Op 2 december 2016 promoveert Lydia Janssen op een proefschrift over Hugo Grotius’ Historia Gotthorum, ‘Hugo Grotius, antiquarianism and the Gothic myth. A critical study of the ideological dimension and methodological foundation of the Historia Gotthorum (1655)’. Jullie zijn hartelijk uitgenodigd op de openbare verdediging die zal doorgaan op 2 december 2016, om 14u aan de faculteit letteren in Leuven, in de Justus Lipsiuszaal (08.16) van het Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven. Na afloop is er een receptie. Hier vinden jullie de officiële uitnodiging. Als jullie aanwezig zullen zijn, graag een seintje vóór 16 november 2016 via lydia.janssen@kuleuven.be.

Post Navigation