern Latin & Greek Letter Collections: Methodological and thematic intersections’, 18-19 mei 2023, Durham University. Deadline voor CfP 24 februari 2023.

CfP: congres ‘Representing Crisis in Early Modern Literatures’, 21–22 september 2023, Tallinn. Deadline voor CfP 1 mei 2023.

Humanistica Helvetica-portal openbaar toegankelijk.

Reisbeurs Stichting Philologisch Studiefonds 2023. Deadline 1 april 2023,

17 april: Hora est! Nicolò Bettegazzi verdedigt zijn proefschrift Ideologies of Latin in Fascist Italy (1922-1943). The Language of Rome between Fascism and Catholicism, Rijksuniversiteit Groningen.

Edo Neuhusius’ Idea grammaticae Latinae online.

CfP: panel ‘Neo-Latin and the State’, congres Society for Classical Studies, 4-7 januari 2024, Chicago. Deadline voor CfP 17 maart 2023.

Podcast over Neolatijn van Society for Neo-Latin Studies.

Vacature: docent Latijnse taal- en/of letterkunde, KU Leuven. Deadline 30 januari 2023.

18 december 2022: Marc van der Poel overleden (1957-2022).

tomingelbrecht.com: nieuw leven voor oude teksten.

digital@IANLS: nieuwe reeks evenementen over gebruik van digitale technologie voor Neolatijns onderzoek.

25-26 mei 2023: 15e IJsewijn Lecture door Ingrid de Smet (toegang gratis, maar aanmelding verplicht) & Laboratorium (deadline voor CfP 31 januari 2023), KU Leuven.

CfP: congres ‘Reading and Studying Neo-Latin Authors between c.1600-1950’, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 20 oktober 2023. Deadline voor CfP 15 januari 2023.

2 februari 2023: virtuele rondetafeldiscussie ‘The Future of Latin Studies’.

Verschenen: Francesco Filelfo, Rhetorica ad Alexandrum, ed. door Jeroen De Keyser en Louis Verreth.

CfP: congres ‘Digital approaches to the Republic of Letters: network research, text mining, and infrastructures‘, 17-18 november, Utrecht. Deadline voor proposal 6 september.

Erasmus Online nu vrij toegankelijk via Bibliotheek Rotterdam.

CfP: NKV-lustrumbundel ‘De kracht der herinnering: over herinneren en vergeten in en na de oudheid’. Deadline voor voorstel 15 september 2022.

13-14 oktober: workshop ‘Latin-Greek code-switching in early modernity’.

Vacature: promovendus in de geschiedenis van de filosofie en de logica, KU Leuven. Deadline 31 juli 2022.

Verschenen: Han Lamers en Silvio Bär (red.), Studia in honorem Vibeke Roggen.

Tentoonstelling en publicatie Books that made history.

Verschenen: Justus Lipsius, Monita et exempla politica / Political Admonitions and Examples, ed. met vert., comm. en inl. door Jan Papy, Toon Van Houdt en Marijke Janssens.

Vacature: Juniorprofessur für Klassische Philologie – Latinistik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Deadline 24 juni.

Vacature: data-assistent historische persoonsgegevens, Universiteit Utrecht. Deadline 25 juni.

17 juni: online bijeenkomst Society for Neo-Latin Studies ‘Editing and Translating Neo-Latin Texts’.

Verschenen: Maria Dolores García de Paso Carrasco e.a. (red.), ‘Los principios de retórica de Aftonio con annnotaciones de Juan de Mal Lara’ en Trinidad Arcos Pereira (red.), ‘Retórica e ideología en las aulas del Humanismo: los progymnasmata’.

Nieuwe reeks Neolatijnse publicaties: Lysa Neo-Latin Texts (LYNX).

Nieuwe subreeks Latomus van Medio- en Neolatijnse teksten.

10 juni-15 augustus: tentoonstelling ‘Musae Belgicae. Latijnse poëzie uit de Nederlanden, 1477-2004’, Universiteitsbibliotheek KU Leuven.

10-11 juni: OIKOS-dagen, Ede.

Vacature: postdoc editieproject correspondentie Dominicus Baudius, Universiteit van Warwick. Deadline 15 mei.

Vacature: universitair docent Vroegmoderne Nederlandse Tekstuele Cultuur (0,8 fte), Universiteit Utrecht. Deadline 30 april.

16 april: Henk Jan de Jonge overleden (1943-2022).

Vacature: promovendus ‘The Transnational Politics of Latin in the Digital Age’, Rijksuniversiteit Groningen.

Verschenen: Koen Scholten, Dirk van Miert en Karl Enenkel (red.), Memory and Identity in the Learned World: Community Formation in the Early Modern World of Learning and Science.

Verschenen: Willem Stoppelenburg, Erasmus: Een humanistisch oratorium. Libretto-tekstboek.

Verschenen: Chris Joby, John Cruso of Norwich and Anglo-Dutch Literary Identity in the Seventeenth Century.

Vacature: postdoc vroegmodern Latijn, Universiteit van Kopenhagen. Deadline 28 februari.

14 april (nieuwe datum!): 41e Erasmus Birthday Lecture door Katrin Ettenhuber (Pembroke College, Cambridge), Trippenhuis, Amsterdam (aanmelding noodzakelijk).

18-19 maart: online congres ‘Respublica Litteraria in Action: Travels – Maps – Itineraries’, Universiteit van Warschau.

18 maart: boekpresentatie Janus Secundus, Zoenen, vert. Tom Ingelbrecht, Brugge.

16 maart: online lancering Brill-serie Sources in Early Poetics.

Vacature: student-assistent Odeuropa.

19-24 april: workshop ‘Humanist and Scholastic Roots of Early-Modern Philosophy’, KNIR. Deadline 1 maart.

Tentoonstelling en boek Constantijn Huygens. Een leven in brieven.

21 januari: herdenking Jeanine De Landtsheer. Verplaatst naar maandag 2 mei.

1-5 maart: IANLS Vacation School ‘Digital Humanities and Neo-Latin Studies’.

CfP: congres ‘Transnational Drama within and beyond Europe, 1450-1750’, 1-2 september 2022, Amsterdam en online (hybride). Deadline 1 maart 2022.

Archief