In november verscheen Annet den Haans Giannozzo Manetti’s New Testament: Translation Theory and Practice in Fifteenth-Century Italy (Leiden: Brill, 2016). In dit boek analyseert Den Haan de Latijnse vertaling van het Griekse Nieuwe Testament door de vijftiende-eeuwse humanist Giannozzo Manetti (1396-1459). Zie de flyer voor meer informatie.

download

Post Navigation